22.08.2019 | 09:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Malé výkony pro velké úspory

Firma Green Machines a. s., (dále GM) uvádí na slovenský a český trh nové řady kogeneračních jednotek plynových záložních zdrojů s využitím jak zemního plynu, tak LPG a samozřejmě i bioplynu.

Společnost se specializuje na malé a střední výkony a na zákazníky, kteří nepožadují obrovské výkony a nevyrábějí elektřinu a teplo pro komerční prodej, ale využijí výrobu energií pro vlastní potřebu a ekonomicky využívají zemní plyn a LPG. Tím snižují provozní náklady, zhodnocují ekonomickým využitím zemní plyn a LPG a získávají z jednoho vstupního média dva výsledné produkty ve formě tepelné a elektrické energie. Tak dojde k efektivnějšímu ekonomicko-provoznímu využití vstupů.

Kogenerace v běžném využití

Kogenerací rozumíme kombinovanou výrobu elektrické a tepelné energie (KVET). Jedná se o co nejefektivnější využití tepelné energie uvolněné spalováním paliva v jednom technologickém řetězci. Principem kogenerace je využít teplo, které by jinak při výrobě elektrické energie odešlo bez užitku. Kogenerační technologie toto teplo dokáže využít pro vytápění objektů, či ohřev teplé vody nebo obojí.

Nabízená zařízení pro domácnosti poskytovala buď řešení pro výrobu tepla (kondenzační kotle, tepelná čerpadla, solární kolektory), nebo pro výrobu elektřiny (fotovoltaické panely, malé vodní a větrné elektrárny). Kogenerační jednotky ale obě tyto oblasti řeší současně. Díky kombinované výrobě tepla a elektřiny v jednom zařízení lze dosáhnout vysoké efektivity a využít přes 90 % energetického obsahu paliva s možností využití nejenom zemního plynu, ale v nových jednotkách i LPG se rozšířila významně i oblast využití a mobility. Využití a možnost při rekonstrukci stávajících kotelen nebo jejich doplnění.

Proč?

 • Ekologická výroba energie úspory nákladů na provoz.
 • Alternativní energie pro vytápění družstevních domů.
 • Jednoduchý servis a nenáročný provoz.
 • Nízké emise, ekologický provoz.
 • Nezávislost na dodavatelích energií.
 • Skoncujte s „diktaturou“ dodavatelů a distributorů energií.
 • Rozhodujte se jen sami o účtech za energie.
 • Nevěřte tomu, že alternativní energie je drahá.
 • To jen velcí výrobci a distributoři vám jí draho prodávají.
 • Úspora pořizovacích nákladů až 55 %.
 • Investujte, do výroby vlastních energií ušetříte náklady.
 • Vysoká návratnost projektů a provozu.
 • Využití horizontálních větrných turbín a mikro KGJ ideální spojení.
 • Záruka na dodávky až 4 roky.

Do této otázky se dá shrnout jednoduchá odpověď: ne všechno, co je velké, je ekonomicky a provozně zajímavé. Mnoho výrobců v Evropě vyrábí jednotky zhruba od 300 až do 1000 kW a vyšší a ti argumentují, že výkony do 100 kW jsou výrobně neekonomické. Velké KGJ jsou většinou jednostranně zaměřené na konečný efekt, jako je prodej a výroba elektřiny a tepla. Pro tyto účely využívají zejména zemní plyn, popřípadě bioplyn. Jednotky výkonů od 8 do 100 kW jsou provozně a nákladově zajímavé a určitě najdou uplatnění v mnoha aplikacích běžného provozu. Naše společnost GM dodává jednotky již od 8 do 100 kW, a to v několika provedeních a využití různých vstupních médií, jako je LPG a zemní plyn a bioplyn. Rozhodli jsme se jít jinou cestou než standardní výrobci a nabídnout profesionální jednotky malých a středních výkonů, a tím otevřít zajímavý segment na trhu.

Rozšířením využívání LPG se tyto jednotky stávají velice zajímavé pro skupinu zákazníků, jako jsou například majitelé horských chat, zemědělských provozů, chovů drůbeže, kde se běžně vytápějí haly plynem a současně se musí větrat kvůli snížení kyslíku v halách. Tím dochází k tepelným ztrátám a vyšším provozním nákladům. Náš systém umožnuje teplovodní vytápění a provozní elektřinu v chovech drůbeže.

S malými výkony GM začala zejména z důvodu vývoje mikro bioplynových stanic, kde firma potřebovala výkony zhruba 30 až 50 kW. Jeden zákazník v Polsku měl zájem o takto malé výkony a na trhu standartní výrobci KGJ nic nenabízely nebo za naprosto neakceptovatelné ceny. Jsou malé výkony provozně ekonomické?

Významným argumentem je i cena KGJ, která brání masovému rozšíření

Naší firmě se podařilo skloubit výrobu a technické řešení tak, aby jednotky byly ekonomicky zajímavé při zachování kvality. Už skutečnost, že na ně nabízíme až čtyřletou záruku, svědčí o kvalitě. Hlídáme výrobu podle našich specifikací a dbáme na kvalitu provedení.

Asi největší zajímavostí a nezvyklostí je skutečnost, že u nejmenších výkonů kolem 8 kW jednotky neopravujeme, ale uplatňujeme výměnný garanční systém. Řídicí systémy jsou z Itálie a USA, do budoucna uvažujeme o systému řídicí jednotky od české firmy.

V oblasti cen se pohybujeme na 50 až 70 % ceny ostatních výrobců, a tím jsme pro zákazníky zajímaví a konkurenceschopní. Běžné dodací doby se pohybují od osmi do deseti týdnů od specifikace a objednávky. Naší cenovou politikou a kvalitou výroby konkurujeme klasickým výrobcům a postupně budujeme trh v ČR a Slovensku. Máme zájemce z Maďarska a Polska, kde budujeme obchodní zastoupení.

Je ale skutečností, že zákazníci si musí zvyknout a dostat informace, že kogenerační jednotky je možné využívat i jako náhrady kotelen a i pro malé stavby. Zatím je obecný pohled, že KGJ jsou hlavně u BPS cenově a provozně a cenově náročné. Přesto věříme, že trh se bude dále rozvíjet, rostoucí zájem tomu nasvědčuje.

Co s teplem v létě?

Ano je to jeden z argumentů, s kterým odpůrci kogenerace argumentují. Problém je, že argumenty odpůrců jsou spíše ve vztahu k velkým výkonným jednotkám. Výhod malých KGJ od výkonu 4 až 100 kW bude vždy v tom, že se dají kombinovat s navrhovat přesně na specifické využití a podle potřeb zákazníka.

Pro potřebu celoročního provozu je možné technicky navrhnout sestavu tak, aby se zajistil ekonomicko-provozní bezproblémový chod technologie KGJ po celou dobu, a to včetně letního období, kdy se ohřívá voda v bojlerech a minimalizuje se tím ztráta a potřeba nuceného chlazení jednotky.

Tím, že dodáváme celou řadu výkonu od těch nejmenších, je možnost optimalizace podle využití tak, jak zákazník požaduje. V letním období je provozována jednotka, která produkuje zejména elektřinu a ohřev technické vody. V zimě se zajištuje výkonnější jednotkou, která zajistí komplet eklektrickou energii a vytápění budov a provozů.

Jaké je využití a kdo jsou budoucí zákazníci?

Kogenerační jednotky LPG a zemní plyn s výkonem 4 až 20 kW vhodné pro rodinné domy a malé provozy

Kogenerační mikrojednotka v provedení LPG firmy GM může plně nahradit plynový kotel. Kromě vytápění a teplé vody pokrývá rovněž spotřebu elektřiny budovy. Jednotka má vysokou účinnost a nízké servisní náklady, což zajistí rychlou návratnost investice.

Kogenerační jednotku o výkonu 8 kW je možné využít u objektů, jako jsou obytné domy, kancelářské budovy, školy, úřady, hotely, penziony, areály menších firem a podobně. Vhodné je, aby veškerá vyrobená energie byla spotřebována v místě, kde je kogenerační jednotka instalována.

Kogenerační jednotky LPG s výkonem 12 až 100 kW vhodné pro malé a střední provozy a bytové domy

Tyto jednotky v provedení zemní plyn, bioplyn a LPG s vyšším výkonem zajistí vytápění, teplou vodu a spotřebu elektřiny větších budov nebo menšího komplexu. Mají vysokou účinnost a nízké servisní náklady, což zajistí rychlou návratnost investice. Kogenerační jednotku je možné využít u větších objektů, jako jsou velké obytné domy, kancelářské budovy, nemocnice, úřady, hotely, firemní areály a další. Vhodnější je, aby veškerá vyrobená energie byla spotřebována v místě, kde je kogenerační jednotka instalována. Jednotky lze řadit, a tím instalovat potřebný výkon a dosáhnout i ekonomického provozu.

Plynové záložní zdroje na zemní plyn a LPG

GM dodává i záložní plynové zdroje od výkonu 20 do 140 kW. Ty mají omezený počet hodin provozu, protože se spouštějí pouze tehdy, když dojde k přerušení dodávky z veřejné sítě. Čím víc hodin záložní zdroj pracuje, tím se volba paliva stává důležitější. Provoz diesel generátoru je při dlouhodobém chodu až 10x dražší než generátoru na plyn o stejném výkonu. Náběhová doba na plný výkon je dnes u plynových generátorů na stejné úrovni jako u naftových soustrojí a při menších výkonech dokonce lepší.

Důležitým parametrem jsou i provozní náklady na elektrocentrály na zemní plyn nebo LPG - dramaticky nižší než u dieselových jednotek. I v případě omezeného počtu hodin využívání záložního zdroje se úspory rychle sčítají. Při dnešních cenách paliv může záložní systém na zemní plyn nebo LPG generovat významnou úsporu nákladů na palivo, což ovlivní ekonomii provozu plynového záložního zdroje používaného buď samostatně, nebo jako doplněk tradičních dieselových záložních systémů.

Možnost přechodu na zemní plyn nebo LPG během delšího výpadku může značně snížit provozní náklady a zvýšit i bezpečnost K uvedené výhodě plynových záložních zdrojů se přidávají již známé vlastnosti plynových spalovacích motorů: snadná údržba s delším servisním intervalem, nižší emise a zejména nižší cena paliva.

Výraznou úsporou jsou i provozní náklady, které jsou u malých záložních zdrojů do 140 kW na zemní plyn a LPG ekonomicky zajímavé. GM v rámci záruky vyměňuje celé jednotky, a tím nezatíží zákazníka jinými náklady.

Dalším přínosem používání zemního plynu a LPG jsou nižší emise výfukových plynů. Agregáty na zemní plyn nebo LPG s úsporným spalováním chudé směsi uvolňují až pětkrát méně NOx a v podstatě nulové množství pevných částic ve srovnání s tradičními zdroji s dieselovými motory. Není potřeba budovat a nákladně udržovat palivové naftové hospodářství.

Mezi aplikace, pro které mohou být vhodnější záložní agregáty na zemní plyn a LPG, patří:

 • Provozy podléhající přísnějším požadavkům na emise, hlučnost a další ekologické požadavky pro provoz záložních zdrojů.
 • Oblasti, které musí odolávat častým anebo nebezpečným bouřím (hurikánům, extrémní zimě nebo záplavám), kde agregát nemusí být po delší dobu přístupný.
 • Provozy a zařízení, kde se dají očekávat delší výpadky.

