09.03.2023 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Možnosti, jak dosáhnout třídicích cílů

Odborný seminář s názvem Možnosti, jak dosáhnout třídicích cílů uspořádalo v polovině února Sdružení komunálních služeb v kongresovém sále pražského hotelu Don Giovanni. Jak ukázal samotný průběh semináře i následná diskuse, v problematice odpadů je stále co řešit a jde o velice aktuální téma.

 Několik desítek účastníků semináře z řad členů Sdružení komunálních služeb přivítal v jednacím sále předseda spolku Bohumil Rataj. Následně poděkoval a předal slovo zástupcům partnerských firem akce, kteří v krátkých příspěvcích prezentovali svoje produkty.

Jako první se prezentovala španělská společnost CONTENUR zabývající se systémy odpadových kontejnerů. Firma působí po celém světě a svoje zastoupení má i v České republice. Ve výběru z rozsáhlého nového katalogu produktů zaujaly například kontejnery s plochými víky, s bočním výsypem i odpadkové koše umožňující třídění několika složek odpadu.

Energetikou a cirkulární ekonomikou se zabývá společnost MEVRA Eco Waste. Při chemické recyklaci plastů zpracovává plastový výmět a její snahou je zbavit města a obce odpadu čistě a ekologicky.

Svoje zaměření a široký rozsah nabídky komunální techniky představila společnost Malcom CZ především s důrazem na produkty německé značky Doppstadt.

Intenzivnější třídění s Popelkou

V první odborné části semináře vystoupili zástupci fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně se svojí prezentací aplikace Popelka. Tento nástroj vznikl na základě dlouhodobé spolupráce s Technickými službami Malá Haná a s využitím jejich provozních dat. Aplikace podporuje rozšiřování a zakládání svazků obcí za účelem organizovaného svozu odpadu a intenzifikace třídění separátně sbíraných složek. Systém reaguje na změny legislativy a přechod na door to door systémy. Operativně mění frekvenci svozu na třítýdenní cyklus, který je náročnější na plánování. Zároveň reaguje na změny frekvence svozů v průběhu kalendářního roku (např. bioodpad v zimních měsících). Aplikace Popelka slouží k celoročnímu plánování svozů a podporuje operativní zásahy do dlouhodobého plánu. Zároveň podporuje rozvržení sběrné infrastruktury a disponujke potřebnou provozní podporou (tvorba puťovek, kalendářů i plánovaného pohybu svozových vozidel po obci). Mezi parametry a faktory, které Popelka obsahuje, patří například rozdělení různých druhů odpadů, různé frekvence svozů, odlišné kapacity svozových nástaveb, více dep a zpracovatelských míst pro jednotlivé druhy odpadů, varianty produkce odpadů během roku, pracovní doba i preference vhodných svozových dnů. Použití nástroje je možné několika způsoby. První cestou je kompletní specifikace sběrného místa s výběrem svážených odpadů a návrhem sběrného systému s určeným množství a kapacity sběrných nádob a jejich umístěním. Zároveň počítá s volbou frekvence svozu a definuje svážené zóny s nastavením předpokládané produkce odpadu na obec či občana v dané zóně. Druhou možnou cestou je systém bez určení specifikací, kdy se všechny potřebné parametry odhadnou na základě matematicko-statistických metod vycházejících z reálných dat získaných od partnerských svozových firem. Možná je i kombinace obou zmiňovaných cest. Použití nástroje Popelka minimalizuje manuální operace a téměř vše generuje automaticky. Je tak přímo šitý na míru aktuálním potřebám a požadavkům svozových firem. Pro vybrané části lze zadávat data i manuálně.*

Více v časopisu Komunální technika 3/2023.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down