Efektivní technika pro lepší vitalitu stromů

Především na údržbu zeleně se zaměřuje společnost Adamera. V její činnosti dominuje arboristika, komplexní péče o dřeviny. Při svých pestrých činnostech používá firma vlastní, většinou úzce specializovanou profesionální techniku, s níž často pomáhá jiným subjektům formou služeb.

„Naši zaměstnanci mají certifikát Evropský arborista ETW potřebný pro kvalifikované ošetřování dřevin. Věnujeme se například rizikovému kácení, prořezávání nebo zajišťování korun stromů, štěpkování dřevní hmoty a frézování pařezů. Naší specialitou je poměrně unikátní technologie vysokotlakové injektáže ke kořenovému systému stromů. Slouží k provzdušnění půdy, lepšímu přísunu vody za současné aplikace hydrogelu, hnojiv a dalších podpůrných preparátů ve prospěch lepšího růstu, zdravotního stavu a delší životnosti stromů. Pokud vím, strojů s těmito parametry je v České republice nanejvýš pět,“ přibližuje majitel Adamery Radomír Adámek. Jeho společnost jsme představili v letošním březnovém vydání Komunální techniky. Zaměřme se nyní právě na uvedenou technologii.

Se zdravím na štíru

Pro lepší názornost a pochopení metody tlakové injektáže jsme se vypravili koncem května do praxe. Kvůli lepší životaschopnosti stromoví si tento postup vybrali v Polné, zhruba pětitisícovém městě v Kraji Vysočina na Jihlavsku založeném ve druhé polovině 15. století. Starají se tady nejen o obnovu historických částí, ale nezapomínají ani na rozvoj současného města a zkvalitňování života obyvatel, regeneraci veřejné zeleně nevyjímaje.

Polná byla vyhlášená historickým městem roku 2006. Jako jediná ze 45 měst České republiky obdržela Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón. Bylo proto velmi důležité zvolit nejvhodnější postup revitalizace lip srdčitých, převažujících dřevin rostoucích na Husově náměstí, které má status městské památkové zóny.

Většina těchto stromů byla vysazená koncem 19. století. Nachází se v mlatové ploše s kořenovými náběhy ohraničenými kovovými obručemi. Ve třech řadách roste na rozloze 971 m2 celkem 31 lip se sníženou vitalitou a stagnací růstu spojenou s poměrně vysokými náklady na údržbu. Terén u stromů je značně zhutněný, proto se nemůže dostat ke kořenovému systému lip dostatek vzduchu a hůře se do půdy vsakuje voda. Na nedobrém zdravotním stavu porostu se podepsal také nedostatek živin a světla.

Vysoký tlak neškodí

„Zvažovali jsme různé možnosti řešení tohoto neuspokojivého stavu. Nejprve nás zaujala tradiční varianta s šetrným odkrytím silně utužené zeminy v okolí stromů do hloubky asi 20 centimetrů, tedy i vrchní části kořenů, s pomocí pneumatického rýče na bázi tlakového vzduchu. Odhalené kořeny je možné vizuálně zkontrolovat a identifikovat případné skryté defekty. Odtěžená zemina se nahradí speciálním stromovým substrátem. Následně jsme počítali se zakrytím ošetřených ploch rošty zamezujícími zhutňování zeminy a s pravidelnou aplikací přípravku Vitality Komplex s obsahem huminových kyselin, růstových enzymů, stopových prvků a základních živin pro lepší životaschopnost a odolnost stromů proti chorobám a škůdcům a hnojiva Yaramila Komplex ve prospěch vyvážené výživy,“ říká Miroslav Vacek, jednatel zhotovitele projektu na revitalizaci lip na Husově náměstí v Polné, firmy STROM-SPECI, s. r. o., a pokračuje:

„Druhá eventualita neuvažovala s výměnou zhutněné zeminy, ale pouze s jejím mechanickým rozrušením. Stromy by byly následně také pravidelně ošetřované přípravkem Vitality Komplex a hnojivem Kristalon Profi. Součástí obou variant byly samozřejmě také zdravotní a redukční řezy, především kvůli prosvětlení korun lip. Mezitím jsme se seznámili s technologií vysokotlakové injektáže do kořenového systému stromů od společnosti Adamera. Po důkladném posouzení nakonec dostala zelenou právě tato metoda.“

Život ke kořenům

„Podstatou stroje Biolift 1260 od německé společnosti MTM Spindler & Schmid GmbH, který je založený na principu dvou samojízdných kompresorů s jehlovým aplikátorem, je vysokotlakové provzdušnění půdy a vstřikování vody a hydrogelu, tedy superabsorbentu ve formě netoxického jemného prášku, který dokáže vstřebat obrovské množství vody. Konkrétně je to až dvěstěkrát víc, než kolik sám váží v suchém stavu. Hydrogel aktivně komunikuje s kořeny a předává si s nimi podle potřeby vodu. To je velký přínos pro optimální vodní režim kořenového systému stromů, příjem živin a mikrobiologickou aktivitu půdy. Ke kořenům je možné dále dostávat různé výhradně přírodní kondicionéry a stimulátory. Pro lepší růst a regeneraci kořenového systému se v omezeném množství doporučují převážně pomalu rozpustná hnojiva. Hnojí se pouze v nezbytných dávkách v závislosti na obsahu živin v půdě podle výsledků rozborů a podle projevů vitality dřevin,“ popisuje šéf Adamery Radomír Adámek a navazuje:

„Injektáž pomáhá zlepšovat kondici hlavně v období sucha. Stromy si berou vláhu z vlásečnicových kořenů v úrovni asi půl metru pod terénem. Pokud je zemina zhutněná nebo dokonce navíc pokrytá asfaltem či betonem, voda se ke kořenovému systému nemá jak dostat. Nejprve je potřeba změřit zhutnění půdy s pomocí ručního penetrometru. Poté injektážní aplikátor s pracovním tlakem až šest barů nejprve v závislosti na druhu a utužení půdu dostatečně nakypří a provzdušní její profil do hloubky v rozmezí od 40 do 60 centimetrů. Do takto vzniklých mikrotrhlin může lépe pronikat vzduch, voda a živiny, čímž se v půdě obnoví nezbytné aerobní procesy a podpoří se růst kořenového systému. Vpichy, jejichž počet závisí na velikosti stromu, se dělají ve vzdálenosti od kmene odpovídající průmětu okraje koruny na povrch půdy. Obyčejně stačí na provzdušnění tři vpichy ke stromu. Stejný počet se uvažuje pro infiltraci vody a podpůrných látek ke kořenům. V každém vpichu bývá tak dvacet litrů vody.“

Zlepšení nepřijde hned

Podle Radomíra Adámka je optimální období pro vysokotlakovou injektáž duben až červen, kdy mají kořeny stromů největší fyziologickou aktivitu. Vyvedl z omylu nedočkavce sdělením, že stejně jako je zhutňování půdy postupný a dlouhodobý proces, zlepšení kondice a zdravotního stavu stromů nelze očekávat ze dne na den. Projeví se nejdřív za rok dva. Listy jsou zelenější, strom je vitálnější a důkazem úspěchu je také větší množství nových výhonků. Pro maximální účinek se doporučuje opakovat kořenové vysokotlakové injektáže několik let po sobě.

Popřejme tedy na závěr nejenom lípám na Husově náměstí, ale i celému městu Polná, ať sílí a roste jenom do krásy!*

Text a foto Jan Kroupa

(Podrobnosti v Komunální technice 7/2021)

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down