02.05.2013 | 12:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ohlédnutí za Dny malých obcí

Každoročně se na 800 zástupců obecních samospráv účastní přednášek a prezentací v rámci konference Den malých obcí. Letos se již po 39. sešli 5. 3. v Praze a 7. 3. v Prostějově.

Starostové, starostky a jejich zástupci využívají možnost setkání a výměny zkušeností s kolegy, zvláště pak osobních diskusí s přednášejícími. V programu pravidelně vystupují představitelé ministerstev, státní správy i další odborníci s aktuálními informacemi z veřejné správy.
Tématy letošní jarní konference byly regionální rozvoj, veřejné zakázky a stavební zákon, program rozvoje venkova, financování obcí a nové rozpočtové určení daní a také aktuální změny ve veřejné správě.
Program rozvoje venkova prezentoval v Praze ministr zemědělství Petr Bendl. Zhodnotil programové období let 2007 – 2013 a představil program rozvoje venkova na roky 2014 – 2020. Aktuálními problémy regionálního rozvoje, stavebním zákonem a bytovou politikou se zabýval blok Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Představil například model realizace státní bytové politiky a programy podpory pro realizaci koncepce bydlení.
Účty obcí u ČNB, státní pokladna a problémy v hospodaření, to byla témata bloku Ministerstva financí ČR. Hovořilo se třeba o nejčastějších chybách, kterých se obce dopouštějí při čerpání dotací, nebo o nejasnostech v novele školského zákona. O reformě veřejné správy a kontrolních zjištěních při výkonu samosprávných funkcí hovořili zástupci Ministerstva vnitra ČR. Blok této instituce se zabýval také novým občanským zákoníkem a jeho významem pro obce a města. S reformou soukromého práva seznámil účastníky konference náměstek ministra spravedlnosti. Představil také novinky v novém občanském zákoníku týkající se obcí a projekt Nové soukromé právo určený zaměstnancům veřejné správy i široké veřejnosti.
V pražském Národním domě byly vyhlášeny podmínky nového ročníku soutěže Vesnice roku 2013. Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst a obcí ČR. V programu vystoupili i zástupci partnerů konference DMO. Stanislav Volný a Soňa Vaníčková z Komerční banky, a. s., hovořili o finančním managementu a rozpočtu obcí. RNDr. Vít Příkaský z České pošty, s. p., představil Etržiště České pošty a Centrum veřejných zakázek, Ing. Petr Žák, PhD., z firmy ETNA, s. r. o., veřejné osvětlení v malých obcích.
Evropské fondy v období 2014 – 2020 byly tématem Úřadu regionální soudržnosti. Mezi přednášejícími byli také představitelé Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR, kteří se společně s časopisem Obec & finance podílejí na pořádání konference a garantují její odbornou úroveň.
Na konferenci se představilo více než 40 firem, které nabízejí služby a výrobky určené městským a obecním úřadům – dodavatelé informačních a komunikačních technologií, komunální techniky, osvětlení, městského mobiliáře, technologií z oblasti odpadního hospodářství nebo prvků pro bezpečnost silničního provozu. Byly zde také zastoupeny specializované poradenské a konzultační společnosti v oblastech komunálního financování, získávání dotací či obnovitelných zdrojů.
Podzimní čtyřicáté Dny malých obcí se budou konat letos 31. října v Prostějově a 5. listopadu v Praze. Podrobnosti o konferenci, fotografie a další informace najdete na www.denmalychobci.cz.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down