21.12.2009 | 10:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Odborné články v našom časopise

V snahe o neustále skvalitňovanie časopisu Komunálna technika prinášame na tomto mieste hlavné zásady písania odborných článkov pre externých autorov. Zároveň by sme chceli povzbudiť našich čitateľov a odborníkov z odboru k publikovaniu vlastných zaujímavých materiálov a spracovaných tém z oblasti komunálnej sféry, ktoré by takto obohatili náš časopis.

 

Pokyny pre externých spolupracovníkov

 

Naša redakcia uvíta odborné články týkajúce sa problematiky komunálnej techniky. Prijímame články písané v slovenskom jazyku a určené pre publikovanie v našom časopise. Vydavateľ si vyhradzuje právo na rozhodnutie o publikovaní článku od externého autora a menšie štylistické úpravy doručených textov.

 

Zásady písania externých článkov

 

·         Nadpis má byť stručný, výstižný a pútavý (max na dva riadky tlačovej strany, t.j. maximálne  6 slov). Do nadpisu neuvádzame mená firiem a firemných značiek

·         Perex (úvodný odstavec) – nasleduje po nadpise a má mať formu zhrnutia - záveru, ktorý nahrádza. Mal by v stručnosti vystihovať obsah príspevku a obsahovať najdôležitejšie informácie z článku.

·         Rozsah jedného príspevku by mal byť maximálne 4 tlačové strany. Pri obsiahlejšom materiáli je vhodnejšie rozdeliť ho do dvoch a viacerých článkov. Jedna tlačová strana predstavuje približne 5 500 znakov čistého textu vrátane medzier.

·         Na písanie textu je možné použiť akýkoľvek bežný textový editor (napr. Word), grafy odporúčame spracovať v programe Excel.

·         Dlhší článok (spravidla viac ako 1 strana) je dobré vhodne rozdeliť do približne rovnako veľkých odsekov s podnapisom charakterizujúcim príslušný odsek.

·         Vítané sú základné technické údaje spracované spracované v prehľadnej tabuľke.

·         Záver, pokiaľ je to možné, v našom časopise nepoužívame. Jeho funkciu nahrádza perex.

·         Fotografiám venujeme veľkú pozornosť. Majú byť kvalitné, zaostrené, s dostatočne veľkým rozlíšením (300 dpi) v digitálnom formáte JPEG. Ku každej fotografii je potrebné uviesť odborný text. Popisy fotografií je potrebné zrozumiteľne označiť tak, aby bolo jasné ku ktorej fotografii patria. 

·         Príspevky zasielajte najlepšie v elektronickej podobe e-mailom na adresu martin.galik@profipress.sk, alebo ako CD, DVD na adresu redakcie: Profi Press, s.r.o., Štúrova 22, 949 01 Nitra.

·         K článku je potrebné uviesť meno autora, prípadne autorský kolektív. Pre administratívne účely redakcie a vyplatenie autorských honorárov externým prispievateľom je nevyhnutné uviesť kontaktnú adresu, e-mail, telefónne číslo, rodné číslo a bankové spojenie (číslo účtu, kód banky).

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down