Kongres s výměnou zkušeností i prezentací techniky

V prostorách a areálu hotelu Vista v Dolní Moravě proběhl koncem května 52. kongres Sdružení komunálních služeb. Součástí programu byla nejen členská schůze, ale i odborná debata určená pro členy sdružení a nechyběla ani tradiční prezentace komunální techniky a technologií vhodných pro využití v komunální sféře.

V den příjezdu se mohli zájemci z řad členů spolku provozujících služby pro svoje zřizovatele zúčastnit plánované debaty na téma věnované problematice trhu s odpady v České republice. A večer byl pak věnován tradičním a oblíbeným a důležitým neformálním výměnám zkušeností z běžného provozu technických služeb.

Diskuse a konzultace jsou tím nejdůležitějším

Hlavní oficiální program kongresu odstartoval ve čtvrtek ráno. Letošní 52. ročník kongresu proběhl pod záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického a předsedy Sdružení městských samospráv České republiky JUDr. Stanislava Polčáka. Generálním partnerem kongresu byla tentokrát firma Blachere-Illumination CZ a sponzory akce se staly firmy Haiteco CZ, Asseco Solution, Kis plus, Zebra Group, MORAM CZ a Koncept.

Po ukončení členské schůze dostali prostor zástupci vystavujících firem ke krátkým prezentacím a poté následovala osvědčená organizovaná prohlídka výstavy techniky na venkovní ploše před hotelem Vista. Po jejím oficiálním ukončení zbyl dostatek času na individuální konzultace a zájemci o techniku a technologie si tak mohli přijít na své. Svoje produkty totiž představilo na venkovní ploše 27 prodejců i výrobců techniky, s dalšími 36 firmami se mohli účastníci kongresu seznámit v prostorách před jednacím sálem.

A výměna profesních zkušeností probíhala i v rámci společenského večera. Hledání těch nejefektivnějších cest při řešení problémů, které každodenní provoz technických služeb pravidelně přináší, je zřejmě při takovýchto setkáních to nejdůležitější.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *