Při úklidu města je vysoký standard nutný

Zajistit úklidové práce na území hlavního města Prahy, takový je mimo jiné úkol akciové společnosti Pražské služby. Jde o činnost, která patří mezi vysoce sledované a jejíž plnění je viditelné na ulicích města každý den. Se zvyšujícími se nároky je tedy třeba držet krok a to se nedá bez nasazení špičkové techniky. Základem technického parku jsou již mnoho let podvozky Mercedes – Benz s příslušnými letními i zimními nástavbami.

Na základě výběrového řízení získala společnost Pražské služby víceletou smlouvu na zabezpečení úklidu pražských komunikací. Tuto činnost organizuje a kontroluje její plnění Technická správa komunikací hlavního města Prahy.

„Dříve byla Praha z hlediska údržby komunikací rozdělena na šest částí, nicméně praxe ukázala, že především zimní údržba vyžaduje centrální řízení. Proto momentálně zajišťujeme úklid města jako celek. S vlastní technikou a našimi zaměstnanci zvládáme úklid více než šedesáti procent svěřené plochy, zbývající práce řešíme spoluprací s pěti subdodavateli. Do prací údržby, jejichž jsme celopražským garantem, nepatří pouze zametání ulic, ale například i čištění kanálových vpustí nebo úklid po dopravních nehodách, na který jsou v našem technickém parku vyčleněny dva samosběrací zametací vozy i četa pracovníků na ruční dočištění. Pouze v Pražských službách se čištění věnuje až 300 zaměstnanců pracujících ve vícesměnném provozu. Obsluhují zametací a kropicí vozy, vysavače nečistot, starají se o odvoz odpadkových košů a zajišťují ruční zametání. Výjimečný je úklid centra města, kde je provoz třísměnný a odpadkové koše se vyvážejí i pětkrát za den. Za rok odstraníme z komunikací až 15 tisíc tun smetků, největší nápor je tradičně v březnu a dubnu, kdy probíhá úklid po skončené zimě. V prvním pořadí se staráme řádově o 750 kilometrů komunikací, které čistíme dvakrát až třikrát za týden, samostatnou kapitolou je blokové čištění, jež probíhá podle harmonogramu na komunikacích druhého a třetího pořadí dvakrát až třikrát ročně. O úklid prvního pořadí se stará 24 našich samosběracích zametacích vozů (subdodavatelé jich nasazují zhruba dalších deset), separátní technika se stará o blokové čištění. Při něm se vzhledem k novým podmínkám uplatňují i malé obratnější zametací vozy, které mohou pracovat mezi mnohde nevyparkovanými automobily. Nekázeň některých majitelů automobilů nám v tomto směru působí nemalé problémy. Někteří občané zřejmě nechápou, že blokové čištění je v určitých lokalitách pilířem úklidu komunikací a provádíme ho hlavně kvůli nim,“ vysvětluje vedoucí provozně ekonomického odboru Pražských služeb Ing. František Hodan.

 

Dlouholetá spolupráce nese ovoce

Společnost Pražské služby sází již řadu let při výběru profesionální techniky na osvědčené partnery. Neodmyslitelně k nim patří rakovnická společnost Croy. „Firma Croy nám dodala první zametací nástavby Schmidt již v roce 1993 a od roku 1997 u nás pracuje 24 zametacích nástaveb Faun a Schnidt dodaných tímto dlouholetým partnerem. Přičemž každoročně dochází k obměně tří až šesti z nich. Nástavby pracují na univerzálních podvozcích s užitnou hmotností 10 až 18 tun a jejich paleta je velice široká a zahrnuje nástavby Schmidt agregované na univerzálních nosičích Unimog i velkoobjemové zametací nástavby Faun Viajet s objemem zásobníků 6 m3 (pro letošní sezónu máme objednány i nástavby s kapacitou 7 m3) na podvozcích Mercedes – Benz AXOR. Velkou výhodou spolupráce s firmou Croy je fakt, že je schopna garantovat dodávky potřebných letních i zimních nástaveb na určené podvozky Mercedes – Benz, které preferujeme. Celoročně využitelné podvozky tak v létě pracují se samosběracími nebo kropicími nástavbami, v zimě jsou využitelné se sypači o objemu zásobníku 4 až 5 m3 a čelní sněhovou radlicí. Univerzálnost podvozků je pro nás z ekonomického hlediska velice důležitá,“ říká František Hodan.

 

Kvalita bez kompromisů

Jak poznamenal František Hodan, při výběru nové techniky preferují Pražské služby maximální kvalitu a nová vozidla pořizují v maximální dostupné výbavě: „Chceme poskytovat služby nejvyšší kvality, na které má nárok občan v jakékoli části Prahy a těmto požadavkům musí technika odpovídat. Nebojíme se ani zavádění nových technologií. Ve spolupráci se společností Croy jsme řešili před třemi lety dodávky prvních zametacích nástaveb vozidel jezdících na CNG. V tomto směru držíme evropský primát. Vozidla Econic s oboustranným zametacím strojem a systémem filtrace mikročástic PM 10 uklízejí Prahu již od května 2008. Najít optimální technické řešení nebylo jednoduché, ale ve spolupráci s firmou Croy se to podařilo. V boji s polétavým prachem i snížení emisí výfukových plynů jsme tak o krok vepředu, byť se jednalo o vozidla s vyšší pořizovací cenou. Ovšem jejich výkon i pohodlí si pochvaluje i jejich obsluha pracující s nejvyšším komfortem. Jako uživatelé jsme s dodavatelem nástaveb vytvořili vyvážený vztah, případné problémy řešíme společně a vzájemná důvěra se prostřednictvím technických řešení vzniknuvších na základě požadavků daných praxí vrací.“

 

Spolupráce přímo s výrobcem

O tom, že mezi uživatelem a dodavatelem existují velmi dobré vztahy, svědčí i skutečnost, že požadavky se řeší přímo ve výrobním závodě, který sídlí v německém městě Grimma. „Výrobní závod jsme navštívili zrovna nedávno a řešili zde technické detaily konstrukce novinky – samosběrací zametací nástavby s objemem zásobníku 7 m3 a vysokotlakým vodním systémem na domývání komunikací v rámci čištění. Tato technická varianta u nás projde zkouškami a vývoj bude pokračovat na základě našich referencí. Ale na naše připomínky dal dodavatel již několikrát i v minulosti. Řešili jsme například systém průtoku vzduchu s potřebou okamžitého vysokého výkonu, spolupracovali jsme také na vývoji vozidla s mikrofiltry prachových částic a optimalizaci systému čištění filtrů a vzduchových cest, důležitá a oboustranně prospěšná byla i spolupráce na vývoji vozidla Econic s pohonem CNG. Naše požadavky na technickou specifikaci a funkčnost nástaveb je nucen zohlednit i výrobce podvozků, kde bývá problém zvláště po přijetí přísnějších emisních norem a následném umístění nástavby na podvozek. Zde jsme museli řešit například polohu a tvar palivových nádrží. Ale ve spolupráci s firmou Croy se nám daří nacházet optimální technické varianty, jak už tomu v minulosti bylo například v případě univerzálního nosiče Unimog 400 a oboustranného zametacího zařízení. Zpočátku vznikl technický problém,  nyní je již tato agregace v nabídce ve standardu,“ uzavírá František Hodan.

 

Roman Paleček

 

Celý článek je uveřejněn v čísle 8/11 časopisu Komunální technika.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *