08.01.2019 | 08:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nová technika přispívá k vylepšení logistiky

Na jaře roku 2008 byla založena obchodní společnost Technické služby města Přerova, s. r . o. Firma ve stoprocentním vlastnictví města zajišťuje prakticky veškeré komunální služby, mezi které patří údržba veřejné zeleně, zabezpečení čistoty města, letní a zimní údržba komunikací a dalších veřejných prostranství, správa veřejného osvětlení, správa hřbitovů i provoz útulku pro zatoulaná zvířata. Velice důležitou činností technických služeb je zajištění svozu odpadů, provozu sběrných dvorů i vlastní řízené skládky a kompostárny v nedalekých Žeravicích.

Uvedené činnosti jsou zajišťovány v souladu se záměry města a podílejí se více než 80 procenty na ročním obratu společnosti. „Množství zakázek pro město se v posledních letech zvyšuje. Některé práce, které dříve zajišťovaly externí firmy, postupně přebíráme. Mohu uvést například péči o městskou zeleň a výsadbu stromů a keřů, kde podíl naší práce významně roste. A je to tak správné, jelikož občané se se svými připomínkami, zejména ohledně následné péče po výsadbě stejně obracejí na nás,“ říká Ing. Tomáš Lolek, technicko-provozní náměstek společnosti.

Odpadové hospodářství vlastními silami

Provoz odpadového hospodářství zajišťují přerovské technické služby ve městě Přerově, včetně jeho místních částí a v dalších neintegrovaných obcích regionu na základě souhlasů k provozování zařízení k využívání odpadů, ke sběru a výkupu odpadů a provozu řízené skládky v Žeravicích.

„Na svoz komunálního odpadu používáme pět souprav. Dvě starší vozidla jsou většinou pouze v rezervě, tři pracují ve dvousměnném provozu a nejsou vyčleněna na určitý typ odpadu. Všechna svážejí jak směsný, tak separovaný odpad. Na podvozcích MAN a SCANIA používáme svozové nástavby Haller a RosRoca s lineárním systémem stlačování a jsme s nimi spokojeni. Směsný odpad vozíme na skládku do Žeravic, kterou od roku 2013 vlastníme. Její kapacita je pro naše potřeby plně dostačující, takže ji můžeme využívat i komerčně a přijímat odpady i od jiných subjektů. Na jaře se chystáme k závěrečné rekultivaci její první etapy,“ popisuje Tomáš Lolek.

Kromě svozu komunálního odpadu, zajišťují technické služby také přistavování a svoz velkoobjemových kontejnerů a příjem objemného odpadu a bioodpadu ve sběrných dvorech. Ten je potom třeba dopravit na skládku, či do provozu kompostárny a právě ekonomika transportu byla jedním z důvodů hledání nových řešení logistiky celého systému.

Ušetří pracovní síly, najeté kilometry i náklady na opravy

„Dosud jsme jezdili s velkoobjemovým odpadem přepravovaným ve vanových 5 m3 kontejnerech na 16 t podvozcích s ramenovými nosiči, a to až osmkrát za den na skládku do Žeravic. Vzhledem k dopravní situaci i vzdálenosti začala být tato situace neúnosná. Navíc mohlo vzniknout riziko, že nebudeme mít ani dostatek řidičů pro naši svozovou techniku. Proto bylo nutné tuto situaci začít řešit. Rozhodli jsme se využít možnosti dotace přes ITI Olomouckého kraje a dost dramaticky navýšit kapacitu našeho sběrného dvora. V režimu de minimis jsme na sběrný dvůr pořídili nový mobilní válcový drtič Husmann Gigant GT-M 1750, 12 kontejnerů s kapacitou 40 m3, k tomu dva dopravníky určené pro naskladňování odpadu a dalších 15 kusů kontejnerů 10 m3 na hákový nosič, které budou sloužit pro svoz odpadu z města na sběrný dvůr, a to již na menších podvozcích do 10 t, což bude mít přínos jak ekonomický, tak i ekologický. S touto výbavou je reálné snížit počet jízd až na čtvrtinu. Se získanou dotací by se nám investice do uvedeného technického vybavení, které zatím pracuje ve zkušebním provozu, měla vrátit nejpozději za rok. Ale i bez dotací by měla být návratnost poměrně rychlá, odhaduji do tří let,“ vysvětluje Tomáš Lolek.*

Více v časopisu Komunální technika 1/2019.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down