24.09.2020 | 05:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

První linie v podzemí

Společnost Čermák a Hrachovec a. s. realizovala v uplynulých měsících nejen opravu kanalizace ZDCH 600/1100 v ulici Řásnovka v Praze 1, ale i několik dalších staveb v pražském podzemí. Možný kontakt pracovníků společnosti s rizikem nakažení koronavirem byl jednou z mnoha sledovaných hrozeb, a proto byl kladen maximální důraz na jejich bezpečnost. Společnost tedy bojovala s touto hrozbou nejen na povrchu ve standardním provozu, ale i přímo z podzemí při práci na tzv. živých stokách při zajišťování funkčnosti stokové sítě, která je pro Prahu strategickou infrastrukturou.

V roce 2018 se uskutečnil průzkum stoky v ulici Řásnovka. Bylo zjištěno vážné poškození klenby, rozvolněná cihlová vyzdívka s chybějícím pojivem a výskyt podzemní vody s kolísáním hladiny až do výšky 1 metru. Na základě těchto zjištění je realizována celková oprava stoky 600/1000 výměnou za novou shodného rozměru z čediče. Vzhledem k tomu, že stoka nevede v ose ulice, bylo využito tryskové injektáže pro zajištění stability okolních budov během stavebních prací.

„Při této stavbě jsme čelili náročným geologickým podmínkám. Proto byl kladen maximální důraz na technologické postupy a bezpečnost práce. S příchodem pandemie koronaviru se pro nás pracovní podmínky ještě ztížily a přenesla se na nás ještě větší odpovědnost než doposud. Naši zaměstnanci byli v přímém kontaktu s možným rizikem nákazy a museli jsme i navzdory zvýšenému riziku při práci na aktuálních zakázkách zajistit funkčnost stokové kanalizační sítě i při těchto specifických podmínkách,“ říká Ing. Miroslav Volf, generální ředitel společnosti Čermák a Hrachovec a. s.

Stoka o délce 70,14 metru slouží pro odvod splaškové i dešťové vody. Rekonstrukce probíhá tzv. přeražbou stávající stoky. Nová kanalizace 600/1100 z plně čedičových trub vejčitého tvaru je unikátním typem potrubí, který byl použit prvně jako pilotní projekt na území České republiky. Vejčitá stoka nabízí mnohem lepší hydraulické a statické vlastnosti oproti kruhovým a tlamovým stokám a použitý odolný materiál zajišťuje dlouhodobou životnost.*

Více v časopisu Komunální technika 9/2020.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down