Krize se energetiky dotkla, šance je v dobrém financování

Proto se malá společnost začala zajímat o možnosti získání zhruba osmi milionů korun. U banky byl problém, a tak se veškeré plány a přípravné práce zastavily. Jak z takhle začarovaného kruhu ven? Jsou nějaké jiné možnosti financování projektů, jakými jsou moderní ekologické provozy bez vlastních peněz? „Samozřejmě, že možnosti tady jsou i v tak těžké době, jakou je ta současná,“ říká ing. Martin Rudolf, místopředseda představenstva družstevní záložny WPB Capital. „Klientovi můžeme nabídnout úvěr na dofinancování potřeb firmy, aby měl opět zdroje na překlenutí přechodného nedostatku finančních prostředků. Stejně jako v bankách, i u nás je nutná zástava v podobě nemovitosti. Bez toho to samozřejmě nejde. Ale s tím podnikatelé počítají. A v tomto případě by to neměl být problém, protože tato společnost pozemky na ekologické stavby má.“

 

Jak tedy mají podnikatelé postupovat, aby finance na projekty dostali?

„Důležité je, aby klient vyčíslil reálnou kapitálovou potřebu – kolik potřebuje peněz na stabilizaci a další rozvoj firmy. Dále doporučujeme, aby klient zanalyzoval, jaké nákladové položky je schopen zredukovat, aby dosáhl reálných úspor. Teď je určitě potřeba šetřit. Samozřejmě nás bude zajímat, jak si představuje další rozvoj firmy v budoucnosti, tedy jaké aktivity a činnosti by mu mohly přinést růst tržeb a zvýšení konkurenceschopnosti.“

 

S jakými úroky má podnikatel tohoto typu počítat?

„Vše je u nás založeno na individuálním posouzení každého jednotlivého úvěrového případu, ale všeobecně se dá říct, že žadatel může počítat s úrokovou sazbou od 11,5 % p.a.“

 

Co byste tedy takovému podnikateli při úvěrové politice doporučil?

„Výhodou družstevních záložen není jenom individuální přístup ke klientovi, ale i flexibilita. Jsme schopni nabídnout klientovi úvěr takzvaně na míru, můžeme kombinovat úvěrové produkty dle potřeby klienta. Určitě bychom takovéto progresivní společnosti doporučili úvěr na konsolidaci závazků a peníze na další investice. WPB Capital je klientovi schopné nabídnout až dvacetiletou splatnost úvěru s možností předčasného splacení. A to je právě dobré pro podobné firmy, které počítají s postupným rozvojem a s podobnou délkou návratnosti investic.“

 

V čem ještě je výhoda družstevních záložen oproti jiným nebankovním institucím, které poskytují úvěry?

„Například WPB nabízí dostupnou alternativu k bankovním produktům. Družstevní záložny jsou finanční institucí, která spadá pod dohled ČNB a musí dodržovat bankovní standardy. Nabízíme řešení i klientům, kteří neprojdou sítem bankovních K. O. kritérií. Například když jsou bez podnikatelské historie nebo mají záměry, které se bankám prostě nevejdou do tabulek.“

 

Celý článek je otištěn v čísle 7/09 časopisu Komunální technika.

Autor:  Redakce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *