05.09.2013 | 12:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Optimalizace zpracování bioodpadů v regionu

Zářijová konference „Biologicky rozložitelné odpady 2013“ se již po deváté uskuteční v Náměšti nad Oslavou, tentokrát s podtitulem „Optimalizace technologie v regionu. Účastníci se seznámí s aktuálními trendy a vývojem na poli zpracování biologicky rozložitelných odpadů u nás i v zahraničí.

Pořádající agentura ZERA o. s. si jako cíl konference vytyčila nalezení co nejefektivnějšího řešení, jak začlenit bioodpady od systému nakládání s odpady. Základní podmínkou pro úspěšné nastavení vhodného systému zpracování biologicky rozložitelných komunálních odpadů, je vstřícná a jasná legislativa a koncepce všech zúčastněných. Proto je součástí konference také panelová diskuse všech zainteresovaných stran. Jednotná a srozumitelná společná strategie ministerstev životního prostředí, zemědělství a ministerstva průmyslu a obchodu, která bude v souladu s potřebami a možnostmi měst a obcí v ČR, je stěžejním předpokladem úspěchu.
V rámci exkurze se seznámíme se systémem nakládání s odpady v Havlíčkově Brodě, kde je systematicky působeno na prevenci vzniku bioodpadů podporou domovního kompostování. Dále se zúčastníme Dnů zahradní a komunální techniky v Havlíčkově Brodě, na kterých budou na odborné přednášky navazovat praktické ukázky technologického vybavení, od sklizně až po kompostování.
Druhý den konference bude věnován vyjasnění dlouhodobé koncepce státní správy k otázce bioodpadů a konstruktivní diskusi nad problémy současné praxe. O své zkušenosti, s aplikací rakouského konceptu k plnění snižování skládkování bioodpadů v podmínkách východní Evropy, se podělí zástupce bulharského ministerstva životního prostředí. Prezentovány budou i závěry výzkumu aplikovatelné v praxi, např. perspektivní metoda pro zpracování bioodpadů- Vermikompostování.
Třetí den konference stejně jako v minulém ročníku, bude i letos věnován příkladům ekonomicky efektivních systémů nakládání s bioodpady. Opět bude probíhat výměna zkušeností z již fungujících systémů v ČR. Prostor bude věnován všem úrovním nakládání s BRO- tedy prevenci, systémům sběru a svozu, zpracování kompostováním, integrovaným systémům nakládání s odpady až po stabilizaci biologické složky v komunálním odpadu,.
Bližší informace o pořádané konferenci naleznete na www.zeraagency.cz.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down