11.02.2013 | 07:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Malotraktor, univerzální nakladač, nebo nosič?

V komunální oblasti jsou používána strojní zařízení, jimiž se zabezpečují pracovní operace spojené s dopravou rozmanitých břemen, se sečením a sběrem posečené hmoty, s údržbou a regenerací travnatých a parkových ploch, s výsevem, hnojením, čištěním cest, rozmanitých prostranství a chodníků v letním i v zimním období, s mytím strojů a zařízení, s úpravou povrchů rozmanitých prostranství, se zpracováním odpadních dřevin pro energetické účely, s manipulací s produkty a odpady, s údržbou odpadních tras srážkových vod, s údržbou stromové a keřové zeleně, s drobnými zemními pracemi, s údržbou stromových porostů a keřových dřevin a podobně.

Ke specifickým pracím patří například těžba a zpracování stromů, příprava energetických surovin (štípání a štěpkování odpadního dříví), příprava a využití kompostů, klučení pařezů, provádění zemních výkopových prací, výsadba dřevin, údržba melioračních příkopů a kanálů, stavební údržba cest, posyp cest a rozmanitá manipulace s horninami a sypaninami (rozhrnování s částečným urovnáváním, převážení na krátké vzdálenosti, nakládání do koreb odvozních zařízení, rozprostírání atd.). Je patrné, že mnohé práce v komunální oblasti lze zabezpečit pomocí strojních zařízení, která nemusí disponovat vysokým výkonem motoru, protože manipulační pracovní adaptéry zpravidla nedisponují velkým objemem a nosností, pracovní adaptéry vykonávající specifické činnosti v oblasti údržby nepotřebují velkou šířku záběru (někdy naopak). Stroje se pohybují po účelových plochách, nezpevněných cestách, chodnících, na travnatých plochách a kolem okrasných porostů, kde je výhodou nízký střední kontaktní tlak na podložku, což zabezpečí jejich nízká hmotnost, případně speciální široké pneumatiky. Takže zde uplatnění naleznou mobilní energetická zařízení s maximálním výkonem motoru do 40 kW s maximální šířkou 1,5 m a hmotností do 2000 kg. Těmto požadavkům vyhovují malotraktory, malé nosiče nářadí a malé nakladače.

Malotraktory jsou motorová vozidla vybavená koly nebo pásy, která jsou konstruována pro tažení, tlačení, nesení nebo pohon určitého nářadí, strojů nebo připojených vozidel. Jsou konstruovány jako jedno nebo dvounápravové. Slouží k tažení přívěsů a návěsů s naloženými břemeny, dále jsou využívány k nesení, tlačení a pohonu rozmanité mechanizace v různých oblastech činnosti. Z hlediska jejich předpokládaného nasazení se vzájemně liší konstrukcí. V zadní části se nachází vývodová hřídel předávající točivý moment od motoru traktoru k zapřaženým, resp. neseným zařízením. Tato hřídel se u některých traktorů může nacházet i vpředu. V zadní části se nachází závěs pro tažení přívěsů nebo návěsů.

Nosiče nářadí jsou obecně samojízdná, jedno nebo dvounápravová strojní zařízení, která jsou určena k provozování více než tří rozmanitých pracovních adaptérů – nářadí. Nářadím se rozumí pracovní zařízení, jímž lze vykonat jednu nebo více pracovních operací zároveň. Provozováním se rozumí využití nosiče ve prospěch zamýšlené činnosti (sečení, zametání, rozpojování hornin, vrtání apod.) a zahrnuje jízdu nosiče, nesení, ovládání, pohon a manipulaci s pracovním nářadím. Nosič může být vybaven jedním výměnným pracovním nářadím pro jednu specifickou pracovní činnost, nebo může provozovat zároveň několik pracovních nářadí (různé druhy nářadí), jejichž pracovní činnosti mohou být rozmanité a v některých případech mohou být vykonávané současně, záleží na technologii pracovní činnosti.

Nakladače jsou samojízdné stroje pásové nebo kolové s integrovanou vpředu namontovanou nosnou konstrukcí zařízení, které umožňuje uchopit a nést břemeno (lopata, vidle, kleště na balíky). Sypká břemena nabírá, těží anebo rozpojuje prostřednictvím pohybu stroje kupředu, kusová břemena může uchopit pohybem pracovního nosného zařízení. Břemena přepravuje na krátkou vzdálenost pohybem celého stroje a ukládá je jednorázově nebo postupně vysypává zdvižením výložníku nebo naklopením lopaty do stanoveného místa. Z této definice vyplývá, že nakladač je určen především pro manipulaci s břemeny nebo sypkými hmotami. V současné době to již neplatí, protože nakladače (například kompaktní, smykem řízené i teleskopické) se čím dál tím více stávají univerzálními nosiči nářadí. Ke každému nakladači dodává výrobce nejen základní pracovní zařízení (lopaty rozmanitého provedení), ale také mnohá přídavná pracovní nářadí, čímž se nakladač stává univerzálním nosičem nářadí pro využití v oblastech, které s manipulací nemají žádnou souvislost.

Univerzální dvounápravové stroje Pokud jsou vybaveny několika druhy nářadí nebo přídavným zařízením, které je neseno v závislosti na pracovní činnosti, stávají se univerzálními strojními zařízeními a je v podstatě jedno, zda je nazveme malotraktorem, nosičem nářadí nebo malým kompaktním nakladačem.
Schopností připojení přídavných zařízení se stávají univerzálními stroji a záleží na uživateli, která přídavná zařízení ke stroji zakoupí.
Například výrobci malých nosičů dodávají ke stroji, kromě desítky rozmanitých lopat a manipulačních adaptérů, také třídící lopaty, mulčovače, sloupové pracovní plošiny, navijáky, drážkovače, půdní vrtáky, hydraulická kladiva, míchačky betonu, hutnící vibrační desky, rotační zametače s horizontální i vertikální osou rotace, rozmanité žací stroje, kultivátory, štěpkovače, vysavače listí a sněhové frézy.
Výrobci malotraktorů nezůstávají pozadu a připravují malotraktory pro nesení, ovládání a pohon rozmanitých pracovních nářadí jiných výrobců, včetně rýpacích zařízení, čelních nakladačů a malých návěsů a přívěsů.
To samé výrobci malých nakladačů, kteří dodávají ke strojům veškeré pracovní adaptéry vhodné pro zemědělství, lesnictví, zahradnictví, komunální sféru i práce malého rozsahu ve stavebnictví.
Stroje se samozřejmě liší v technických parametrech, které jsou závislé na dispozicích motoru, rychlosti jízdy při přemístění, hmotnosti a rozměrech (viz tabulky 1 až 4). Z hlediska užitných vlastností pro komunální sféru se liší pouze ve způsobu řízení (předními koly kloubové řízení, řízení všemi koly), v montáži kabiny nebo ochranného rámu (i když i to lze řešit podle požadavků), v umístění vývodových hřídelí (zadní, střední a přední část), provedením rychloupínacích zařízení, rozměry pneumatik (šířka, provedení dezénů), provedením výložníku pro nesení nakládacího zařízení, s čímž souvisí maximální výška zdvihu při ložných operacích (jednodílný nebo teleskopický výložník).
Závěrem lze tedy konstatovat, že tři skupiny: dvounápravové malotraktory, dvounápravové nosiče a nakladače je možné v komunální sféře zahrnout do jedné skupiny s názvem univerzální dvounápravový stroj. Definice by mohla znít: Univerzální dvounápravový stroj pro pohon volitelné sestavy přídavných zařízení podle požadavků uživatele.

Popisek: Malotraktory mohou nést mnoho pracovních adaptérů

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down