Pneumatiky pro komunální a zahradní techniku

Záběr komunální a zahradní techniky je velmi rozsáhlý a stejně rozsáhlý je výběr pneumatik i jejich konstrukce. Jen tak namátkou, z menší zahradní techniky se jedná o pneumatiky riderů, zahradních traktorů a kultivátorů, u středně výkonných modelů se jedná o různé typy malotraktorů, kompaktních traktorů pro sady a vinice či o komunální nosiče a dále se v komunálním sektoru a příbuzných oborech setkáme s klasickými kolovými traktory upravenými právě pro potřeby komunálních prací a nechybí různé upravené nákladní automobily.

Pneumatika v podobě, v jaké ji známe dnes, byla patentována již v roce 1888, přičemž za vynálezce pneumatiky je všeobecně považován John Boyd Dunlop, který opatřil kola tříkolky svého syna zahradní hadicí a vytvořil tak první funkční plášť. Obdobný patent přihlásil však již v roce 1845 Robert William Thomson, ale proto, že příliš předběhl dobu, upadl jeho patent postupně v zapomnění. Původní pneumatiky však přinášeli některé nevýhody, zejména pevné spojení s kolem jako takovým, což velmi ztěžovalo jejich výměnu a opravy. Za dalšího z průkopníka gumárenského průmyslu je považován rovněž podnikatel Charles Goodyear, který zjistil, že přidáním určitého poměru síry do směsi lze dosáhnout vyšší pružnosti a elastičnosti materiálu.
První odnímatelné pneumatiky, které značně usnadnily využívání tohoto vynálezu, zkonstruovali podle historických pramenů v roce 1891 bratři Michelinové. Téměř všechna výše uvedená jména jsou dnes dostatečně známá, coby renomované značky pneumatik rozšířených po celém světě. V roce 1972 přichází značka Dunlop s prvními bezdušovými pneumatikami.
Obě jména, tedy Dunlop a Goodyear se nakonec v historickém běhu setkala, obrazně řečeno pod jednou střechou a v současné době je značka Dunlop součástí právě skupiny Goodyear, přičemž z jejich produkce pochází řada dalších značek pneumatik.

Význam pneumatik a jejich využití

Portfolio strojů je opravdu rozsáhlé a typů používaných pneumatik je tedy nespočet. Volbu pneumatik v případě zahradní, komunální a potažmo lesnické techniky ovlivňuje zejména typ povrchu, po kterém se budou dané stroje pohybovat. Proto se v případě komunálních traktorů a energetických nosičů setkáme s klasickými zemědělskými pneumatikami se šípovým vzorem, další skupinu představují pneumatiky s dezénem určeným pro pohyb na pravidelně udržovaných travnatých plochách a následují pneumatiky, které využívají takové energetické prostředky, jejichž hlavním využitím bude práce na zpevněných plochách asfaltových či betonových komunikacích. Další skupinu pak představují pneumatiky či různé konstrukce pryžových nebo kombinovaných pásů, kdy se jedná zejména o techniku pracující v náročných podmínkách lesního hospodářství.
Kromě tlumení kmitů a rázů, kvůli čemuž byly pneumatiky vlastně vynalezeny a používány v začátcích bohaté historie, představuje jejich další funkci především schopnost přenášet výkon energetického prostředku na podložku, kdy se požadavky liší v závislosti nad výše popsaným určením daného stroje. Navíc se v konstrukci pneumatik projevuje důraz na zvyšování pojezdových rychlostí, což opět platí pro traktory využívané v komunálním sektoru a zejména pro řadu systémových nosičů. Konstrukční rychlost pohybující se okolo 40 km.h-1 je naprosto běžná, na kterých trzích činí povolená rychlost pojezdu u traktorů na vybraných trzích řádově 50 – 60 km/h a co se systémových nosičů týká, pak rozsah 60 – 80 km/h je již po řadu let rovněž zcela běžným jevem a v takových podmínkách musí pneumatiky obstát. V případě obutí se šípovým dezénem se rovněž klade důraz na přenos výkonu na podložku v různě těžkém terénu, kdy významnou roli hraje tzv. samočistící efekt. Koneckonců takové obutí má své pevné místo z pohledu v tomto článku popisované techniky při terénních úpravách, stavebních pracích včetně agregace s různými typy skrejprů, kdy se využívají rovněž traktory nejvyšších výkonových kategorii, kdy klasický kolový podvozek nahrazují pryžové pásy pro ještě větší přenos výkonu motoru na podložku. A šípové pneumatiky se rovněž využívají v souvislosti s technikou lesnickou.

