20.04.2010 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kotle na spalování celých balíků biomasy

Mezi regionální obnovitelné zdroje energie s velkým potenciálem patří zejména biomasa. Přesto, či právě proto, je třeba ji využívat s co největší účinností. Maximální efekt může přinést výroba tepla nebo kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET). Nutnou podmínkou je dostatek vhodné suroviny a kvalitní technologie pro spalování.

Jednou z významných předností biomasy je, že energii v ní uloženou je možné dobře skladovat a využít až v době aktuální poptávky. V tomto ohledu jsou zatím málo doceněnými zdroji sláma (obilná, kukuřičná, řepková i lněná) a seno z trvalých travních porostů nebo z energetických trav. Využití těchto surovin pro výrobu tepla je ale závislé, kromě jiného, na dostupné a pokud možno univerzální technologii.

 

Spalování slámy a sena přináší určité technologické problémy. Především je to nízká eutektická teplota vznikajícího popela, což způsobuje zanášení trubkovnic kotlového výměníku a korozi žárobetonových vyzdívek. Důsledkem je snížení účinnosti kotle v důsledku zmenšení teplosměnných ploch. Popel se svým složením u některých typů biomasy blíží složení sklářského kmene, tj. směsi surovin pro výrobu skla. Z této podobnosti vyplývá i tendence ke tvorbě strusky a za jistých okolností až k tvorbě skloviny, která  narušuje žárovzdorné vyzdívky kotlového tělesa. Na odstranění těchto nedostatků pracují jak výrobci kotlů, tak jejich uživatelé.

 

Problémem může být i nutnost úpravy biomasy před vstupem do kotle. Sláma a seno se skladují a přivážejí ve formě kulatých či hranatých balíků. Až donedávna se balíky před vstupem vždy musely rozřezat nebo rozdružit. Některé nové typy kotlů ale spalují i celé balíky biomasy, aniž přitom dochází k nadměrnému zanášení armatur a tvorbě nálepů. To je důležité zejména při spalování sena z energetických trav s vysokým výnosovým potenciálem. Příkladem jsou teplovodní kotle Step ve výrobní řadě od 100 do 1000 kW od výrobce Step Trutnov, a.s.

 

Výzkumem a využitím energetických trav se zabývá i společnost Oseva Pro, s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Rožnov – Zubří. Ve spolupráci s VÚZT Praha a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě provedli praktické ověření technologie spalování celých balíků slámy a sena v kotelně skleníkového areálu Florcentra, s. r. o., Olomouc, která je vybaven  dvěma kotli Step Trutnov o výkonu 1600 a 700 kW.

 

Celý článek je uveřejněn v čísle 5/10 časopisu Komunální technika.

Autor: Jiří Trnavský (Zdroj: Step Trutnov, a. s. a Oseva Pro, s. r. o.)

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down