08.02.2013 | 02:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nová řada kompaktorů, chytrá řešení pro uživatele

Ekonomika provozu skládek je neustálým tématem jak pro provozovatele skládek, sdružení obcí nebo privátní společností tak i pro obyvatele měst a obcí, kde neustále se zvyšující náklady na pohonné hmoty promítají do zvyšujících se cen za likvidaci komunálního odpadu.

Společnost REDOX si je této skutečnosti velmi dobře vědomá a k tomu, aby svým zákazníkům nabídla řešení odpovídající jejich potřebám, navázala partnerství se specializovaným výrobcem kompaktorů a drtičů komunálního a průmyslového odpadu, finskou společností TANA Oy.
Tato společnost přichází na trh s novou řadou kompaktorů komunálního odpadu. Stejně jako u předchozí řady „Gx“, tak i u nové řady „E“ se výrobce orientuje v maximální míře na naplnění svého mota „From Waste to Value“ – „Od odpadu k hodnotě“ pro uživatele těchto strojů.
Kompaktory se vyrábějí ve dvou velikostních modulech o provozní hmotnosti 26 t až 52 t.

S originální konstrukcí

Kompaktory TANA E patří k nejproduktivnějším strojům ve své kategorii díky své originální konstrukci založené na dvou hutnících válcích s mohutnými, 200 mm vysokými zuby z vysoce otěruvzdorného materiálu a tuhému rámu stroje, natáčivému jen v jedné rovině volnosti. Optimalizovaná velikost zubů, jejich tvar a počet efektivně pomáhá promíchání, drcení a hutnění odpadu spolu s jeho spojením s předchozími vrstvami.
Originální řešení válců, vybavených širokými, seřiditelnými škrabáky zabraňuje nabalování odpadu a zajišťuje průběžné využívání celého profilu a výšky zubů při hutnění.
Záběr širokých válců snižuje počet potřebných přejezdů hutněné aktivní plochy skládky a přináší významnou úsporu pohonných hmot. Zároveň zvyšuje hutnící kapacitu stroje za provozní hodinu v porovnání se čtyřkolovými verzemi kompaktorů.
Výsledná plocha skládky je již po několika přejezdech rovná, takže svozové vozy mohou přijet až ke kompaktoru na počátku aktivní zóny.
Operátor kompaktoru se může věnovat v maximální míře hutnění a neplýtvá pohonnými hmotami na přesun odpadu po skládce od místa vyklopení ze svozového vozu k místu finálního hutnění.

Systém pro poskytování informací

Pro každého uživatele tak výkonného stroje je velmi významnou nákladovou položkou nafta. Je tedy logické, že možností jejích úspor hledá i výrobce stroje. Proto je stroj vybaven systémem Tana ProTrack ®, který v on-line režimu poskytuje managementu uživatele informace o pracovním a prostojovém čase stroje, průměrné spotřebě pohonných hmot na motohodinu i o průměrném zatížení stroje v průběhu pracovní směny. S tímto nástrojem je velmi jednoduché optimalizovat nasazení stroje i efektivní vynakládání nákladů na jeho provoz.
Kromě informací o průběhu provozu stroje pro analýzu nákladů plní Tana ProTrack ® systém i další, velmi důležitou úlohu. Průběžně on-line monitoruje a diagnostikuje chování jednotlivých agregátů stroje. Chybové hlášení rozeslané formou SMS řídícím pracovníkům majitele stroje při každém překročení nastavených signalizačních hodnot umožňuje předcházet poruchám důležitých a drahých komponentů stroje a tím uživateli stroje opět významně snižovat provozní náklady.
Kompaktory TANA jsou navržené tak, aby spolehlivě a ekonomicky efektivně pracovali podle požadavků uživatele v náročných podmínkách skládek po celém světě, od polárního kruhu až po horký Lagos v Nigerii.

Popisek: Kompaktory TANA E se vyrábějí ve dvou velikostních modulech o provozní hmotnosti 26 t až 52 t

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down