Prevence vyjde levněji než následná oprava

V průběhu loňské zimy se začala společnost ENERGY PRO zabývat prodejem materiálů, strojů a kompletních technologických celků pro výstavbu a opravy komunikací. Na český trh dodává technologie a materiály německé společnosti NADLER Strassentechnik GmbH, kterou v České republice výhradně zastupuje.

Dodávané produkty jsou vhodné především pro potřeby správců komunikací, to znamená měst, obcí nebo krajů, ale využijí je i firmy pracující v oblasti silničního stavitelství.

S nabízenými technologiemi se mohli poprvé zájemci ve větší míře seznámit v rámci desátého ročníku pardubického Mezinárodního silničního veletrhu začátkem září, kde se zařízení představila i při praktických ukázkách.

„V letošním roce jsme zařadili do nabídky dvě základní technologie. Technologie JST (Joint Sealing Technology) je určena na opravy divokých trhlin a spár. Skládá se z vysokotlakého nahřívače spár KOMP SL a zálivkového vařiče KK 50. Nahřívač s výkonným integrovaným kompresorem odstraní nesoudržné části asfaltu, vyčistí spáru, a předehřeje její povrch v celém průřezu. Poté následuje aplikace zálivkové hmoty kotlíkem s aplikační botkou o šíři 30, nebo 60mm. Na horký povrch zálivky je následně nanesena vrstva adhezního posypu.

Pro český trh bude zřejmě ještě zajímavější moderní technologie opravy výtluků termodynamickou metodou TAR (Termodynamic Asphalt Repair). Při tomto způsobu opravy se výtluk nejdříve nahřeje horkovzdušnou nahřívací deskou THD na požadovanou teplotu 160 až 180 stupňů. Poté se do výtluku přidá chybějící materiál s přiměřeným navýšením oproti rovině vozovky a zhutní se vibrační deskou směrem od okraje do středu. Může jít o originální směs Megaphalt připravenou v ohřívači MM 80, nebo lze využít recyklované směsi připravené pomocí mobilního recyklačního zařízení RM 200. Díky funkci míchání lze recyklovaný materiál obohatit o potřebné množství pojiva. Po zhutnění vzniká bezešvá oprava, u které není třeba ošetřovat spáru a povrch je po třiceti minutách připraven k běžnému provozu. 

U technologie TAR je důležité zdůraznit, že opravy mohou probíhat i v zimních měsících při teplotách okolo nuly. Přitom jde o opravu za tepla, která je trvanlivá (uvádí se životnost tři až pět let) a finančně velmi výhodná.

Předpokládám, že v průběhu zimy a jara obohatí naši nabídku další technologie, jež přinesou komplexnější řešení oprav spár, kanalizačních vpustí a šachet, mostů apod. Chybět nebude ani rozšířená nabídka materiálů na opravy a výstavbu komunikací. Důležité je, že spolupracujeme pouze s jedním dodavatelem, německou společností NADLER, která má v této oblasti dlouholeté zkušenosti a především pro města a obce je schopna nabídnout komplexní řešení. Tyto technologie mohou s úspěchem využívat i další subjekty zabývající se opravami komunikací. Naše společnost zdaleka neplní pouze úlohu dodavatele nové techniky. Zajišťujeme veškerou technickou podporu a jsme garantem vysoké kvality,“ seznamuje stručně s nabídkou jednatel společnosti ENERGY PRO, pan Pavel Bursa.

Jak poznamenal, technologie nejsou určeny pro provádění plošných oprav většího rozsahu. Výkon zařízení má své limity a je vhodný hlavně pro opravy menšího rozsahu. „Je ale důležité, aby byly města a obce schopné zabezpečit drobné opravy včas. Je třeba si uvědomit, že každá včas neopravená spára je vlastně potenciálním výtlukem“, upozorňuje Pavel Bursa.

 

Program šetří náklady

 Je pochopitelné, že ne každá obec disponuje dostatečným množstvím finančních prostředků potřebných na nákup nové technologie. I pro tento případ má společnost ENERGY PRO řešení. Jde o program STOK (Sdílení technologií oprav komunikací). Tento program určený pro obce, jejich sdružení, nebo třeba mikroregiony je založen na principech partnerství a solidarity. Místní komunikace tak mohou opravovat i menší obce, které si vlastní techniku nemohou dovolit, ale například v rámci mikroregionu nebo dohody se na jejím zakoupení mohou částečně finančně podílet a také ji využívat. Nasazení techniky je pak možné i v místech, kde by specializovaná firma pracovala na zakázce jen stěží (malý objem prací, dojezdová vzdálenost apod.), nebo pouze za pro obec nevýhodných finančních podmínek. Snížení ekonomické náročnosti je tedy, pokud se obce dohodnou a technologii společně zakoupí, více než značné. Navíc opravy mohou probíhat daleko operativněji, zvláště pokud je obec schopna zajistit provoz zařízení vlastními pracovníky. Pro tuto variantu má společnost ENERGY PRO připravená periodická školení obsluhy obou výše uvedených technologií. Přestože obsluha obou je poměrně snadná a dobře zvládnutelná, je možné kvalitní opravu zajistit pouze s dostatkem potřebných znalostí a praktických zkušeností. Jak právě tyto zkušenosti jednoznačně prokázaly, největší finanční úspory sebou přináší včasná prevence v podobě oprav povrchových trhlin a otevřených spár. Lze tak uspořit nemalé finanční prostředky, jež se mnohde jinde nedostávají.

 

Roman Paleček

Celý článek je uveřejněn v čísle 11/11 časopisu Komunální technika.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *