12.08.2013 | 11:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nová kompostárna otevřena ve Strážnici

Dne 25. 4. 2013 byl přestřižením pásky slavnostně zahájen provoz nového „Centra pro nakládání s odpady z mikroregionu Strážnicko“ ve Strážnici. Součástí centra je plocha pro úpravu BRO (kompostárna).

Vedle nově zbudované plochy v areálu najdeme i nově vybudovaný vstupní objekt, který slouží jako technicko-administrativní zázemí obsluhy „Centra“, dále zastřešenou rampu pro shromažďování odpadů do velkoobjemových kontejnerů, zpevněnou zastřešenou plochu pro dočasné shromažďování vozidel po ukončení jejich životnosti, zpevněné plochy na shromažďování stavební suti, velkoobjemové kontejnery a další drobné vybavení.

Plocha pro úpravu BRO

Celkové náklady na realizaci projektu „Plocha pro úpravu BRO“ činily 7,1 milionu Kč včetně DPH. 90 % z uznatelných nákladů bylo podpořeno ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, který spravuje Státní fond životního prostředí ČR.
Celková velikost vodohospodářsky zabezpečené kompostovací plochy je 4410 m2. Součástí plochy je i nově vybudovaná jímka o objemu 125 m3.
Kompostárna je schopna na vybudovanou plochu ročně přijmout a zpracovat 1500 t biologicky rozložitelných odpadů.
Kompostovací technologie
Zajímavostí popisované kompostárny je využití žížal Eisenia foetida (tzv. kalifornské žížaly) v procesu kompostování. Díky jejich činnosti dochází k výraznému zefektivnění přeměny biologicky rozložitelného odpadu a zároveň je dosaženo vyšší kvality produkovaného kompostu.
Město Strážnice je jedním z prvních větších měst, které má kompostárnu, kde je pro zpracovávání bioodpadů využívána technologie vermikompostování. Tu spíše prozatím využívali zemědělci, vinaři a drobní zpracovatelé BRO.

Svoz surovin

Do kompostárny je přijímán zejména bioodpad z údržby městské zeleně a bioodpad dodaný přímo obyvateli města Strážnice. Pro občany je možnost předávání biologicky rozložitelného odpadu ke zpracování na kompostárnu zdarma.
Město Strážnice plánuje další rozvoj odpadového hospodářství, zejména výrazné vylepšení a rozšíření sběru biologicky rozložitelných odpadů od občanů města. Na tento projekt se podařilo získat 90% dotaci. Projekt bude realizován v průběhu let 2013 – 2014.

Vlastní technologický postup kompostování

1/ Zpracovávaný bioodpad je po jeho příjmu roztříděn a zbaven nečistot.
2/ Suroviny, u kterých je nutné provést jemnou dezintegraci (větve, pařezy, kmeny, palety apod.), jsou shromažďovány na ploše a při jejich dostatečném množství jsou homogenizovány pomocí rychloběžného drtiče biomasy AK 635, který je pro tuto činnost pronajímán.
3/ Vyčištěný a homogenizovaný bioodpad je pomocí čelního kolového nakladače MANITOU MLT 741-120 turbo zakládán do pásové hromady č. I., bez kalifornských žížal. V hromadě č. I. proběhne první fáze kompostovacího procesu – proběhne zahřátí celé hromady na teploty pro žížaly nepřijatelné..
4/ Po průběhu zahřátí jsou zpracovávané suroviny z jedné strany hromady č. I. čelním nakladačem odebírány a využity pro založení hromady č. II. Hromada č. I. je podle potřeby z druhé strany doplňována novým bioodpadem.
5/ Do hromady č. II. je zakládána násada kalifornských žížal – na vytvořenou podkladní vrstvu z biologických odpadů z hromady č.I o tloušťce asi 0,3 m, je rovnoměrně rozprostřena násada kalifornských žížal, na kterou je založena opět vrstva „uleželých“ biologických odpadů z hromady č. I. Po založení by měla být celková výška pásové hromady max. 0,5 m.
6/ Po 14 dnech, nutných pro aklimatizaci kalifornských žížal, jsou vrstveny další biologické odpady z hromady č. I. ve větších vrstvách až do výšky asi (1,0 – 1,5) m. Nutným předpokladem pro další případné vrstvení je monitorování teploty uvnitř pásové hromady a dodržení max. přípustné teploty 35° C.
7/ Průběžně jsou během kompostovacího procesu oddělovány suroviny s kalifornskými žížalami od hotového vermikompostu. Odebrané suroviny se žížalami – násady, jsou z hromady č. II zakládány do nově připravené pásové hromady č. III, kam byly přemístěny „uleželé“ bioodpadů z hromady č. I. Tímto postupem je zajištěn nepřetržitý provoz zpracovávání bioodpadů bez nutnosti dodatečných nákladů za další dodávku násady kalifornských žížal.
8/ V zimním období, kdy je nedostatek bioodpadů pro zpracovávání v kompostárně, musí být provedeno zazimování založených pásových hromad s kalifornskými žížalami navezením většího množství surovin. Na povrchu pásových hromad se v zimě vytvoří tenká zmrzlá vrstva, kterou jsou kalifornské žížaly, žijící ve spodních vrstvách, ochráněny i proti velkým mrazům.
9/ Vyrobený vermikompost je expedován volně ložený.

Vyrobený produkt

Výsledným produktem kompostárny je vemikompost, který má v mnoha ukazatelích lepší vlastnosti než klasický kompost. Vermikompost obsahuje enzymy, které přispívají ke zvýšení hnojných účinků, ošetřené rostliny jsou odolnější proti chorobám a škůdcům. Obsažené enzymy umožní lepší využitelnost minerálních látek již obsažených v půdě, využitelnost minerálních látek v půdě je běžně 40 – 50 %, s obsahem enzymů z vermikompostu je jejich využitelnost v půdě 80 – 90 %.
Vyrobený vermikompost je využíván pro potřeby města a dále je nabízen i pro zájemce z řad občanů. Vermikompost bude možné v níže uvedených provozních hodinách zakoupit v areálu kompostárny Strážnice – cena zatím není stanovena.

Provozní doba kompostárny:
Po – Čt:: 7:00 - 18:00 hod.
Pá, So: 7:00 - 15:00 hod.
Ne: ZAVŘENO
Výsledky publikované v tomto článku vznikly díky finanční podpoře MZe ČR v rámci řešení výzkumného projektu NAZV č. QJ1210263 „Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty“ a při řešení výzkumného projektu NAZV QJ1210263 „Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty“.

Ing. Petr Plíva, CSc.,
Výzkumný ústav zemědělské techniky,
Praha

Popisek: Drcení surovin(formou služby) rychloběžným drtičem biomasy Doppstadt AK 635 s dieselovým motorem o výkonu 440 kW. Výkonnost dosahuje 21 m3/h

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down