Při zametání netřeba mít strach, že zvítězí prach

Asi největším strašákem při letním čištění komunikací jsou pevné prachové částice s označením PM10, jež mohou být unášeny vzduchem a po vdechnutí následně způsobovat závažné zdravotní problémy. S většími nečistotami si v dnešní době hravě poradí každý profesionální zametací stroj, ale eliminace vlivu prachových částic PM10 byla často problémem. Právě tento fakt byl důvodem ke vzniku jednotného testu zametacích strojů EUnited Municipal Equipment.

Prachem mohou být označovány tuhé nebo kapalné částice s menším průměrem než 500 mikrometrů pohybující se v ovzduší. Prach větší než 100 mikrometrů se ovšem v ovzduší neudrží dlouho a rychle se snáší k zemi. Proto jeho negativní působení na lidské zdraví není zdaleka tak závažné jako v případě polétavého prachu tvořeného částicemi s průměrem menším než 100 mikrometrů (PM10). Tyto částice jsou schopné proniknout za hrtan do dolních cest dýchacích, kde se usazují v průduškách nebo pronikají až do plicních sklípků. Zatímco větší částice jsou zachycovány v horních cestách dýchacích řasinkovým epitelem a následně různými cestami odstraňovány z těla, menších prachových částic se nejsou plíce schopny ani se zapojením samočisticích funkcí stoprocentně zbavit. Tím dochází ke zmenšení respiračního prostoru a následně omezení krevního oběhu. Velmi vnímavými jsou k těmto procesům především děti, senioři, alergici či těhotné ženy.
Rizika vdechování a usazování prachových částic jsou umocňována látkami navázanými na jejich povrchu. Krátkodobým projevem výskytu polétavého prachu může být zvýšení počtu zánětlivých onemocnění, dále pak nepříznivé účinky na kardiovaskulární systém a následně zvýšená spotřeba léčiv, zvýšení počtu hospitalizací a bohužel i úmrtnosti. Chronickými se mohou stát snížení plicních funkcí, růst onemocnění dolních cest dýchacích a zvýšení počtu onemocnění plic.
Vliv znečištění ovzduší na kvalitu zdraví člověka bývá často zveličován. Poslední odhady uvádějí, že podíl životního a pracovního prostředí společně s vnitřním prostředím budov má na zdraví jedince zhruba 15% vliv, zatímco genetický základ se podílí 20 procenty a způsob života a socioekonomické faktory mají podíl dokonce 55%. Kvalitu ovzduší přesto nelze v žádném případě podceňovat a profesionální čištění komunikací je jednou z mnoha činností, které mohou ke snížení prašnosti výrazně přispět.
Profistroje redukují zplodiny
Součástí organizace European Industry je mimo jiné Asociace výrobců komunální techniky EUnited Municipal Equipment. Své sídlo má v německém Frankfurtu nad Mohanem a sdružuje přední evropské výrobce strojů nacházejících uplatnění při letní i zimní údržbě. Do členské základny patří značky Aebi (Švýcarsko), Bucher-Guyer AG (Švýcarsko), Bucher-Schörling (Německo), Dulevo (Itálie), Egholm (Dánsko), Faun Viatec (Německo), Hako (Německo), Johnston (Velká Británie), Kärcher (Německo), Mathieu-Yno (Francie), RAVO (Nizozemí), Scarab(Velká Británie), Schmidt (Německo), Sicas (Itálie), Tennant (Belgie), Trilety (Rakousko).
Výrobci sdružení v sekci zabývající se problematikou čištění ploch komunikací, letišť nebo průmyslových areálů představují více než 90% podíl evropského trhu s touto technikou. Proto se zástupci uvedených značek dohodli na pravidlech společného testu, při němž jsou měřeny hodnoty polétavého prachu vznikajícího při zametání. Tak byl v roce 2007 spuštěn EUnited PM10 – Test. Výrobci tak chtějí ukázat svým zákazníkům svoji připravenost ve snaze o co nejlepší ovzduší ve městech a obcích. Při přípravě testu spolupracovala asociace s řadou uznávaných institucí nejen z Evropy, ale i Spojených států a Kanady. V průběhu let se podmínky testu zpřesňovaly a zpřísňovaly. Přísnější zkoušky poskytují uživatelům dokonalé informace a zametací techniku rozdělují na základě výsledků testu do třech úrovní z nichž každá je vyjádřena přidělenou hvězdičkou.
Ovšem již stroj s jednou hvězdičkou musí splňovat vysoký standard specifikace EUnited. Druhá a třetí hvězdička vyjadřují určitou formu prémie. Přidělení druhé hvězdičky dává potenciálnímu uživateli na vědomí, že stroj je schopen pracovat s koncentrací polétavého prachu nižší alespoň o jednu třetinu pod maximální určenou hodnotou koncentrace. Zametače s maximálním ohodnocením třemi hvězdičkami stanovenou hodnotu prašnosti snižují alespoň o dvě třetiny pod určenou mez.
V letošním roce zahájilo mnoho výrobců testování svých strojů podle nových podmínek, ovšem dosud se ještě nedostalo na všechny. Proto pro rok 2012 platí a k získání osvědčení stačí i starší výsledky testů. Od roku 2013 budou ale platné pouze testy, jež proběhnou podle nových zpřísněných parametrů. Podle nich bude probíhat testování zametacích strojů v reálném prostředí a pro získání patřičného certifikátu bude důležité, aby zametač dosahoval kvalitních výsledků opakovaně.

Výrobce Model Hodnocení

AEBI Schmidt Cleango 500 ***
AEBI Schmidt Cleango 500 ***
AEBI Schmidt Swingo 200+ ***
AEBI Schmidt MFH2500 ***
AEBI Schmidt MFH5500 ***

Ausa B200H M48 ***

Boschung S3 ***

Brodd Brodd Yess ***
Brodd Brodd Gothia ***
Brodd Brodd Twist ***

Bucher Schörling CityCat 1000 ***
Bucher Schörling CityCat 2020 ***
Bucher Schörling CityCat 5000 ***
Bucher Schörling CityFant 6000 ***
Bucher Schörling CityFant 6000 ***

Comac CS140 ***

Dulevo 850 mini ***

Faun Viatec Viajet 4 ***
Faun Viatec Viajet 5 ***
Faun Viatec Viajet 6/7 ***

HAKO Citymaster 1200 ***
HAKO Citymaster 1250 ***
HAKO Citymaster 2000 ***
HAKO Citymaster 2000 ***

Johnston C201 ***
Johnston C101 ***
Johnston C400 ***
Johnston VT ***

Kärcher MC50 ***
Kärcher MC50 ***

Mathieu Grand Azura ***
Mathieu Azura MC200 ***

MUT 247 ***

Nilfisk Advance RS502 ***
Nilfisk Advance CityRanger 2250 ***
Nilfisk Advance CityRanger 3500 ***

RAVO 5-Series STH with WR ***
RAVO 5-Series STH without WR ***

Scarab Scarab Minor **
Scarab Scarab Mistral ***
Scarab Scarab Magnum ***
Scarab Scarab Merlin ***
Scarab Scarab Major ***

Sicas Eco Century 2 MC **
Sicas Millenium 4 MC ***

Tennant 500 ZE ***
Tennant Sentinel ***
Tennant 636 ***

Trilety TXK ***
Trilety TK35MS *

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *