Od údržby zeleně ke kompletním službám

Realizace a údržba zeleně, zimní a letní údržba komunikací, likvidace černých skládek, ale i spolupráce se stavbami nebo prodej zahradního materiálu, to vše je možné zahrnout mezi činnosti brněnské firmy Zahradní a technické služby MINKS. Tak široké spektrum činností ovšem nenabízela firma od začátku. Nabídka se rozšiřovala postupně a dnes, kromě nakládání s komunálními odpady, disponuje firma takovými technickými možnostmi a potenciálem, jež je schopen plnohodnotně nahradit běžný provoz technických služeb.

Historie firmy se začala psát v roce 1989, tedy v době, kdy podnikání ještě rozhodně nebylo běžnou záležitostí. „Údržbu zeleně si jako svoji živnost zvolila moje maminka a časem se k ní přidal i otec, já jsem firmu převzal v roce 1999 a začal se starat zpočátku pouze o údržbu zeleně. Šlo tedy o sezónní práci a bylo třeba hledat další cesty k rozvoji a využití lidského potenciálu i techniky po dobu celého roku. Práce i zaměstnanců postupně přibývalo a zlomem by se dalo nazvat vítězství v soutěži o údržbu komunikační zeleně hned ve dvanácti brněnských městských částech. Naší práce si tak časem všimli i zástupci obcí a firma, jež má sídlo v Brně-Řečkovicích, se začala měnit v provoz komunálních služeb. Momentálně nabízíme služby pro obce a firmy, které zahrnují strojní a ruční čištění komunikací, chodníků a veřejných prostranství, kropení komunikací, tlakové mytí komunikací a odstraňování sněhu z komunikací a veřejných prostranství. I nadále se samozřejmě věnujeme údržbě a realizacím zeleně. Kromě sečení travnatých ploch spadá do naší kompetence například zakládání trávníků a péče o ně, výsadby letniček, stromů i keřů, ořezy větví, rizikové kácení stromů, štěpkování dřevní hmoty i odvoz zelené hmoty na skládku či do kompostárny,“ seznamuje s historií firmy i náplní činnosti Martin Minks.

Největším pracovním vytížením je momentálně poskytování služeb pro brněnské části Medlánky a Tuřany. Firma MINKS se dále stará o údržbu komunikační zeleně městských komunikací, poskytuje služby i dalším městským částem a pečuje o údržbu některých firemních areálů.

„V Medlánkách se staráme o zeleň, údržbu chodníků i komunikací. Tyto práce s výjimkou údržby komunikací zastáváme i v Tuřanech. Celkem se v obou městských částech staráme o 120 kilometrů chodníků, takže hlavně úklid sněhu bývá někdy velice náročný. Preferujeme údržbu pomocí zametacích kartáčů, ale její podmínkou je být na chodníku včas. Při větších sněhových kalamitách se tak samozřejmě neubráníme nasazení sněhových radlic a posypu chodníků. O zimní údržbu se v Tuřanech stará sedm a v Medlánkách pět pracovníků. Tento nízký počet lidí je ovšem možný pouze s nasazením opravdu kvalitní techniky,“ vysvětluje Martin Minks.  

 

Technický park se pravidelně obměňuje

Důkazem slov Martina Minkse je pravidelná obměna strojového parku. „V podstatě naráz jsme museli řešit hned dvě věci – organizaci blokového čištění a zvládnutí údržby chodníků poté, co vešla v platnost chodníková novela zákona. Na stálo zaměstnáváme pouze sedm lidí, ke kterým hlavně v létě přibývají brigádníci z řad studentů, takže jedinou cestou bylo zkvalitnit a posílit strojový park. K podvozku Iveco tak přibyly dva univerzální komunální nosiče Hako City Master 1200. Při výběru nosiče jsem preferoval především kvalitu zametání vzhledem k jejich nasazení při letním blokovém čištění komunikací i při zimní údržbě. Důležité pro nás bylo snížit potřebu ruční práce na absolutní minimum a to se s novými nosiči podařilo.

Nesmím ovšem opomenout ani další techniku, která nám při vykonávání služeb pomáhá. Při zahradních i komunálních pracích jsou to například nakladače Multi One nebo Avant s možností agregace řady pracovních adaptérů. Při sečení se velmi osvědčily dva stroje Scag nasazované při extenzivní péči o zelené plochy. Mulčování preferujeme, ovšem někde je sběr posečené hmoty nezbytný a při této činnosti nám pomáhá žací stroj Iseki se sběrným košem. Spokojeni jsme i s prací, kterou odvádí štěpkovač Eliet.

Techniku je třeba pečlivě vybírat a musím uznat, že na českém trhu je z čeho. Nicméně nejde o malé investice, a tak technický park doplňujeme podle aktuální potřeby a charakteru získaných zakázek. Něco tak musí zákonitě počkat. Ale obecně mohu říci, že bychom chtěli v budoucnu jít cestou speciálních strojů konstruovaných na určité činnosti. Kvalita odvedené práce je v jejich případě přeci jen na daleko vyšší úrovni než při nasazení univerzálních nosičů.“

 

Systém se osvědčil

Poměrně originální systém používá firma MINKS při organizaci blokového čištění komunikací.  Uklízené plochy předmetá vozidlo Iveco osazené zametacím kartáčem (podvozek Iveco pracuje též v agregaci s cisternou, sněhovou radlicí nebo může fungovat jako kropička). Smetené nečistoty potom sbírá Hako City Master 1200. Komunální nosiče Hako nejsou při blokovém čištění limitovány menším objemem zásobníku na smetky. Ten vyprazdňují do přistaveného velkoobjemového kontejneru. Stroje komunikaci dokonale dočistí, takže není nutné provádět dočišťovací práce ručně.

 

Roman Paleček

 

Celý článek vyšel v časopise Komunální technika 4/11.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *