03.01.2017 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Odpadovou vizi pečetila praxe

Loni v červnu byla v Olomouci slavnostně otevřena nová překladová stanice odpadů. Zařízení s roční kapacitou 32 000 tun odpadu zajišťuje městu odpadovou nezávislost, pomáhá ekonomice a ekologii a zpříjemňuje život více než stovce tisíc obyvatel hanácké metropole a některých přilehlých obcí.

Naplnily se po více než roce a půl provozu zařízení předpoklady? Jak funguje technologie? Co spolupráce se spalovnou? Výhled do budoucna…? O odpovědi na tyto a další otázky jsme požádali primátora statutárního města Olomouc doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. (AS), zástupce provozovatele, ředitele Technických služeb města Olomouce, a. s., Bc. Miroslava Petříka (MP), vedoucího provozovny odpadového hospodářství TSMO Ing. Pavla Musila (PM) a Ing. Alenou Hůrovou (AH), obchodní ředitelku společnosti MOUDER s. r. o., výhradního distributora strojů německé značky Husmann, která dodala do překladiště technologii.

Jaký je přínos nového překladiště odpadů pro město Olomouc a jeho obyvatele?

AS: Bezproblémový chod městského odpadového hospodářství s minimálními dopady na životní prostředí je v 21. století jedním ze základních předpokladů řádného fungování a udržitelného rozvoje měst. Přitom však některé zahraniční zprávy ukazují, že stále nemusí být samozřejmostí ani v Evropě. Pro naše město proto znamená nové překladiště především celkové upevnění stability systému nakládání s odpady. Posílili jsme naši nezávislost, protože díky této technologii můžeme při odvozu odpadu slisovaného v kontejnerech operativně změnit konečné místo určení – odstranění nebo dalšího využití. Navíc jsme připraveni na možné budoucí využití železniční přepravy slisovaného odpadu. Z pohledu logistiky klasická svozová vozidla svážejí odpad na kratší vzdálenost – do překladiště, a díky tomu jsou efektivněji využita.

Technické služby disponují širokým parkem svozových souprav. Můžete o něm pohovořit?

PM: Techniku na svoz odpadu máme od různých dodavatelů a při nákupu nové prostřednictvím výběrových řízení reagujeme na situaci na trhu. Parametry nástaveb jsou již hodně podobné. Některé mají větší stlačovací poměr, který je paradoxně někdy až zbytečně velký. Vozový park obměňujeme průběžně podle potřeby a dnes máme dvacet svozových vozidel včetně ramenových nakladačů a tři soupravy. Nově jsme si pořídili rotopress na bioodpad. Díky překladišti a lepší logistice s menší dojezdovou vzdáleností, která je v porovnání s dostupnými skládkami poloviční až čtvrtinová, snižujeme provozní zátěž svozových vozidel a osádek. Navíc při pohybu vozů po skládce dochází k častějším poruchám. Proto jsme také mohli ty starší vyřadit a jiné efektivně využít ve městě.

Jedná se o velký projekt, investor je z veřejné sféry. Jak hodnotíte spolupráci?

AH: Projekt byl investorem uchopen velmi zodpovědně a spolupráce měla vysokou úroveň. Záměr investor připravoval dlouhou dobu a podílela se na něm řada odborníků z technických služeb, statutárního města Olomouc a projekční kanceláře Stavoprojekt Olomouc, kteří dokázali přesně identifikovat potřeby včetně výhledu do budoucna, a to nejen co se týká kapacity. To byl ideální stav pro určení vhodného zařízení, které bude plnit potřeby a požadavky investora. Příjemným bonusem je úhrada části projektu z prostředků Evropské unie. Výsledkem je nejen moderní zařízení evropské úrovně, se kterými se setkáváme například v Německu, ale i komplexní řešení původní lokality, jako jsou inženýrské stavby, terénní úpravy, komunikace, nájezdy, plochy a příprava pro další aktivity. Provozovna je dovybavena dalším zařízením, které skýtá prostor například i pro externí zakázky. Konkrétně jde o stacionární pomaloběžný drtič Husmann HL I 1222, který je přidanou hodnotou překladiště a v současné době jej využívá provozovatel k drcení a snížení objemu velkoobjemového odpadu. S ohledem na své dlouhodobé zkušenosti z oboru, znalosti místních poměrů, z ekonomických i provozních důvodů si investor vybral vysoce funkční variantu, která bude zcela určitě dlouhodobě plnit významnou funkci v procesu nakládání s odpady v celé lokalitě Olomoucka. Protože zařízení v současné době pracuje v jedné směně, má potenciál i s ohledem na další volnou kapacitu.

Zaskočilo vás kromě drobných provozních problémů ještě něco dalšího?

MP: Neustále se diskutuje o novém zákonu o odpadech. Hlavně není jasno v budoucím nakládání s nimi ve smyslu koncovky. Stávající zákon například hovoří o zákazu skládkování neupraveného odpadu, takže se objevuje řada nápadů, jak odpad upravit a nevyužitelný podíl ukládat. Vyvíjejí se nové zpracovatelské technologie, ale investoři jsou kvůli nejisté situaci opatrní a většina řešení je zatím ve stadiu prototypů nebo příprav prvních realizací.

Město Olomouc pravidelně získává ocenění z různých soutěží týkajících se nakládání s odpady. Vyniká především díky propracovanému systému jejich třídění. V čem tkví podstata těchto úspěchů?

AS: Jsem přesvědčen, že základem je dlouhodobá a koncepční spolupráce příslušných pracovníků odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce a Technických služeb města Olomouce při přípravě a realizaci jednotlivých aktivit a dílčích projektů. Důležitá je opravdu pečlivá příprava a průběžná komunikace s občany, ať už přímo v rámci informačních kampaní nebo prostřednictvím komisí jednotlivých městských částí. Naše město se v oblasti nakládání s odpady vždy snažilo vnímat nové trendy, ověřovat novinky v praxi i tak trochu „předbíhat legislativu“. Tento inovativní a současně systematický přístup byl již v minulých obdobích podporován ze strany vedení města a současná Rada města Olomouce v této podpoře pokračuje. Podstatné je, že se podařilo vzbudit zájem občanů našeho města a motivovat je k důslednému třídění odpadů. Pro udržení pozitivního vztahu veřejnosti je také důležité, aby celý systém nakládání s komunálními odpady ve městě fungoval bez větších problémů, což se prostřednictvím městské akciové společnosti Technické služby města Olomouce dlouhodobě daří.

Podrobnosti v Komunální technice 12/2016

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down