08.11.2012 | 02:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nakladače v komunální sféře

V nedávné minulosti byly nakladače charakterizovány jako cyklicky pracující stroje, protože původně pracovaly s pravidelně se opakujícím pracovním cyklem. Při nasazení v komunální sféře jsou ovšem požadavky na tyto stroje značně pestřejší.

Nakladače byly především vybaveny hlavním pracovním adaptérem - lopatou. Pracovní cyklus začínal náběrem sypkých hmot a končil zpravidla jejich vysypáním do korby vozidla, do násypky nebo na hromadu. V současné době při manipulaci (nakládání) s materiálem, případně s břemeny také operátor nastavuje pracovní zařízení do výchozí polohy pro naložení nebo uchopení materiálu ze skládky, převeze tento materiál na krátkou vzdálenost do místa uložení (složení) a poté se vrací do výchozího postavení (ke skládce) a cyklus se opakuje. Jenže tato charakteristika pracovní činnosti nakladačů platí pouze omezeně, snad jen v oblasti těžebního průmyslu. V ostatních oblastech, zejména v komunální sféře jsou požadavky na nakladače odlišné. Nakladač je pochopitelně stále určen k provádění ložných operací, tedy nakládání rozmanitých břemen na rozmanitá zařízení (vozidla, dopravníky, kontejnery, zpracovatelská zařízení, třídící zařízení apod.), ale jeho pracovní záběr se mnohonásobně zvýšil a stává se všestranně použitelný. Pro zabezpečení všestranné použitelnosti je k dispozici větší rozmanitost (pro více pracovních činností) a variabilita pracovních adaptérů (například rozmanité pracovní šířky).
Rozmanitost manipulačních a dalších specifických prací v komunální sféře totiž vyžaduje i jiné pracovní zařízení, než pouze lopatu na sypké hmoty. Schopností připojení přídavných zařízení se nakladač stává univerzálním nosičem výměnných zařízení a záleží na uživateli, která přídavná zařízení ke stroji zakoupí. Nakladače montáží přídavných zařízení opouštějí své tradiční místo v oblasti manipulace se stavebními hmotami, zemědělskými produkty a horninami a dostávají se i do jiných prostředí. Lze říci, že malé nakladače se stávají vlastně nosiči různého nářadí využitelného i v komunální sféře. Z praxe je patrné, že v poslední době do komunální oblasti pronikají malé kloubem řízené nakladače s možností připojení mnoha pracovních adaptérů, malé nakladače teleskopické a nakladače řízené nezávislým otáčením kol (smykem řízené).
Není například tak přísně sledována vysoká výkonnost při manipulaci s materiálem (naložit co nevyšší objem nebo hmotnost za jednotku času), ale je spíše vyžadována všestrannost jejich využití, komplexnost a preciznost provedení práce. V komunální sféře se uplatní i nakladače s nižší výkonností, s menšími rozměry, s nižší hmotností, ale s dobrými manévrovacími schopnostmi, výbornou průchodivostí složitým terénem a dobrými jízdními vlastnostmi (stabilitou) v omezených průchodech.
V mnoha kategoriích výkonu
Na trhu je velké množství rozmanitých nakladačů, které se liší především velikostí, resp. rozměry (šířka x délka x výška). S tím souvisí samozřejmě jejich hmotnost (čím větší, tím hmotnější) a především i možnost pracovat s pracovním adaptérem, s nímž se může dosáhnout vyšší výkonnosti (obecně platí větší stroj = větší lopata = větší objem = vyšší výkonnost). Potom přichází na řadu další rozdíly. Například nakladač s kolovým podvozkem, s pásovým podvozkem, s motorem v přední nebo zadní části, s pohonem předních, zadních nebo všech kol. Pro uživatele má takové rozdělení, či začlenění do skupin nebo kategorií pouze informativní charakter a poskytuje mu prvotní představu o strojích, které jsou na trhu k dispozici. Důležitější je, zda je nakladač schopen splnit to, co se od něho očekává v předem daných a mnohdy variabilních podmínkách. O tom mohou rozhodnout konstrukční prvky a pracovní adaptéry, kde se sledují nejen základní technické údaje, například objem a nosnost, ale také šířka záběru, výška a hloubka dosahu, rychlost navíjení, hloubka vyvrtávání a kvalita provedené práce.
Široká škála pracovních adaptérů
K nakladačům dodává výrobce nejen základní pracovní zařízení (lopaty rozmanitého provedení), ale také mnohá přídavná pracovní nářadí a přídavná zařízení, čímž je nakladač využitelný každý den a nemusí pouze čekat na své využití při manipulaci s rozmanitými sypkými břemeny. Výrobci dodávají ke stroji kromě desítky rozmanitých lopat a manipulačních adaptérů, také třídící lopaty, mulčovače, sloupové pracovní plošiny, navijáky, drážkovače, půdní vrtáky, hydraulická kladiva, míchačky betonu, hutnící vibrační desky, rotační zametače s horizontální i vertikální osou rotace, rozmanité žací stroje, kultivátory, štěpkovače, vysavače listí a sněhové frézy. Z uvedeného je patrné, že nakladače v sobě zahrnují minimálně sedm zemních a stavebních strojů.
Nakladače mohou být nasazeny v rámci rozmanité údržby ploch, které jsou v komunální oblasti nejčastěji prováděny. Počínaje zakládáním trávníků, přes provádění regenerace travnatých ploch, sečení, mulčování, čištění, zametání, posyp, odstraňování sněhu a konče urovnáváním povrchu.

Popisek:
Nakladače vykonávají v komunální sféře rozmanité ložné operace

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down