26.01.2022 | 08:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Provoz kompostárny přispívá ke zlepšení kvality parku

V rámci pracovního semináře Využití biomasy v zemědělství, komunální sféře a energetice, který uspořádal Výzkumný ústav zemědělské techniky ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro zemědělství, Technickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze a Výzkumným ústavem rostlinné výroby se uskutečnila návštěva kompostárny na pražském Vyšehradě. 

V kompostárně jsou zpracovávány pouze materiály, které vznikají při údržbě zeleně patřící ke správě Národní kulturní památky Vyšehrad. Vzhledem k tomu, že veškeré travní plochy vyšehradských parků se udržují sečením se sběrem, jde o travní hmotu z 13 hektarů parků (z toho z osmi hektarů trávníků), dále o bioodpad z 1500 stromů, keřů, trvalek či bylinek, zbytků letniček a dalších rostlinných druhů. Na podzim je zde samozřejmě kompostováno spadané listí a nesmíme zapomínat ani na nadrcenou dřevní hmotu z různých prořezávek stromů. Takovéto množství vegetace vyprodukuje ročně přes 700 m3 organických zbytků, zpracováváno kompostováním je přibližně 450 m3.

Každý rozlehlý park potřebuje svoji kuchyni

Před založením kompostárny byly veškeré biologické zbytky z Vyšehradu odváženy do provozů pražských zahradnictví, ale tento systém byl jak neekonomický, tak především neekologický, protože každý park ke své revitalizaci kvalitní kompost bezpochyby potřebuje.

Zpočátku bylo možné na Vyšehradě kompostovat pouze nárazově na různých pozemcích, které byly dočasně vyňaty z veřejného užívání, a tak provoz kompostárny vystřídal během let hned několik stanovišť. Tato situace rozhodně nebyla ideální, proto Národní kulturní památka Vyšehrad jako správce parku navázala spolupráci s Jedličkovým ústavem, jehož klienti na Vyšehradě žijí a studují. Nová kompostárna, jejíž provoz odstartoval v roce 2007, tak vznikla na pozemku u Táborské brány, který je ve správě Jedličkova ústavu, ale nebýval dostatečně využitý. Zároveň správa parku navázala intenzivní a velmi úspěšnou spolupráci s Výzkumným ústavem zemědělské techniky sídlícím v Praha – Ruzyni.

Díky provozu kompostárny získává správa parku drahocennou přírodní surovinu, která slouží zpětně rostlinám jako výživa, ochrana před nemocemi a příbytek pro brouky, mikroorganismy a další živé kultury, které podporují přirozenou imunitu (tj. ochranu zdraví) rostlin a jsou
cennou součástí místního ekosystému - přírodního společenstva.

V kompostárně jsou technologií pásových hromad zpracovávány materiály v poměry 2 : 1 – dva díly trávy a jeden díl listí. Šířka zakládky je zhruba 1,5 až 2 metry a výška dosahuje přibližně dvou metrů. Na počátku je založena vrstva trávy do výšky přibližně 0,5 metru a následně dochází k střídání vrstev společně s listím. Podle potřeb jsou do takto připraveného materiálu přidávány zbytky rostlin, případně zbytky předem nadrcených větví. Během procesu kompostování zde dochází k pravidelnému překopávání materiálu pomocí vlastní mechanizace. Poté dochází ke konečnému prosévání kompostu. Finální kompost je vyroben během šesti až osmi týdnů. 
 
Celkově zde za rok vznikne 250 tun kvalitního kompostu, který se vrací zpět do parku v podobě hnojení trávníků, keřů, stromů a květin. Také je přidáván do zeminy pro pokojové rostliny, či přimícháván do jam při nových výsadbách.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down