04.01.2010 | 02:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mechanizace pro úklid sněhu

Mechanizaci pro úklid sněhu lze rozdělit podle toho v jaké fázi úklidu se sněhem manipuluje. Úklid sněhu je realizován především tam, kde brání nějaké činnosti (znemožňuje ji nebo prodlužuje čas na její vykonání), případně svoji povahou (hmotností, vytvářením kluzkého povrchu, tvorbou obtížně překonatelných bariér) může být příčinou vzniku škody na zdraví (úrazu) nebo na majetku.

Odstraňování sněhu z uvedených míst je zajišťováno mechanizačními prostředky pro odstranění sněhu, to znamená mechanizačními prostředky pro pluhování (radlice), mechanizačními prostředky pro zametání (rotační kartáče) a mechanizačními prostředky pro odhoz sněhu (frézy a foukače). Těmito prostředky je sníh co nejrychleji odstraněn po nejkratší trase do míst, kde nepřekáží.

 

S mechanizačními prostředky pro pluhování je sníh odsouván ve stlačené formě po podložce do místa, kde nebude překážet, nebo odkud bude později jiným mechanizačními prostředky naložen a odvezen. Tento transport je cyklicky realizován v určitých objemech sněhu před pracovním adaptérem mechanizačního prostředku. Tímto pracovním adaptérem je radlice rozdílných tvarů a provedení (rovná, lomená). Po naplnění určitého objemu sněhu před radlicí musí být sníh odsunut na deponii po již dříve uklizeném úseku, aby nedocházelo k dalšímu zvětšování objemu před radlicí. Velikost odsouvaného objemu sněhu závisí na rozměrech radlice a na charakteru sněhu. Je zde také vazba na schopnostech mechanizačního prostředku přenést trakční sílu na podložku, resp. na výkon jeho motoru, který je k dispozici.

 

S  mechanizačními prostředky pro zametání je sníh odstraňován kontinuálně v načechrané formě (ve formě přesunu a vznosu) mimo čištěný prostor. Čištění probíhá jízdou v pruhu nebo v několika sousedních pruzích tak, aby byl sníh uložen do místa, kde nebude překážet. Pracovními adaptéry, kterými se realizuje transport sněhu, jsou rotační kartáče rozdílného provedení, rozměrů a pracovních částí. Přemísťovat sníh lze tímto způsobem tak dlouho, dokud nedojde k vytvoření kritické výšky vrstvy zhutnělého sněhu, kterou již štětiny kartáče spolehlivě neodstraní. Tomu lze předejít včasným, resp. průběžným odstraňováním padajícího sněhu. Rotující kartáče s horizontální osou rotace lze natočit o určitý úhel („anglekartáč“) s osou pojezdu, aby byl sníh přesouván vedle jízdního pruhu, ve kterém se stroj pohybuje.

 

Mechanizačními prostředky pro odhoz sněhu je sníh odstraňován výškovým odhozem vzduchem a s podporou proudícího vzduchu. Odhoz je realizován kontinuálně do určité vzdálenosti vedle čištěného pruhu. Tyto mechanizační prostředky jsou nazývány sněhové frézy. Hlavním jejich pracovním adaptérem je rotující šnek, uložený v otevřeném krytu v přední části. Šneky fréz jsou buď jednochodé nebo dvouchodé. Vřetena šneků jsou pryžová nebo kovová. U velkých fréz jsou šnekovice opatřeny pilovitými břity pro uvolnění zhutnělé vrstvy sněhu. Sníh je vyvrhován otočným výhozem.

 

Při výběru mechanizace pro úklid sněhu (odstranění z plochy a jeho uložení) vždy záleží na několika faktorech. Například na velikosti a tvaru udržované plochy, na charakteru povrchu udržované plochy, na možnostech a schopnostech operátora, na možnosti transportu sněhu do blízkého okolí udržované plochy a také na převládajícím charakteru sněhové pokrývky. Obecně platí, že pro velké plochy jsou vhodné výkonnější stroje s velkým záběrem pracovního nářadí (šířkou radlice).

 

Záběr malých strojů se pohybuje v rozsahu 45 až 80 cm a výkonem motoru v rozsahu 3,5 až 10 kW. Pro úklid sněhu z úzkých pěšin nebo malých ploch postačí mechanizace s menší šířkou záběru od 30 do 45 cm. Zde postačuje výkon motoru 1,6 až 3 kW. Jak široký pruh stroj se svým nářadím od sněhu očistí, především závisí na výkonu motoru, kterým je poháněn pracovní adaptér mechanizačního prostředku (šnek frézy na sníh) nebo realizován pohyb mechanizačního prostředku (kola, pásy) s pracovním adaptérem - radlicí.

 

Pokud je prognózován mráz, musí být sníh co nejdříve odstraněn i z míst kam byl uložen, aby byl umožněn i jeho následný úklid ještě předtím než zmrzne. Odstranění je prováděno mechanizačními prostředky pro manipulaci se sněhem. K těmto prostředkům patří především nakladače a rýpadla s vhodnou pracovní lopatou. Sníh je nakládán na odvozní prostředky, to znamená nákladní automobily se sklopnou korbou a přívěsy a návěsy traktorů. Vhodnými mechanizačními prostředky pro manipulaci se sněhem jsou stroje s nakládacím adaptérem (lopatou). Jsou to:

- Kompaktní lopatové nakladače

- Teleskopické nakladače (manipulátory)

- Univerzální nakladače řízené nezávislým otáčením kol

- Univerzální nakladače řízené nezávislým pohybem pásů

- Univerzální zemní stroje

- Přídavné nakládací zařízení lopatové

 

Celý článek je otištěn v čísle 1/09 časopisu Komunální technika.

Autor:  Ing. Ivo Celjak, CSc.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down