Zahradní a drobná technika

Obdobné principy se využívají při volbě pneumatik pro drobnou a zahradní techniku, kdy se setkáme prakticky se dvěma základními skupinami pneumatik. První skupinu pneumatik představují ty se šípovým dezénem, s nimiž se setkáme v případě jednoosých kultivačních traktorů a kultivátorů a druhou skupinu reprezentují pneumatiky určené například pro zahradní traktory a ridery, kdy je na prvním místě ochrana povrchu trávníků a je nutné zamezit poškozování travního drnu. V případě první skupiny hraje velkou roli nejen konstrukce pneumatik z pohledu dezénu, ale také jejich rozměr a konstrukce disku vůbec. Příkladem mohou být kultivátory a jednoosé malotraktory patřící do kategorie techniky pro volný čas a na straně druhé techniky spadající do kategorie středně výkonných strojů. Menší modely se dodávají zpravidla s pneumatikami o rozměru 4.00 x 8, zatímco u výkonnějších typů se setkáme například s rozměrem 5.00 – 12, přičemž se liší také konstrukce disku, kdy u menších modelů se dodávají disky vyrobené z plechových výlisků, zatímco u výkonnějších strojů se setkáme s masivními odlitky působící rovněž jako závaží. Z praktických zkušeností vyplývá, že srovnání trakčních schopností například výše uvedených typů kol v této kategorii vyznívají jednoznačně ve prospěch většího z obou uvedených rozměrů, k čemuž přispívá také skutečnost, že existují u daného rozměru širší možnosti z hlediska celkové hmotnosti disku kombinovaného se závažím. Oba typy disků je, jak již bylo zmíněno, možné osadit dalším závažím pro zvýšení trakčních schopností a někdy je nutné použít rovněž tzv. orební návleky pro další zlepšení tahových vlastností. Samozřejmě, že najdeme také další odlišnosti, které souvisí se spojením náboje kola s tažnou osou, kdy se používají řešení využívající různých objímek se zarážkami přes aretační kolíky, přičemž profesionální jednoosé modely se dodávají s diferenciálem různé konstrukce. Pro zvýšení trakčních schopností se do disků montují různé typy závaží nebo je možné kola opatřit různým typem orebních návleků. Dále v této kategorii existují různé typy zpravidla kovových nástavců a prstenců pro zvýšení svahové stability a průchodnost v obtížném terénu svažitých horských luk a pastvin. Se šípovými pneumatikami se setkáme rovněž v oblasti jednoosých nosičů různých adaptérů od žacích strojů přes mulčovače až po kartáče, přičemž zde se můžeme setkat také s pneumatikami komunálními, přičemž zde platí obdobná pravidla pro jejich volbu jako v případě dále popsané skupiny zahradní a komunální techniky.
Druhou skupinou zahradní techniky, kde se setkáme se speciálními pneumatikami, jsou zahradní traktory a další samojízdná techniky pro pravidelné sečení a ošetřování ploch trávníků v soukromých zahradách i na veřejných prostranstvích. Obecně můžeme říci, že zde najdeme paralely s komunálními, chcete-li průmyslovými, typy pneumatik používaných v souvislosti se zemědělskými traktory provozovanými převážně na zpevněných plochách. Na druhou stranu je nutné podotknout, že v nabídce některých výrobců zahradních traktorů a zejména v případě profesionálních mulčovacích riderů nalezneme šípové varianty pneumatik, a to z důvodu pohybu na plochách okolo vodních toků, nepravidelně udržovaných plochách či jiném méně pevném terénu, kdy je nutné zachovat přiměřené trakční schopnosti. Vzhledem k tomu, že se zahradní traktory a obdobná technika často využívá také v agregaci se sněhovou frézou nebo radlicí pro odhrnování sněhové nadílky, kombinují pojezdová kola hnané nebo hlavní hnané nápravy v případě modelu s pohonem všech kol se sněhovými řetězy. V takovém případě je nutné zajistit maximální trakční schopnosti, zatímco v případě pohybu na plochách osetých kulturními travními směsmi je kladen největší důraz na nepoškozování travnaté plochy, přičemž v takovém případě jsou trakční schopnosti těchto pneumatik dostatečné. Stejná pravidla volby pneumatik pak platí pro kompaktní a komunální traktory, které se využívají jak se šípovými pneumatikami, například při kultivačních pracích nebo zimní údržbě komunikací na straně jedné a s komunálními pneumatikami pro pravidelnou údržbu rozsáhlých travnatých ploch, například fotbalových hřišť nebo rozsáhlých travnatých areálů a kde již klasické zahradní traktory a ridery nedostačují, avšak pravidla pro používání sněhových řetězů pro zvýšení trakčních schopností platí také v tomto případě.