Jak již bylo uvedeno, největší výhodou používání zemního plynu a LPG pro záložní zdroje je (kromě ceny) vyšší dostupnost dodávky paliva. Rozvody zemního plynu jsou umístěny v zemi, což znamená, že jsou všeobecně chráněny před nepříznivými klimatickými jevy (to vše naopak ohrožuje elektroenergetickou síť). Také je odstraněna potřeba palivových nádrží, které vyžadují doplňování, údržbu, pravidelnou obměnu paliva (zejména u nafty s biosložkou).

Zemní plyn nebo LPG neobsahuje biosložky, má téměř neomezenou trvanlivost, „nekazí se“. Jediné nebezpečí pro plynovody je zemětřesení, které ale v našich podmínkách není příliš pravděpodobné.

V případě využití LPG je vybudování zásobníků velice jednoduché a dnes si zákazník nádrže muže pronajmout s pravidelným zásobování a dálkovou kontrolou.

Využití kogeneračních jednotek pro mikro BPS firmy Green machines

Firma GM na základě požadavku zákazníků vyvinula nové systémy suchých modulových bioplynových mikrostanic. Tyto stanice jsou zatím určené pro farmáře v Polsku, kde je o technologii velký zájem mezi malými farmáři. V mikromodulu BPS jsou integrovány malé kogenerační jednotky o výkonech od 8 do 30 kW a jsou součástí samotného modulového biofermentoru nebo jako samostatné jednotky.

Nové moduly jsou v suchém anaerobním systému. Modul má veškeré vybavení, jako integrovaný zásobník na jímání bioplynu úpravu bioplynu atd. GM v rámci spolupráce se zahraničními zájemci připravuje prodej výrobní licence a technických dokumentaci na bioplynový modulu, čímž budou kromě jiného ušetřeny náklady na dopravu.

Využití  plynových mikrozdrojů v kompostářských biofermentorech na zpracování BRKO

GM vyvinula nové aerobní fermentory na zpracování BRKO a gastro odpadů. Biofermentory jsou koncipovány na samozásobování elektrickou energií bez nutnosti jakéhokoliv elekrtického připojení z veřejné sítě.

Na střeše (víku) je integrován systém slunečních kolektorů a jako doplnění pro období zimních měsíců jsou v modulových biofermentorech integrovány mikrogenerátory na LPG o výkonu asi od 1,5 do 2 kW. Tím je zajištěno, že provoz a hygienizace vstupních surovin probíhá celoročně. Systém je komplet mobilní a nevyžaduje jakékoliv stavební povolení.

GM vyvíjela pro kanadského zákazníka speciální obytné autonomní moduly, kde je jako doplňující zdroj energie využita jednotka na LPG, popřípadě bioplyn produkovaný z odpadní nádrže domovní mikro BPS. GM současně zajišťovala kompletní technicko výrobní dokumentaci a přípravu výroby v Kanadě.

Obytné moduly jsou navrženy do nejdrsnějších podmínek v severní Kanadě a tamní firma je bude využívat pro lovecké kempy a stanoviště strážců parků a požárních hlídek. GM při technickém řešení obytných modulů musela dodržet vysoký technický standard a ekologické požadavky kladené na výrobu, a to včetně 100% recyklovatelnosti použitých materiálů.

Green Machines a. s.

Výrobce a dodavatel systému modulových biofermentorů pro kompostárny a bioplynové stanice. Mikro KGJ do výkonu 140 kW na zemní plyn a LPG. Záložní generátory na zemní plyn a LPG do výkonu 140 kW.*

www.biofermentory.sk

E-mail: biofermentory@biofermentory.sk

Tel.: +420 704 736 947

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Komentáře k článku

 1. Firma dodává pro provozy chovu drůbeže. Kompletní zajištění našeho provozu. Zařízení přineslo velké úspory nákladů a vysokou bezpečnost provozů. Investice se nám vyplatila.
  Producent drůbeže jižní čechy

 2. Green machines a.s nám dodala jednotkou 70 kw na LPG .Firma dodala dle smlouvy a jsme spokojení můžu doporučit
  Farma chov koní

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down