05.03.2024 | 08:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ohledně zpracování odpadů je stále co řešit

Začátkem letošního února se v prostorách Grand Hotelu International Praha uskutečnil odborný seminář zaměřený na problematiku nakládání a zpracování odpadů. Sdružení komunálních služeb toto setkání pro své členy uspořádalo již potřetí a podle hojné účasti bylo více než jasné, že pro práci provozů technických služeb a dalších subjektů zabývajících se odpadovým hospodářstvím je řešení diskutovaných témat stále velice aktuální.

Třemi hlavními body programu byly přednášky zabývající se vznikajícími novými kolektivními systémy a jejich přínosem pro města a obce. V další části zúčastnění rozebrali třídicí cíle a možnosti modelování jejich potenciálu v dané oblasti. Důležitým bodem programu bylo seznámení s aktuálními informacemi k zavedení zálohového systému.

Program setkání, které zahájil a jehož programem provázel člen rady Sdružení komunálních služeb a vedoucí sekce odpadů Bc. Milan Doubravský, odstartovaly prezentace partnerských firem INISOFT s.r.o., MEVA-TEC s. r. o., REWINDOW, které se v různých podobách angažují v odpadovém hospodářství.

Třídicí cíle a jejich plnění

Jak upozornila ve svém vystoupení zástupkyně společnosti EKO-KOM Eva Drimlová, obce jsou povinné splnit cíle pro odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu (v roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %, od roku 2030 alespoň 65 % a od roku 2035 minimálně 70 % z celkového množství komunálního odpadu za rok).

Nástrojů k dosažení stanovených cílů se nabízí hned několik. Patří mezi ně například zavedení door-to-door systému sběru odpadu, zřejmě největší potenciál pro navýšení podílu separovaného odpadu má bioodpad včetně evidence bioodpadu z údržby veřejné zeleně v obcích. Účinným nástrojem může být i snížení frekvence svozu směsného komunálního odpadu a čipování a vážení sběrných nádob včetně systému PAYT (platba za množství vyhozeného odpadu). Do systému lze zapojit i recyklovatelné složky komunálního odpadu získaného od právnických osob do obecního sběru.   

Modelový nástroj míry separace komunálního odpadu v obcích vytvořený pracovníky VUT Brno prezentoval Ing. Radovan Šomplák, Ph.D. Nejde pouze o evidenci separace odpadů v obci, ale také o návod jakým směrem se lze pro splnění stanovených cílů ubírat. Nástroj vytvořený v MS Excel zachycuje případné změny v separaci odpadu a nabízí potřebné výpočty.

V závěru semináře vystoupila Ing. Olga Dočkalová, členka předsednictva Svazu měst a obcí ČR a předsedkyně komise životního prostředí. Její aktuální informace k zavedení zálohového systému vzbudily očekávaný zájem. Nicméně ani předcházející témata nezůstávala bez odezvy a byla předmětem mnoha dotazů a následných diskusí. Seminář opět potvrdil, že problematika zpracování odpadů patří v provozech technických služeb k těm klíčovým a výměna praktických zkušeností je důležitou možností jak splnit cíle určené zákonem a vyhláškami s maximální efektivitou.*

Foto archiv SKS

1 – Seminář zahájil člen rady Sdružení komunálních služeb a vedoucí sekce odpadů Bc. Milan Doubravský

2 – Nový kolektivní systém NEVAJGLUJ představila Martina Vrbová, Ph.D.

3 - V závěru semináře vystoupila Ing. Olga Dočkalová, členka předsednictva Svazu měst a obcí ČR a předsedkyně komise životního prostředí s aktuálními informacemi k zavedení zálohového systému

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down