Koupě profesionálního stroje se ekonomicky vrací

Do kategorie profesionálních strojů hojně užívaných v provozech technických služeb bezpochyby patří traktory i žací technika japonské značky Kubota. Jaké jsou s touto mechanizací zkušenosti v praktickém letním i zimním nasazení, jsme zjišťovali hned ve dvou provozech technických služeb v Milevsku a Březnici.

Transformací technických služeb vznikla v roce 1993 Společnost Služby Města Milevska, spol. s r. o., jejímž stoprocentním vlastníkem je město. Od svého vzniku byla provozována jako poskytovatel služeb pro město s necelými deseti tisíci obyvateli a zajišťovala a zajišťuje pro něj potřebné činnosti.
Jejích třicet stálých zaměstnanců se stará například o svoz a ukládání komunálního odpadu včetně zajištění provozu řízené skládky v Jeníšovicích a sběrných dvorů, třídění odpadu, letní i zimní údržbu komunikací, údržbu veřejného osvětlení, péči o městskou zeleň nebo přepravní, stavební či zámečnické práce. Od roku 1995 společnost postupně rozšířila své služby pro jednotlivé obce v okolí města Milevska a pro občany ve vztahu na rozsah svých činností.
„V posledních letech jsme svoji činnost rozšířili. Na provoz i novou techniku je třeba vydělat a platby se odvíjejí od výkonu. A pokud třeba nastane taková zima, jako byla ta letošní, kdy sníh až na výjimky prakticky nebyl, nemáme na obvyklých činnostech jak vydělat. Přitom zimní a letní údržba komunikací a údržba městské zeleně patří kromě svozu komunálního odpadu k nejdůležitějším pracím,“ říká vedoucí technického úseku Služeb Města Milevska Ing. František Falada.

Sečení i zimní údržba komunikací

Jak uvedl František Falada, služby města se starají o údržbu 30 až 40 hektarů zeleně a v zimě o zhruba 30 kilometrů chodníků a komunikací. Při obou těchto činnostech výrazně pomáhají tři traktory Kubota.
„Nejstarší model Kubota STα-30 u nás pracuje od roku 2003, v roce 2008 k němu přibyly další dva traktory Kubota ME9000 a STV40. Podle lokalit nasazujeme traktory s mezinápravovým systémem sečení a sběrným košem na dvě až tři seče. Veškeré plochy udržujeme sečením se sběrem, mulčování nevyužíváme. Při zimní údržbě jsou traktory agregovány s čelní šípovou či rovnou radlicí a rozmetadlem, k dispozici máme i zadní sněhovou radlici. Pro naše podmínky se mi jeví nejvhodnější nasazení čelní šípové radlice s gumovým břitem. Především při úklidu chodníků je obratnější a její provoz bezpečnější.
Po dobu mého působení v milevských technických službách, což je zhruba šest let, nedošlo na strojích Kubota k podstatným závadám a pracují k plné spokojenosti. Dokonce se k nám chodí radit i další zájemci o tuto techniku a my můžeme podat pouze kladné reference. Některé zájemce možná odradí vyšší pořizovací cena, ale s přihlédnutím na celkovou ekonomiku provozu se investice do kvality rozhodně vyplatí. Pokud bych měl kromě spolehlivosti strojů vyzvednout jejich největší klady, musím zmínit příznivou spotřebu pohonných hmot a pořizovací cenu náhradních dílů. Ty ovšem, jak už jsem uvedl, naštěstí nejsou příliš často potřeba. Nesmím též opomenout nespornou kvalitu motorů Kubota. Vzhledem k činnostem při kterých využíváme traktory především, to znamená sečení a zimní úklid chodníků a komunikací, oceňujeme i nízkou hmotnost strojů ovšem s patřičným výkonem konstrukčně jednoduchých motorů. Obsluha ocení i komfort kabiny s klimatizací. Je ovšem třeba počítat s jednočlennou obsluhou. Kabina je přeci jen menších rozměrů a druhé sedadlo není zcela plnohodnotné. A velkou výhodou je pro nás samozřejmě fakt, že generální dovozce traktorů Kubota, společnost Bonas, sídlí se servisním zázemím v nedalekém Sepekově poblíž Milevska,“ hodnotí František Falada.

S vlastnostmi výkonnějších traktorů

Poměrně velkou rozlohu členitých pozemků s řadou rodinných domků spravuje Oddělení technických služeb ve středočeské Březnici. Ve městě s necelými čtyřmi tisícovkami obyvatel došlo ke změně organizace práce komunálních služeb poměrně nedávno. Technické služby v minulých letech fungovaly jako společnost s ručeným omezeným, tento statut se ovšem změnil. Poté, co se vrátily pod město, je třeba obnovit technické vybavení i znovu zkoordinovat jejich činnost.
„V zimních měsících zaměstnáváme osm lidí, v létě počítáme se čtrnácti stálými pracovníky. Jejich počet bude ale narůstat. V letošním roce bychom chtěli otevřít sběrný dvůr a časem by měla zahájit provoz i menší kompostárna, jejíž produkty budeme využívat pro vlastní potřebu. Jedním z našich hlavních úkolů je totiž péče o městskou zeleň, a to nejen v Březnici, ale i některých vesnicích v okolí. Totéž se týká zimní údržby komunikací a jejich úklidu v letních měsících. Donedávna jsme se při zabezpečování prací, jež schvaluje rada města, museli spokojit se starší technikou, kterou reprezentuje například traktor s čelním nakladačem zajišťující manipulaci s materiálem i prohrnování sněhu. Větší plochy udržovalo v zimě starší vozidlo Multicar se sněhovou radlicí. K této technice přibyly vloni hned dva stroje Kubota, traktor STV40 a traktorová sekačka G 23,“ popisuje vedoucí oddělení technických služeb Petr Bartuněk.
Při zimní údržbě je v kompetenci traktoru Kubota STV40 zhruba 80 % úklidu ploch, dohrnování zajišťuje menší G 23. Počítá se i s nasazením obou strojů při letním sečení se sběrem posečené hmoty. STV40 by měl zvládnout sečení na větších celistvějších plochách, v členitějším terénu bude operovat model G 23.
„Značku Kubota jsem znal i ze svého dřívějšího působení a po získání dalších kladných referencí jsme se rozhodli v loňském roce stroje zakoupit. Traktorová sekačka již pracovala při podzimních posledních sečích i sběru listí. Oceňujeme především její rychlost i množství sebrané hmoty. Výhodou je určitě systém středového výhozu, který se neucpává a stroj může pracovat i za mokra. Plusem je i možnost vysýpání ze sběrného koše do výšky dvou metrů,“ hodnotí první zkušenosti s menším strojem Petr Bartuněk.
První zimu má za sebou traktor STV40. Absolvoval ji v agregaci s šípovou radlicí Agrometall. „Traktor zastane takové penzum práce, kterou doposud dělaly dva stroje. Musím vyzdvihnout výbornou manipulaci se strojem a jeho jednoduchou obsluhu, při níž nemusí řidič vůbec opustit kabinu. A co se týče technických prvků, dá se říci, že jde vlastně o zmenšeninu velkého moderního traktoru. Pro práci v technických službách je určitě výhodou hydrostatický systém pojezdu s třístupňovou převodovkou. Při prohrnování využíváme nejčastěji třetí stupeň, takže pojezd je dostatečně rychlý. Náš traktor má sice obutí vhodné pro údržbu travnatých ploch, ale vzhledem k tomu, že byl vzadu zatížen sypačem, nebyly potíže ani v zimním nasazení. Při sečení jej vyzkoušíme až v letošním roce, ale jak ukazují zkušenosti jiných uživatelů, neměl by vzniknout žádný problém. A v příštím roce chceme doplnit menší model G 23 o sněhovou radlici a posílit tak strojový park pro zimní údržbu chodníků,“ popisuje využití obou strojů Kubota Petr Bartuněk.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *