08.11.2012 | 01:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Malá mechanizace pro dopravu břemen a manipulaci s nimi

Nejčastěji prováděné pracovní činnosti v komunální sféře v obci se týkají zcela nebo částečně údržby užitné plochy cest a chodníků, údržby účelových travnatých ploch, údržby parkových travnatých ploch a sportovních ploch, zpracování dřevních a bylinných odpadů, údržby stromových porostů, výsadby květin, stromků a keřů okrasných dřevin, údržby blízkého okolí cest a chodníků, prací spojených se smysluplným odstraněním potěžebních zbytků po údržbě dřevin a dalších drobných činností. Jejich nedílnou součástí je vždy manipulace a doprava.

Významný podíl v dopravě zaujímá doprava břemen pomocí rozmanitých zařízení, která jsou uváděna do pohybu energetickým zařízením nebo lidskou silou a pohyb je realizován především prostřednictvím kolového podvozku (někdy také pásového podvozku nebo prostřednictvím podvozku opatřeného skluznicemi). 
Malou mechanizací pro dopravu malých břemen a manipulaci s malými břemeny se rozumí dopravní a manipulační zařízení, která jsou charakterizována určitými limitními (maximálními) hodnotami vybraných základních technických parametrů.
Dopravní zařízení jsou obecně zařazována do kategorií (L, M, N, O, T, S, R) podle legislativy (Sbírka zákonů č. 341/2002). Pro zařazení dopravních zařízení do skupiny malé mechanizace v jednotlivých kategoriích je hlavním parametrem provozní hmotnost v kilogramech (hmotnost v nenaloženém stavu) a doplňkovými parametry může být výkon motoru (kW), užitečné zatížení (kg), případně objem korby (m3) nebo objem jiné specifické nástavby (skříně, kontejneru, cisterny) a rozměry ložné plochy (m2), či celková délka vozidla (m). V některých případech je to maximální konstrukční rychlost (km/h) nebo objem válců motoru (cm3) pokud jsou zařízení poháněna spalovacími motory.
V jednotlivých kategoriích lze ještě provést další rozdělení do dílčích velikostních skupin (podkategorií) podle druhů zařízení. O zařazení vozidel do kategorií rozhodují také výše uvedené parametry, které jsou rozděleny v určitém rozsahu hodnot (například ruční minivozíky, malé vozíky, střední vozíky). Například limitní hodnota nosnosti u přípojných vozidel (přívěsy a návěsy) je 5 tun a objem nákladu je 10 m3. Tyto limitní hodnoty jsou ještě blíže určeny a rozdělují přípojná vozidla do dílčích velikostních kategorií (do 600 kg, 601 – 1200 kg, 1201 – 3000 kg a 3001 – 5000 kg). Obdobně lze zařadit do skupiny malé mechanizace i ostatní dopravní a manipulační zařízení. Limitní hodnoty nejsou závazně stanoveny, takže různí autoři publikací se mohou v těchto hodnotách mírně lišit. V praxi je mnoho druhů dopravních a manipulačních zařízení zařazeno jak do skupiny malé mechanizace, tak do skupiny „velké“ mechanizace. Liší se provedením a dispozicemi pro dopravu určitého objemu břemena a schopností nést určitou maximální hmotnost břemena, popřípadě se liší celkovou hmotností. Příkladem mohou být nemotorová vozidla (vozíky, přívěsy, návěsy), která jsou vyráběna jako ruční (ovládané člověkem) tlačná nebo tažná. Jsou to přípojné vozíky tažené vozidly rozmanitých kategorií (osobní automobily, nákladní automobily, traktory), která disponují vhodnou velikostí tažné síly a vhodným tažným závěsem.

Motorová a nemotorová vozidla

Dopravní zařízení se rozdělují do dvou základních skupin na motorová vozidla a nemotorová vozidla. Motorové vozidlo je vozidlo, které se po pozemní komunikaci, vlastně po dopravní trase, pohybuje pomocí vlastní motorické síly na svém podvozku. Jsou to například automobily rozmanitých skupin, traktory, motocykly a speciální motorová vozidla. Nemotorové vozidlo je vozidlo, které se po pozemní komunikaci pohybuje pomocí motorového vozidla, kterým je zpravidla taženo, pomocí lidské nebo zvířecí síly, kterými je taženo nebo tlačeno, popřípadě pomocí gravitační síly, kdy je spouštěno po šikmých dopravních trasách. Jsou to například přívěsy a návěsy připojované za vozidla, ručně tlačené nebo tažené vozíky nebo jiné nosiče malých břemen (rudly, plošinové vozíky, roltejnery). 

Pro tažení nemotorových vozidel ze skupiny malé mechanizace jsou určena motorová vozidla ze skupiny malých vozidel. Například v kategorii malotraktorů, které jsou zařazeny do skupiny malé mechanizace jsou malé traktory, které jsou určeny pro práci na nevelkých pozemcích v zemědělství a v jiných oblastech (lesnictví, komunální služby, údržba zahrady, chov domácího zvířectva). Předpokládaný výkon motoru malotraktoru je do 43 kW s vazbou na jeho hmotnost a tahovou sílu. Jednonápravový malotraktor je normou ČSN EN 709 definován jako „zemědělský samojízdný stroj konstruovaný tak, aby byl ručně vedený, schopný pohánět nebo táhnout různé pracovní nástroje“. Lze ho využít pro pohon rozmanitého nářadí a pro dopravu břemen. Jednonápravový malotraktor je vhodný pro dopravu malých břemen do hmotnosti přibližně 350 kg, resp. pro dopravu objemů od 0,5 do 0,7 m3. Může být samozřejmě využit i v jiných oborech, nejenom v zemědělství. Lze říci, že malotraktory jsou využívány v komunální oblasti více než v zemědělství.
Dvounápravový malotraktor je mobilní zařízení malé mechanizace na základě dvounápravového kolového nebo pásového pojezdového zařízení, určený k připojování výměnných nesených nebo přívěsných nástrojů, nářadí a přípojných vozidel. Do skupiny dvounápravových malotraktorů jsou obecně zahrnovány traktory, jejichž motor disponuje výkonem do 43 kW, jejich rozchod kol může být nastaven na hodnotu menší než 1150 mm, jejich maximální rychlost jízdy je 30 km/h a jejich provozní hmotnost nepřevyšuje 2000 kg.
Manipulační zařízení se obecně rozdělují na tři základní skupiny. Jsou to speciální vozidla (jeřáby), stavební stroje (rýpadla) a nakládací zařízení (nakladače, dopravníky). Pro zařazení manipulačních zařízení do skupiny malé mechanizace v jednotlivých kategoriích je hlavním parametrem výkon motoru, provozní hmotnost (ta vždy souvisí s rozměry stroje) a další parametry s vazbou na pracovní adaptér. Například u nakladačů a rýpadel je to objem lopaty, u jeřábů je to průřez svěrného drapáku nebo nosnost při určité délce vyložení. Mohou to být i další parametry, například maximální vodorovný dosah u rýpadel nebo výsypná výška u nakladačů. V tabulce 3 je uveden příklad nakladačů ve skupině malé mechanizace pro manipulaci se sypkými i kusovými břemeny. 

Závěrem je třeba říci, že by každá pracovní činnost měla být ukončena tak, aby nezanechala další požadavky na následující pracovní činnost pro zajištění odstranění následků. S tím souvisí nutnost provedení komplexních prací. Velmi často se stává, že jsou ponechány odpady malých objemů rozmanitého charakteru v místě, kde byla realizována nějaká pracovní činnost. Je to většinou z toho důvodu, že nejsou k dispozici malá dopravní zařízení pro odvoz malých objemů, včetně ručních vozíků. Do velkých koreb se malé náklady obtížně nakládají.

Popisek:

Malorýpadla mohou snadno pracovat v omezených profilech

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down