Řešení odpadového hospodářství

Společnost Mouder s. r. o. je na našem trhu již tradičním zástupcem značek Husmann, Weima, Paalgroup, tedy výrobců německých zařízení ke zpracování odpadů, jako jsou například lisy, drtiče, nebo štěpkovače. Nově byla letos uvedena na český trh značka Heger, výrobce speciálních zařízení, jako je například drtič včetně lisu na polystyren a dalších technologických celků.

Právě zmiňované drtiče Husmann se, s ohledem ke stoupajícímu zájmu o zpracování biomasy, těší značné oblibě.

Malé i velké stroje

V rámci turné společnosti Mouder probíhají praktické ukázky zpracování biomasy, zpravidla s pomocí vyšší výkonnostní řady drtičů Husmann HFG V, HFG VI nebo s drtiči pro zpracování komunálních nebo velkoobjemových odpadů, pomaloběžnými stroji, jako je například model HL 1622.
Výjimkou ale nejsou ani předváděcí akce malého typu drtiče HFG I. Vyniká především svou mobilitou, díky nízké hmotnosti se hodí pro vjezd na trávník do parků a v prodejnosti v roce 2012 předčil drtič HFG I i již zavedené štěpkovače Husmann. Oproti nožovému systému u štěpkovačů jej zvýhodňuje zejména rozdílný způsob zpracování materiálu pomocí drtících kladiv.
I tak malý kladivový drtič HFG I je mimořádně výkonné zařízení odolné proti příměsím ve zpracovávaném materiálu, zemině, písku, hřebíkům…, a má proti štěpkovači větší vstupní otvor. Praktická je možnost obnovy kladiv návarem. Uživateli přinášejí rychloběžné kladivové drtiče Husmann výhodu nižšího opotřebení a delší životnosti zařízení.
Vyšší řady drtičů Husmann jsou určeny pro velkokapacitní zpracování materiálů. Komfort práce zajišťuje magnetický separátor, dálkové ovládání, hydraulicky odklápěcí síto či hydraulický pojezd. Požadovanou velikost výstupní frakce je možné dosáhnout pomocí vhodného síta. Stroje tak splňují i náročné požadavky na výstupní frakci pro teplárny zpracovávající štěpku.

Celek s lepší cenou

Pro rok 2013 připravila společnost Mouder výhodný „balíček“ technologického vybavení pro sběrné dvory. Vzhledem k tomu, že zakázka je kumulována pro více kusů zařízení v rámci řešení jednoho projektu, při jedné dopravě, instalaci, školení…, je výsledná cena celkové zakázky pro odběratele mimořádně zajímavá.
Redukci odpadů lze dosáhnout jejich drcením na pomaloběžných a rychloběžných drtičích, drcením a lisováním v otevřených kontejnerech pomocí válcového drtiče Gigant GT 1750, nebo lisováním v samolisovacích kontejnerech či balíkovacích lisech.
Příklady vybavení sběrných dvorů jsou například samolisovací kontejnery abroll, absetzer, válcové ramenové drtiče, jedno nebo vícekomorové balíkovací lisy , drtiče polystyrenu, speciální zařízení podle potřeb uživatele, jako například drtiče kartonu či speciálních, složitých průmyslových odpadů, štěpkovače, drtiče dřeva a zeleného odpadu, a to v různých provedeních s ohledem na stávající vybavení uživatele. Například štěpkovače nebo drtiče mohou být na závěs s pohonem kardanem, stacionární, nebo mobilní verze zařízení s elektro, nebo diesel pohonem…

Menší objem, nižší náklady

V případě, že nakládáte s velkým množstvím odpadů a odvážíte ho do vzdáleného zařízení, je řešením překladiště odpadů. Společnost Mouder plánuje a realizuje překladiště odpadu Husmann. Zvyšující se náklady na dopravu nutí provozovatele řešit ekonomiku a logistiku přepravy. Objemy odpadu se zvyšují, ten se dopravuje na větší vzdálenosti do centrálních skládek, spaloven, kompostáren, recyklačních linek… Přímý transport svozovými vozy je kvůli jejich omezené nosnosti, personálním potřebám a účelu použití spojen s vysokými náklady.
Jedním z řešení je redukce objemu přepravovaného materiálu. Komunální odpad je nehomogenní a zmenšení jeho objemu lze dosáhnout lisováním nebo drcením. Úsporu nabízí slisování na překladové stanici do velkokapacitních kontejnerů a následná přeprava na větší vzdálenosti pomocí souprav v době mimo dopravní špičku. Kontejnery jsou při odvozu maximálně vytíženy, snižuje se četnost přepravy, svozové vozy nejsou využívány k přepravě na větší vzdálenosti. Nelze také opomenout zmírnění zatížení okolí nadměrnou dopravou, rovněž provoz na skládkách a dalších centrálních místech zpracování je podstatně redukován.
Stanice slouží ke slisování odpadů ze svozových vozů do kontejnerů a další přepravě na skládku nebo přepravě již vytříděného popřípadě spalitelného materiálu a alternativních paliv do spaloven, tepláren a cementáren. Překladiště jsou vybavena lisy o tlaku až 70 t a následná přeprava probíhá na soupravách v lisovacích kontejnerech, ve speciálních lisovacích návěsech nebo kontejnerech přepravovaných po železnici. Způsob plnění do násypky je řešen pomocí zařízení umožňujícího vysypání jednoho i několika vozů současně z rampy, nebo pomocí pásového dopravníku. Překladiště jsou alternativně vybavena například posunovacími zařízeními kontejnerů, váhou, zastřešením, ale dobře fungují i otevřená překladiště, která jsou v provozu již i u nás.
Záleží na konkrétních podmínkách. Výslednou dodanou technologií jsou vždy speciální zařízení ušitá na míru místním poměrům s ohledem na konkrétní potřeby konečného uživatele.

Popisek: Rychloběžný drtič Husmann HFG V je vhodný pro zpracování biomasy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *