Lesní vyvážečky se zemědělským jménem

Lesnická a komunální technika mají mnohé společné. Mnohdy i skutečnost, že jeden a tentýž výrobce vyvíjí a vyrábí jak lesní, tak komunální techniku. Jak v lesním hospodářství, tak v komunálním sektoru se setkáváme s manipulací a dopravou dřevní hmoty v různé podobě. Může se jednat o kulatinu, klest a větve či náletové dřeviny a štěpku. Mezi výrobce komunální techniky, konkrétně hákových nosičů a vyvážecích návěsů, patří estonský výrobce Fors MW, tedy firma, založená poměrně nedávno v roce 1992.

Hákové nosiče pro komunál, zemědělství a lesnictví se dodávají pod obchodním označením Bigab v provedení s dvou a tříosým podvozkem. Vyvážecí technika pak nese ryze zemědělské označení a její zástupci se dodávají pod obchodním označením Farma. Obdobně jako v případě hákových nosičů se také zde setkáme s řadou prvků příslušenství dodávaného podle přání zákazníka a konkrétních podmínek, v nichž bude technika pracovat.

Sedm základních modelů

Každá vyvážečka značky Farma je de facto složená ze dvou základních konstrukčních skupin, a to podvozku konstruovaného pro dopravu dřevní hmoty a hydraulickéhonakládacího ramene. Jedná se tedy o celkem sedm základních modelů podvozků a potažmo vyvážeček, avšak díky možnosti volby typu nakládacího ramene se dostáváme na celkem 15 různých základních provedení.
Nejmenším modelem v řadě je vyvážečka Farma CT 3,8 – 6. První číslice označuje model použité hydraulické ruky, v tomto případě C 3,8 s dosahem 3,8 m a druhá číslice pak typ a nosnost podvozku, v tomto případě jde o podvozek T 6 s nosností 6000 kg. Druhým modelem je vyvážečka Farma CT 4,6 – 7 DS, která se dodává ve dvou variantách s hydraulickým ramenem modelového označení C 4,6 S, nebo C 4,6 D s nosností podvozku 7000 kg.
Následuje vyvážečka Farma CT 5,1 – 8 s dosahem ramene 5,1 m a nosností 8000 kg, alternativním hydraulickým ramenem pro tento model je typ C 5,3 s dosahem 5,3 m. Velkou variabilitu, co se volby hydraulického ramene týká, nabízí model podvozku T 9 o nosnosti 9000 kg, který je v základním provedení dodáván jako model CT 5,3 – 9.
Jako alternativní jsou pro tento model k dispozici ramena s typovým označením C 5,1, následuje typ C 6,0 a nabídku uzavírá hydraulická nakládací ruka s typovým označením C 6,3 a dosahem 6,3 m. Pro ještě větší kapacity je k dispozici vyvážečka Farma CT 6,3 – 10 s nosností 10 000 kg a jako alternativní nabízí výrobce rameno s dosahem 6 m s označením C 6,0.
Nabídku modelů bez poháněné nápravy uzavírá Farma CT 6,5 – 12 s dosahem ramene 6,5 m a nosností podvozku 12 000 kg, přičemž také zde je možná alternativa v podobě ramene C 8,5 s dosahem 8,5 m.
Vrcholem nabídky je vyvážečka Farma CT 8,5 – 14 4WD a jak již název napovídá, liší se tento model nejen největší nosností na úrovni 14 000 kg, ale také pohonem kol podvozku. Alternativou je v tomto případě kombinace s hydraulickou rukou C 6,5.
Pro úplnost je třeba dodat informaci k hydraulickým ramenům, kdy model s typovým označením C 6,3 až C 8,5 jsou konstruovány s teleskopicky výsuvným ramenem, zatímco modely C 6,0 a menší tímto konstrukčním prvkem vybaveny nejsou. Jen pro dokreslení je třeba dodat, že teleskopický výsun v případě modelu C 6,0 činí 0,9 m, modely C 6,3 a C 6,5 nabízejí v této oblasti 1,1 m a model hydraulického ramene C 8,5 nabízí teleskopický výsun až 3 m. Hydraulická ramena mohou být osazena různými typy kleští na kulatinu a rovněž výrobce dodává drapáky pro sypké materiály a také se můžeme setkat s nástavci pro kácení dřevin.

Bližší představení

Nabídku vyvážeček uvozuje výrobce svým nejmenším modelem s typovým označením podvozku T – 6 (v případě vyvážečky CT 3,8 – 6), který pojme celkem 1,4 m3 dřeva a délka ložného prostoru činí v tomto případě 2,82 m a celková délka dosahuje 4,4 m. Celková šířka činí 1,8 m a světlost podvozku se základními pneumatikami o rozměru 11,5 / 80 – 15,3 činí 0,46 m. Základní hmotnost podvozku T – 6 bez příslušenství dosahuje 721 kg a jako jediný se s trakčním prostředkem agreguje prostřednictvím pevné oje. V případě osazení doporučenou hydraulickou rukou je vyvážečka v základním provedení osazena hydraulickými stabilizačními podpěrami. Nechybí ochranná mříž a sedmipákový hydraulický ovládací rozvaděč. Výbava na přání pak zahrnuje několik typů ovládacích systémů včetně joysticků nebo různých kombinací elektrického a mechanického ovládání. Nápravy jsou v základním provedení dodávány jako nebrzděné, na přání se dodávají brdové bubny pro dvě nebo čtyři kola a možností jsou rovněž kotoučové brzdy. Ostatní modely disponují, co se oje týká, hydraulicky řiditelnou ojí, a to v rozsahu 40° v případě podvozků T – 7 S až T – 8 a v rozsahu 48° v případě podvozků T 9 až T 14 4WD. Dále následuje dvojice podvozků s typovým označením T – 7 S a T – 7, které se dodávají jako vyvážečky s typovým označením CT 4,6 – 7 S a CT 4,6 – 7 D. Oba nabízejí přepravní kapacitu 1,95 m3 dřevní hmoty, délku ložného prostoru na úrovni 3,56 m a celkovou délku 5,4 m. Liší se celkovou šířkou, kdy podvozek T – 7 S se dodává standardně s obutím 11,5 / 80 – 15,3, přičemž šířka činí 1,9 m a světlost dosahuje 490 mm. Základní hmotnost podvozku bez příslušenství dosahuje 1109 kg.
Model T – 7 je v základním provedení dodáván s pneumatikami o rozměru 400 / 60 x 15,3, jeho světlá výška činí 505 mm a základní hmotnost představuje 1177 kg. Dalším podvozkem v řadě je model T – 8 a opět je tento podvozek základem vyvážeček s různým typem nakládacího ramene a vzniká tak patřičný model s konkrétním typovým označením tvořeným názvem hydraulické ruky a názvem podvozku. Od modelu o nosnosti 8000 kg se standardně využívá pro ovládání hydraulických funkcí třech pák a dvou pák s křížovým ovládáním. Tento podvozek pojme 1,95 m3 dřevního materiálu, kola jsou obuta do pneumatik o rozměru 400 / 60 x 15,3 a celková šířka podvozku představuje 2,1 m, přičemž světlá výška dosahuje 505 mm. Co se týká délek, pak celková délka činí 5,4 m a délka ložného prostoru činí 3,56 m. Vlastní hmotnost v základním provedení bez příslušenství je 1310 kg. Standardní výbava a výbava na přání v podstatě odpovídá výše popsaným modelů a to včetně osvětlení, možnosti volby ovládacích prvků a různých nástavců pro manipulaci s materiálem a rovněž přídavný segment pro prodloužení ložného prostoru. Posledním modelem podvozku s pevnou délkou ložného prostoru je podvozek s označením T – 9, který může být doplněný opět o různé modely hydraulických ramen, nabízí základní hmotnost 1643 kg a celkovou délku 5,4 m. Délka ložného prostoru představuje 3,53 m a kapacita činí v tomto případě 2,1 m3. Údaje o celkové šířce a použitých pneumatikách jsou shodné jako v případě modelu T – 8.

Trojice největších

Vrcholem nabídky je trojice vyvážeček, které se opět dají kombinovat s různým typem hydraulické ruky tak, jak je zmíněno ve všeobecném popisu této techniky. Podvozek s typovým označením T – 10 nabízí maximální nosnost 10000 kg a nastavitelnou délku ložného prostoru v rozsahu 3,56 – 4,46 m, z čehož logicky vyplývá, že celková délka podvozku je také proměnná a to v rozsahu 5,36 – 6,26 m. Kapacita, kterou vyvážečka v základní konfiguraci podvozku pojme, dosahuje 2,2 m3. Tento model nabízí celkovou šířku 2,3 m, tedy stejnou šířku, jako další dva větší modely podvozků. Ve standardním provedení jsou kola obuta do pneumatik o rozměru 500 / 50 – 17, světlá výška dosahuje 490 mm a základní hmotnost představuje 1717 kg. Stabilizační opěry, které zajišťují stabilitu během nakládky, jsou zde konstruovány jako teleskopické, přičemž toto řešení se využívá od modelu s nosností 9000 kg. Naopak modely s nosností 12 000 s 14 000 kg používají opěry stejné konstrukce jako modely o nosnosti do 8000 kg včetně. Hydraulický rozvaděč se ovládá celkem šesti pákami, z toho jsou dvě páky s křížovým ovládáním, přičemž na přání se dodávají jak různé typy elektrických a elektrohydraulických typů ovládání, tak i naopak klasický rozvaděč s osmi pákami. Mezi příslušenství na přání patří rovněž lanový naviják s délkou lana 35 m a průměrem 6 mm s komfortním ovládáním, který je k dispozici k vyvážečkám od nosnosti podvozku 7000 kg. Pro připomenutí lze dodat možnost dvou nebo čtyř brzdových bubnů nebo brzd kotoučových.
Základem další vyvážečky je podvozek T – 12 o nosnosti 12 000 kg a kapacitě 2,8 m3. Také tento model je konstruován jako podvozek s nastavitelnou délkou ložného prostoru a to v rozsahu 3,35 – 3,8 m, kdy celková délka podvozku činí 5,4 – 5,9 m a základní hmotnost činí 2144 kg. Kola podvozku jsou obuta do pneumatik s rozměrem 500 / 50 – 17, světlá výška činí 490 mm a celková šířka taktéž 2,3 m. Standardní výbava a výbava na přání odpovídá v podstatě modelu s nosností 10 000 kg. Největším modelem podvozku je typ T – 14 4 WD, který tvoří s příslušným typem ramene vyvážečku s modelovým označením CT 6,5 – 14 4 WD, respektive CT 8,5 – 14 4 WD, přičemž maximální nosnost dosahuje u těchto modelů 14 000 kg. Kapacita dosahuje stejně jako u modelu o nosnosti 12 000 kg v základní konfiguraci hodnoty 2,8 m3, ložná délka je nastavitelná od 3,64 do 4,15 m a celková délka podvozku činí pak 5,8 – 6,3 m. Celková šířka představuje 2,3 m a základní hmotnost bez příslušenství je 2966 kg. Kola, která jsou obuta do pneumatik s označením rozměrů 500 / 55 – 17 ELS a díky kterým dosahuje tento podvozek světlosti 525 mm, jsou doplněna o pomocný hydraulický pohon, který může být na přání vybaven vlastním hydraulickým systémem, nádrží na olej a filtrem oleje, s čerpadlem poháněným od vývodového hřídele trakčního prostředku. Pohon je konstruován s hřídelí opatřenou přítlačným pastorkem, která napomáhá otáčení kol v těžkém terénu. Podvozek je v tomto případě vybaven kotoučovými brzdami, přičemž výbava na přání zahrnuje již známé dva nebo čtyři brzdové bubny. Obecně můžeme říci, že další výbava na přání v podstatě odpovídá ostatním modelům značky Farma, samozřejmě s určitými modifikacemi a to včetně nástavců pro hydraulickou ruku. Standardní ovládání rozvaděče zde řeší výrobce prostřednictvím dvojice joystickových pák s křížovým ovládáním, které jsou doplněny o pět elektrických tlačítek s funkcemi vypnuto/zapnuto.
Závěrem můžeme dodat, že podle výše uvedených informací vyplývá, že ač mají tyto vyvážečky ryze zemědělský název, nabízejí pod značkou Farma široké uplatnění pro lesní hospodářství i komunální sektor.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *