12.08.2013 | 11:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nosiče s možností dopravy břemen

Nosič pracovních adaptérů je obecně samojízdné strojní zařízení, které je určeno k provozování více než tří rozmanitých pracovních adaptérů. Označení pracovní adaptér znamená zařízení umístěné na nosiči, jímž lze vykonat zpravidla jednu specifickou pracovní operaci.

Může to být například: korba = odvoz břemen; válcový kartáč = zametání pevných ploch; nůž s břity = sečení travnatých ploch, a to s nezbytným příslušenstvím pro podporu jeho činnosti (sběr trávy do kontejneru). Provozováním se rozumí využití nosiče ve prospěch zamýšlené činnosti s aktivním využitím pracovního adaptéru (sečení, zametání, odvoz břemen, manipulaci s břemeny, rozpojování hornin, vrtání apod.).

Nosič tak může být vybaven jedním výměnným pracovním adaptérem pro jednu specifickou pracovní činnost, nebo může provozovat zároveň několik pracovních adaptérů, jejichž pracovní činnosti mohou být rozmanité a v některých případech mohou být vykonávané současně, záleží na technologii pracovní činnosti.

Vysoký výkon nemusí být důležitý

Pokud se podíváme na přehled nejčastěji prováděných činností v komunální oblasti, nalezneme zde následující. Údržba travnatých ploch mulčovači; údržba travnatých ploch rotačními žacími stroji; údržba pevných povrchů cest a chodníků zametacími zařízeními (včetně kropení); údržba pevných a travnatých ploch pomocí sběračů listí; doprava sypkých a kusových břemen vozidly nebo přípojnými vozidly; využití pracovních adaptérů pro nakládání sypkých břemen; údržba ploch s využitím sněhových radlic a sněhových fréz; nakládání s komunálními odpady (koše, likvidace černých skládek, sběr psích exkrementů apod.); údržba komunální zeleně motorovými řetězovými pilami (dřevin, květinových záhonů, okrasných keřů a stromové zeleně (prořezávka) a zpracování štěpkovači; čištění kanalizací, svodných příkopů a kanalizačních vpustí.
Z uvedeného přehledu pracovních činností je patrné, že mnohé práce v komunální oblasti lze zabezpečit pomocí strojních zařízení, která nemusí disponovat vysokým výkonem motoru, protože manipulační pracovní adaptéry zpravidla nedisponují velkým objemem a nosností, pracovní adaptéry vykonávající specifické činnosti v oblasti údržby travnatých ploch nepotřebují velkou šířku záběru (někdy naopak) a dopravovaná břemena nepředstavují velké objemy. Stroje se při pracovní činnosti pohybují po účelových plochách, nezpevněných cestách, chodnících, na travnatých plochách a kolem okrasných porostů, kde je výhodou nízký střední kontaktní tlak na podložku, což zabezpečí jejich nízká hmotnost, resp. speciální široké pneumatiky. Takže zde uplatnění naleznou nosiče s maximálním výkonem motoru do 40 kW s maximální šířkou 1,5 m a hmotností do 2000 kg. V komunální oblasti převládá rozmanitost prací s vazbou na roční období. Lze říci, že jednou z mála pracovních činností, která není závislá na ročních obdobích, je doprava a manipulace s rozmanitými břemeny. S tím souvisí požadavky na konstrukční provedení mechanismů pro manipulaci, které předcházejí dopravě (například na konstrukci části dopravního zařízení, na kterou je náklad vkládán, je držen pro zajištění bezpečné dopravy, na způsoby nakládání a manipulaci při přípravě k naložení a v závislosti na způsobu skládání). Každá doprava vždy končí specifickou manipulační operací (vyložení, rozhoz, rozprostření apod.), kdy bývají velmi často použita rozmanitá manipulační zařízení. Proto jsou často dopravní zařízení často integrována s dalšími zařízeními, aby bylo umožněno provádění rozmanitých pracovních operací.

Korba podle vlastností břemena

Požadavky na objem a tvar korby jsou v komunální oblasti variabilní. Ne vždy je dopravováno břemeno v pevném a celistvém stavu (jeden kus) a také nejsou většinou dopravována břemena velkých objemů. Vlastnostem břemena musí odpovídat provedení a velikost koreb, plošin, skříní, cisteren a kontejnerů. Například při zametání cest a chodníků postačí nesený kontejner s objemem 1 m3, při údržbě obecních cest postačují korby do 5 m3, při sypání chodníků chemickým materiálem je to v rozsahu od 0,2 – 0,6 m3, při sypání obecních cest je objem nástavby posypového vozu v rozsahu od 1 do 4 m3, při svozu štěpky, resp. objemných materiálů to může být objem korby nebo kontejneru až 40 m3. Náklad může být složen sklopením na hromady prostřednictvím přívěsů, návěsů a koreb nákladních automobilů a jiných dopravních zařízení (například víceúčelové nosiče nástaveb), nebo může být rozprostírán v určité vrstvě po ploše nebo v pruzích prostřednictvím přívěsů a návěsů s integrovanými dopravníky pro skládání, pomocí návěsů s výtlačným zadním čelem, rozmetadel a posypových vozů nebo nesených zařízení. V některých případech je náklad umísťován ve zvolených směrech v určité vzdálenosti od dopravního zařízení a v mnoha případech je skládán jako celek nebo po dávkách do přesně vymezeného prostoru ve složišti. Například na skládkách komunálního odpadu a v recyklačních dvorech.
Pro každou pracovní operaci v komunální oblasti je možné zvolit dopravní zařízení s vhodným nakládacím a skládacím manipulačním zařízením pro konkrétní práci.
Dvounápravové nosiče pracovních adaptérů s možností dopravy břemen (víceúčelová dopravní vozidla) v mnoha případech nesou pracovní adaptéry, se kterými vykonávají určitou pracovní činnost (například sečení trávy se sběrem nebo při sběru listí a komunálního odpadu – čištění silnic a chodníků). Vzhledem k této technologii pracovní činnosti musejí mít vhodný prostor pro ukládání břemen (posečené trávy, listí nebo smetků). Břemeno je vázáno na pracovní činnost a velikost prostoru pro ukládání (soustředění do jednoho vhodného místa) musí být v souladu s předpokládanou výkonností stroje. Například při sečení trávy se sběrem posečené trávy u stroje se záběrem sečení 1,6 metrů by bylo nesmyslné, aby byl tento stroj opatřen sběrným kontejnerem o objemu 0,3 m3, protože by ho naplnil během několika desítek metrů. Pracovní činnost kontinuálně probíhá až do okamžiku, kdy je prostor pro ukládání břemena naplněn. Vazba „prostor pro břemeno a pracovní činnost“ je konfigurována také opačně. Například při sypání silnic a chodníků. Břemeno, v tomto případě posyp, je postupně odebírán, až je prostor zcela vyprázdněn. Stroj musí jet ke skládce a znovu naplnit prostor posypem. V tabulce 1 jsou uvedeny příklady strojních zařízení pro sběr listí a komunálního odpadu podle velikostních kategorií a s vazbou na velikost prostoru pro sběr a ukládání sebraného odpadu.

Z tabulky je patrné, že s rostoucím pracovním záběrem, tedy i s výkonností strojů, roste také velikost prostoru pro ukládání listí a odpadu. Obdobně to platí pro ostatní dvounápravové nosiče pracovních adaptérů s možností dopravy břemen, například při sečení se sběrem posečené trávy. Také mnohá dopravní zařízení, která kdysi byla řešena jako jednoúčelová (vybavená pouze třístrannou sklápěcí korbou), se v současné době konstruují jako víceúčelové nosiče. Tato zařízení jsou vybavena čelním hydraulickým závěsem kategorie 1N nebo zadní hydraulickým tříbodovým závěsem s přívěsovou spojkou. Některá dopravní zařízení disponují také bočními závěsnými zařízeními pro nesení a pohon pracovních adaptérů. Čtyři závěsné body na dvounápravovém vozidle (vpředu, vzadu, uprostřed vlevo a vpravo), montážní prostor nad zadní nápravou pro připevnění rozmanitých koreb, resp. nástaveb s možností sběru a nesení rozmanitých břemen (posyp, sebraná tráva, listí, odpad, voda) a možnost tažení návěsu nebo přívěsu je činí ideálními pro komunální sféru (například ISEKI, Holder, Multicar, Piaggio Porter, Ausa, Lindner Unitrac, Mercedes Unimog a další). Jsou to také vozidla kategorie L (velké čtyřkolky ATV nebo víceúčelová terénní vozidla UTV), od kterých bychom to neočekávali (i když čtyřkolka Polaris mnohé naznačovala již před lety), ale také kategorie S, konkrétně některé malé dampry se stávají víceúčelovými vozidly, protože už nemají pouze korbu pro odvoz sypkých břemen, která jim byla naložena do korby, ale mají integrované nakládací nářadí, jehož ramena lze využít i pro nesení jiných pracovních adaptérů (například minidampr Honda Cormidi může nést hydraulické kladivo, zemní vrták, rýhovač a několik variant koreb).
Tato vozidla se stávají použitelná po celý rok, protože práce s nimi není omezena na sezónnost pracovní činnosti (například sečení v létě, úklid sněhu v zimě) a zároveň nemusí čekat, až si jiná pracovní činnost vyžádá odvoz nebo dovoz břemen (například dovoz kůry, zahradního substrátu, písku a štěrku při údržbě parků a květinových záhonů).

Ing. Ivo Celjak, CSc.
katedra zemědělské, dopravní a manipulační techniky,
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Popisek: Možnost tažení pracovních strojů a variabilita koreb je důležitá

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down