Šípové pneumatiky a pásy

Pneumatiky se šípovým dezénem se v komunálním sektoru používají všude tam, kde je nutné překonávat různé terénní podmínky nebo tam, kdy se využívá klasická zemědělská technika rovněž pro komunální práce. Se šípovým dezénem pneumatik se tedy setkáme u kolových traktorů a trakčních prostředků využívaných ve stavebnictví, lesním hospodářstvím a u kolové techniky pro zemní práce, neboť tyto skupiny strojů velmi úzce souvisejí právě s komunální sférou. A obdobně jako v případě zemědělské techniky pokrývají tyto stroje velmi široké výkonové spektrum a to s ohledem na prováděné operace a agregované příslušenství a nářadí. Jako určitou zajímavost je možné uvést, že některé typy kompaktních energických prostředků používaných v komunální sféře se pro pohyb na zpevněných plochách dodávají s pneumatikami, s nimiž se můžeme v případě dopravní techniky setkat jako s obutím návěsů využívaných v systémech zemědělské dopravy, přičemž význam obdobných pneumatik byl již výše dostatečně vysvětlený. Druhá možnost je celkem běžná, neboť řada komunálního příslušenství se agreguje do předního či zadního tříbodového závěsu a jsou poháněny vývodovou hřídelí nebo hydraulickým systémem trakčního prostředku, což nevyžaduje speciální konstrukce, s nimiž jsme se mohli v minulosti poměrně hojně setkat například v souvislosti s kombinací traktoru s příkopovým ramenem. Dalším typickým příkladem používání klasických šípových pneumatik jsou traktory v majetku obecních úřadů a dalších institucí, které se používají kromě prací uvnitř obce a jejích částí také v obecních lesích, k zimní údržbě komunikací či dopravě terénu a z tohoto pohledu se opět šípové pneumatiky jeví jako optimální varianta.
Samozřejmě se nabízí otázka, zda pro práce spojené s pohybem po betonových a asfaltových plochách není vhodnější používat již zmiňované komunální pneumatiky. Samozřejmě, že vše je součástí kalkulace související s mírou využití a můžeme konstatovat, že speciálními pneumatikami jsou vybaveny zejména ty kolové traktory, které se využívají v naprosté většině pro pohyb na veřejných komunikacích a mimo zpevněné plochy se využívají minimálně a předmětem jejich využití není práce v těžším terénu. Také pryžové pásy se uplatňují u různě výkonné komunální techniky od drobné mechanizace až po nejvýkonnější modely používané při budování silniční sítě a nesmíme zapomenout na určité typy lesnické techniky. Pryžovými pásy z oblasti kompaktní komunální techniky se používají zejména u sněhových fréz vyšších výkonových a také cenových kategorií a tento typ podvozku umožňuje pohyb frézy zejména v těžších podmínkách. Takové pásy spadají do kategorie pneumatik z pohledu materiálu, z něhož jsou vyrobeny. Cílem využívání pryžových pásů je především bezproblémový pohyb takové techniky po zpevněných plochách, kdy nedochází k poškozování povrchu betonu, asfaltu nebo zámkového či jiného typu dlažby, atp. Provedení s pryžovými pásy využívají také některé smykem řízené nakladače, tedy opět technika, které je v komunálním sektoru hojně využívána. Naopak u některých lesnických strojů se můžeme setkat s kombinovanou konstrukcí pásu, kdy vodící komponenty jsou tvořeny elastickým materiálem a latě jsou vyrobeny z ocelových dílů, neboť v podmínkách lesních porostů jsou hlavní prioritou trakční schopnosti v často obtíženém terénu, nikoli šetrný přístup ke zpevněným povrchům.

Krátce závěrem

Kromě pneumatik a pásů spojených s hnacími nápravami se v komunálním sektoru setkáme rovněž s pneumatikami, které souvisí s různými přípojnými vozidly od přípojných vozíků jednoosých traktorů, přes komunální dopravní techniku obecně, až po pracovní stroje kam můžeme zařadit například závěsné zametací kartáče se zásobníkem, přičemž v těchto případech se klade důraz zejména na nosnost a zvláštní pozornost věnujeme zejména konstrukci a typu pneumatik používaných například u lesní dopravní techniky či dopravní techniky která v rámci komunálního sektoru se bude rovněž pohybovat v obtížném terénu, kdy některé se některé modely takové techniky dodávají rovněž s pohonem nápravy různé konstrukce. A nejen v takovém případě lze pneumatiky opatřit řetězy, které obdobně jako v případě lesnické či některé stavební techniky plní ochrannou funkci.

Popisek:

Žací traktor klasické konstrukce s mezinápravovým žacím strojem a košem s pneumatikami šetřícími travní drn

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *