Pro efektivní údržbu svahů

Často se při řešení konkrétních potřeb údržby náročných terénů stává, že jsou požadovány protichůdné a často nesmyslné požadavky. Konkrétně je potřeba sbírat posečenou trávu ze svahů o sklonu větším než 15°? Odpověď je ukryta pod využitím konkrétního pozemku.

Dnešní údržba svahů je uskutečňována buď ručně vyžínači, což je značně časově náročné a náklady jsou z dlouhodobého hlediska vysoké, nebo rádiově řízenými svahovými sekačkami. U těchto strojů se práce zefektivní, ale častým problémem je kvalifikovanost obsluhy s dostatečnými zkušenostmi. Práce se strojem na dálkové ovládání je náročná a ne vždy dostatečně rychlá. Zkušenosti prokázaly, že stroj je nejefektivnější, když je ovládán přímo, tedy když obsluha na stroji sedí.
Vraťme se ještě k pozemkům samotným. V posledních letech vzniká potřeba údržby svažitých pozemků. Ty nejčastěji plní pouze okrasnou funkci, ale reálně jejich údržba je hodně opomíjena. V plánech údržeb přichází na tyto pozemky řada až na konci. Hlavním problémem jsou náklady na údržbu. Možnou cestou, jak snížit tyto náklady je zvýšení počtu sečí při využití stroje s velkou svahovou dostupností, dobrou manévrovatelností a jednoduchostí na obsluhu.

Sběr nebo mulčování?

V úvodu byly zmíněny nesmyslné požadavky při údržbě svažitých pozemků. Jak již bylo uvedeno, často jsou tyto pozemky sečeny při výšce trávy nad 0,5 m. Extrémní množství posečené hmoty nelze na pozemku nechat, a tak přichází na řadu potřeba sběru. Stroj, který by dokázal efektně sekat a sbírat velké množství posečené trávy, nelze využít pro sběr na svažitém pozemku.
Stroje se sběrem bezpečně sečou svahy do 20°, důvodem je proměnné těžiště při plnění koše posečenou hmotou. Jediným efektivním způsobem je mulčování, tedy i zvolení optimálního počtu sečí pro tuto technologii tak, aby se odsekávalo ideálně 10 – 15cm výšky trávy. Po výběru technologie zbývá už jen volba vhodného stroje.

Novinka pro náročné

Shibaura SG280 je rotační žací stroj se svahovou dostupností do 40°. Jeho hlavní zbraní je nízké těžiště a pracovní záběr 1,5 m. Nízké těžiště je podpořeno vhodnou konstrukcí stroje, kde pohon kol je zajištěn hydromotory umístěnými v osách kol. Aby byl stroj schopen jízdy na svažitém pozemku a současně měl dostatečnou sílu pro pohon žací jednotky, byl pro něj zkonstruován motor Shibaura o výkonu 28 k (DIN). Uložen je v přední části spolu s čerpadlem. Vzadu jsou pro správné rozložení hmotnosti umístěny palivová nádrž spolu se zásobní nádrží hydraulického oleje.
Speciální široké terénní pneumatiky zaručuji dobrou trakci i v náročných terénech. Obsluha ocení jednoduchou obsluhu díky hydrostatické převodovce a speciální nastavitelné sedadlo, které umožňuje operátorovi sedět v přirozené poloze i při jízdě po vrstevnicích.
Pro svahy i na roviny
Žací stroj Shibaura SG280 si poradí se svahy i stejně dobře pracuje na rozlehlých rovných plochách. Při zkouškách se potvrdilo, že se dá jedním strojem vyřešit více potřeb údržby. Pohon 4WD umožňuje operátorovi jistotu na svahu. Dva stupně předvoleb rychlostí umožňují jak rychlou cestovní rychlost, tak i výkonné sekání rozlehlých ploch. Źací jednotky lze volit s výhozem do boku nebo vzad. Na svazích se nejlépe osvědčila žací jednotka s výhozem do boku.

Závěrem

Častější seč s ponecháním hmoty na pozemku (mulčování) má několik výhod. Zlepší se kvalita trávníku, jelikož menší odstřižky nezpůsobují jeho zahnívání jako je tomu při seči 1x až 2x za rok pokud posečenou hmotu necháme ležet a nesbíráme. Oproti sečení se sběrem mulčování dodává do půdy živiny, které byly obsaženy v posečené hmotě. Ty bychom při sečení se sběrem z pozemku odvezli. Mulčování je rychlejší a ekonomičtější. Odpadají náklady na odvoz posečeného materiálu, včetně PHM a poplatků v kompostárně.
Po zhodnocení přínosů dojdeme k výsledku, že mulčování je ekonomicky i kvalitativně výhodnější technologie sečení.

Popisek:

Žací stroj Shibaura SG280 si poradí se svahy i stejně dobře pracuje na rozlehlých rovných plochách.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *