Kvalitní práce musí být odvedena včas

Především v západočeském, ale částečně i v jihočeském regionu působí bezmála dvacet let společnost Silnice Klatovy. Vznikla v roce 1992 osamostatněním původního podniku Silnice Plzeň a hlavní náplní činnosti jsou stavby a rekonstrukce komunikací, parkovišť, benzínových čerpacích stanic, mostů i výstavba kanalizací a další stavební práce. Jde o ryze českou firmu bez účasti zahraničního kapitálu, jejíž výrobní činnost je organizována do tří středisek se sídlem v Klatovech – Lubech, Sušici – Dobršíně a Nýřanech. Právě poslední jmenované středisko jsme navštívili a povídali si s jeho vedoucím Vladimírem Kuncem.

Nýřanské středisko našlo své zázemí v areálu autodopravy bývalého Státního statku Úlice, který zanikl v první polovině devadesátých let minulého století. Momentálně středisko zaměstnává dvě desítky pracovníků. „Mívali jsme také 40 až 50 zaměstnanců, ale vzhledem k zaměření naší činnosti, která je jednoznačně sezónní, se tento systém neosvědčil. Pro tolik lidí zkrátka v zimních měsících práce nebyla. Proto jsme se začali věnovat pouze strojním pracím a například pokládky nebo zámkové dlažby raději řešíme subdodávkami. S naší technikou se věnujeme hlavně výkopovým pracím, pokládkám živic nebo štěrku a jelikož zakázky děláme komplexně, zvládáme také rozvody plynu nebo vody. Záběr naší činnosti je tedy dost široký a široké je také pole působnosti. Nejčastěji pracujeme zhruba v okruhu 70 až 80 kilometrů od sídla střediska, ale v posledních letech se zúčastňujeme výběrových řízení prakticky po celém území České republiky. Nebývá totiž výjimkou, že i v našem regionu pracují firmy například z Moravy. Asi to tak má být. Dříve se výběrových řízení účastnilo čtyři nebo pět firem, dnes je konkurence na trhu v našem oboru výrazně větší. Na prvním místě bývají pokaždé finance a takřka vždy rozhoduje cena zakázky, kvalita odvedené práce a termín jsou pro nás ovšem také důležité a kladné reference pomáhají při získávání dalších zakázek. Pracovní sezóna nám běžně začíná kolem poloviny března a končíváme o vánocích. V mezidobí se věnujeme údržbě techniky, drobným dodělávkám i úpravě areálu, takže kromě dovolených je pro stabilní pracovníky práce pořád. Proto je kolektiv víceméně stálý, což je samozřejmě výhoda,“ říká Vladimír Kunc.

Práce především pro obce a města

Akciová společnost Silnice Klatovy s ročním obratem 300 až 350 milionů korun úspěšně spolupracuje s velkými stavebními společnostmi, pracuje pro obce a města, staví silnice pro Správy a údržby silnic a Ředitelství silnic a dálnic ČR. Kromě již zmíněných činností provozuje též obalovny a pískovny v Dobršíně, Svrčovci a Beňovech, kde se prodávají těžené a drcené štěrkopísky nebo betonové a asfaltové směsi. Ve Svrčovci navíc funguje i laboratoř, kde se sondou Troxler zkoušejí konstrukční vrstvy vozovek a jejich míra zhutnění, stavební materiály, kamenivo či zeminy nebo asfaltové směsi a pojiva.

Náměstí se povedlo

Pole působnosti nýřanského střediska sahá od „domácího“ Plzeňska, po Tachovsko, Rozvadov nebo Rokycany. „Větší stavební akce například pro Ředitelství silnic a dálnic řeší většinou naše klatovské středisko. My se specializujeme hlavně na zakázky pro města a obce. V začátcích jsme dělali i hodně zakázek pro jiné soukromé subjekty, máme za sebou výstavbu ploch průmyslových areálů, asi necelé dvacítky čerpacích benzínových stanic a podobně, nicméně platební morálka zadavatelů nebývala vždy nejlepší. Města a obce jsou v tomto směru, možná i díky dotacím, daleko lepším a spolehlivějším zákazníkem. Samozřejmě pokud je práce z naší strany odvedená kvalitně a včas,“ objasňuje Vladimír Kunc.
Jeho slova potvrzuje domovské nýřanské náměstí, které svoji do té doby poněkud šedivou tvář změnilo v loňském roce. A pochopitelně k výrazně lepšímu, jak je na první pohled vidět i z fotografických záběrů. „Stavba náměstí patřila k našim reprezentativním zakázkám a byla založena především na materiálu a také na tom, že termín vázaný k výročí povýšení Nýřan na město musel být bezpodmínečně dodržen. Navíc vzhledem k řešení financování projektu jsme mohli zahájit práce až s půlročním zpožděním. Původní rozpočet doložený projektantem přesahoval 30 milionů korun. Naše firma společně se subdodavateli zvládla rekonstrukci náměstí za necelých dvacet milionů, a to více než deset dělal právě materiál. Ten jsme nakonec dováželi z Německa a vlastně z celého světa, protože veškeří tuzemští dodavatelé byli výrazně dražší,“ vzpomíná Vladimír Kunc.
Práce pro města a obce je stále pilířem činnosti nýřanského střediska. Právě v Nýřanech momentálně dokončili rekonstrukci Školní ulice a jak název této lokality napovídá i zde byl zářijový termín závazný. Zajímavou zakázkou, kterou se podařilo získat, je rekonstrukce polních cest na Domažlicku. Přestože jde o polní cesty, budou opatřeny živicovým povrchem. Jenže není žádným tajemstvím, že města a obce momentálně příliš velkým množstvím financí neoplývají. I proto se firma pustila vloni do výstavby ploch dvou obytných zón. Šlo ovšem o prověřené partnery a solidní spolupráci, kde s financováním nebyl zásadní problém.

Bez profesionální techniky to nejde

Společnost Silnice Klatovy se z původně malé firmy postupně vypracovala na konkurenceschopný subjekt, jež může v určitých oblastech soutěžit i se zahraniční konkurenci, která se snaží uplatňovat na tuzemském trhu. To by ovšem nebylo možné bez pravidelné modernizace zařízení, mechanizace a techniky.
„Při pokládce živicových povrchů není neobvyklé prostavět v materiálu i milion korun za den. Takové penzum práce není myslitelné bez profesionální techniky. Pro pokládku živice, což je základem naší činnosti, máme v Klatovech k dispozici dva velké finišery. Na středisku v Nýřanech je menší chodníkový finišer. V technickém parku nýřanského střediska nechybějí ani menší nakladače, grejdr, bagr nebo tři nákladní vozidla a drobnější technika v podobě hutnicích desek nebo pěchů potřebných k běžnému provozu.
Musím zdůraznit, že naše technika se pravidelně obměňuje a splňuje tak nejpřísnější profesionální normy. Ostatně k mnoha výběrovým řízením se kvalita i stáří techniky musí dokládat, proto je důležité mít moderní strojový park. Při větších zakázkách pochopitelně naše tři střediska kooperují a s technikou si vypomohou a pokud není zbytí, najímáme i soukromé autodopravce a podobně,“ vysvětluje Vladimír Kunc.
Středisko Silnic Klatovy v Nýřanech za dobu svojí činnosti realizovalo na tři stovky staveb a jak stav vozovek a mnoha ulic napovídá, o práci se do budoucna bát nemusí. Má před sebou ještě mnoho, doufejme že kvalitně realizovaných zakázek.

Popisek:

Finišery patří ve firmě k nejdůležitější technice

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *