Komunální technika na výstavě Země živitelka

Na výstavě Země živitelka 2012 si bylo možné prohlédnout některé nakladače – univerzální nosiče nářadí (prodejci říkají „multifunkční“), které svojí univerzálností obsáhnou většinu prací jak v zemědělství, tak v komunální oblasti. Jsou to stroje, které komunální oblast může využívat každý den ve všech ročních období. Na výstavě bylo několik vystavovatelů těchto strojů, což svědčí o snaze upozornit na jejich velký význam.

Jak v zemědělství, tak i v komunální oblasti jsou používána strojní zařízení, jimiž se zabezpečují pracovní operace spojené s dopravou rozmanitých břemen, se sečením a sběrem posečené hmoty, s údržbou a regenerací travnatých ploch, s výsevem, hnojením, čištěním cest, rozmanitých prostranství a chodníků v letním i v zimním období, s mytím strojů a zařízení, s úpravou povrchů rozmanitých prostranství, se zpracováním odpadních dřevin pro energetické účely, s manipulací s produkty a odpady, s údržbou odpadních tras srážkových vod, s údržbou stromové a keřové zeleně, s drobnými zemními pracemi a podobně. Ke specifickým pracím patří například těžba stromů, příprava energetických surovin, příprava a využití kompostů, klučení pařezů, provádění zemních výkopových prací, výsadba dřevin, údržba melioračních příkopů a kanálů, stavební údržba cest a rozmanitá manipulace s horninami.
Například dopravní zařízení jsou v zemědělské i komunální oblasti velice rozmanitá, protože i pracovní a dopravní operace jsou rozmanité. S tím souvisejí i požadavky na technické zabezpečení dopravy a na konstrukční provedení mechanismů pro manipulaci, které mají na dopravu návaznost (například na konstrukci části dopravního zařízení, na kterou je náklad vkládán, je držen pro zajištění bezpečné dopravy, na způsoby nakládání a manipulaci při přípravě k naložení a v závislosti na způsobu skládání). Proto jsou dopravní zařízení často integrována s dalšími zařízeními, aby bylo umožněno provádění rozmanitých pracovních operací. Požadavky na objem a tvar korby jsou v komunální oblasti obecně nižší než v zemědělství. Jak v zemědělství, tak v komunální sféře není vždy dopravováno břemeno v pevném stavu (jeden kus) a také nejsou dopravována břemena jednotných objemů. Vlastnostem břemena musí odpovídat provedení a velikost koreb, plošin, skříní, cisteren a kontejnerů. Například při údržbě chodníků postačí nesený kontejner s objemem 1 m3, při údržbě cest postačují korby do 5 m3, při svozu štěpky, případně objemných materiálů je to 40 m3 s tendencí ke zvyšování. V zemědělství se využívají objemy dopravních návěsů nad 80 m3, ale také objemy do 5 m3. Zemědělství je více závislé na výkonnosti strojů, protože včasné zvládnutí prací je důležité pro jejich úzké časové ohraničení, což je dáno agrotechnickými lhůtami a závislostí na počasí. V komunální sféře se více než výkonnost sleduje kvalita a účinnost prací a je možné mnohé práce časově posunout a počkat na příznivější podmínky.
Rozmanitost manipulačních prací v zemědělské i komunální oblasti vyžaduje i jiné nosné zařízení, než je pouze lopata na sypké hmoty. Jsou to například pracovní adaptéry na nesení palet se stavebními materiály, tyčoviny, vaků nebo volně loženého sena a rozmanitých dřevin. Těmto požadavkům jsou velmi dobře přizpůsobeny nakladače, případně nosiče přídavných zařízení (nástrojů). Přídavné zařízení je volitelná sestava částí, která může být namontována na základní stroj pro specifické použití. Nakladače montáží přídavných zařízení opouštějí své tradiční místo v oblasti manipulace se stavebními hmotami a horninami a stávají se využitelnými i v zemědělství a komunální oblasti. Z praxe je patrné, že čím dál, tím více do komunální a zemědělské praxe pronikají nakladače kompaktní, nakladače teleskopické, nosiče pracovního nářadí a nakladače řízené nezávislým otáčením kol s možností montáže mnoha druhů pracovního nářadí.
Obecně lze říci, že moderní zemědělství využívá na jedné straně strojní zařízení s velkými výkony motorů (pro zabezpečení polních prací), dopravuje vyšší objemy (pro rychlý odvoz sklizených plodin), manipuluje s větší hmotností a množstvím břemen, pracuje se stroji s větším pracovním záběrem (například šířka sečení) a využívá speciální mechanizace pro živočišnou výrobu. Na straně druhé, je mnoho farem, kde je pro zajištění produkce potřeba malých strojů, dopravních a manipulačních zařízení. Tytéž stroje potom nacházejí uplatnění i v komunální oblasti.
Pro zabezpečení prací v zemědělství i v komunální sféře jsou vyžadována mobilní strojní zařízení, která zabezpečí dopravu, manipulaci a pohon pracovního nářadí. To znamená, že jsou tyto stroje z hlediska základního požadavku opatřeny v zadní části tažným závěsem pro připojení přívěsů nebo návěsů pro zajištění dopravy a tříbodovým hydraulickým zařízením, na které je možné připevnit pracovní zařízení (vhodné adaptéry) pro zajištění běžných i specifických prací, které jsou v obou oblastech prováděny. Samozřejmě, že musí být k dispozici vývodová hřídel předávající točivý moment od motoru stroje k zapřaženým, resp. neseným pracovním zařízením. Tato hřídel se u některých strojů může nacházet i v přední části. Dalším požadavkem je, aby disponovaly zvýšenou průchodností terénem, což je zajištěno díky vyšší světlé výšce podvozků a u některých modelů i kloubovému řízení a pásovým podvozkům. Z těchto důvodů bylo možné očekávat, že strojní zařízení na zemědělské výstavě, budou mít využití i v komunální oblasti.
Z uvedeného vyplývá, že vhodnými mobilními strojními zařízeními, které lze využít v obou oblastech, jsou traktory, nakladače a nosiče nářadí, které jsou vyráběny v několika velikostních kategoriích (s čímž souvisí nejen jejich rozměry, ale také hmotnost a výkon motoru). Ke každému nakladači dodává výrobce nejen základní pracovní zařízení (lopaty rozmanitého provedení), ale také mnohá přídavná pracovní nářadí, čímž se nakladač stává univerzálním nosičem nářadí a nemusí pouze čekat na své využití při manipulaci s rozmanitými břemeny.

Multifunkční nosiče v mnoha variantách

Mezi vystavenými exponáty zaujal například nakladač (tzv. multifunkční nosič nářadí) AVANT. S tímto strojem lze provádět téměř všechny práce spojené s manipulací, sečením, mulčováním, čištěním chodníků a cest, stavebními pracemi, úklidem sněhu, drobnými zemními pracemi, sadbou dřevin a dalšími operativními činnostmi v komunální oblasti.
Finský výrobce malých nakladačů AVANT dodává ke stroji, kromě desítky rozmanitých lopat a manipulačních adaptérů, také třídicí lopaty, mulčovače, sloupové pracovní plošiny, navijáky, drážkovače, půdní vrtáky, hydraulická kladiva, míchačky betonu, hutnící vibrační desky, rotační zametače s horizontální i vertikální osou rotace, rozmanité žací stroje, kultivátory, štěpkovače, vysavače listí a sněhové frézy. K zajímavostem tohoto stroje patří teleskopický výložník a variabilita rozměrů. Například model AVANT 635 je vybaven čtyřválcovým vznětovým motorem Kubota o výkonu 37,5 k, hydrostatickou převodovkou s pohonem všech kol, disponuje zvedací kapacitou 1100 kg a zvedací výškou v rozsahu 2,35 až 2,82 m, hmotnost stroje je 1350 kg, pohybuje se maximální rychlostí 11/14/17 km/h. Model AVANT 620 je vybaven dvouválcovým motorem KOHLER o výkonu 20 k, hydrostatickou převodovkou s pohonem všech kol, disponuje zvedací kapacitou 350 kg a zvedací výškou 1,47 m. Hmotnost stroje je 620 kg a pohybuje se maximální rychlostí 10 km/h. Šířka stroje je 1050 mm.
Podobný rozsah příslušenství dodává k multifunkčnímu nakladači italský výrobce CSF Multione. Model CSF 20 D je vybaven motorem Briggs & Stratton Vanguard o výkonu 20 k, hydrostatickou převodovkou s pohonem všech kol, disponuje zvedací kapacitou 500 kg a zvedací výškou 1,82 m. Hmotnost stroje je 750 kg a pohybuje se maximální rychlostí 10 km/h. Šířka stroje je 993 mm, délka 2,16 m, výška 1,92 m. Model GT CSF 50 DT je vybaven motorem Yanmar Diesel o výkonu 49 k, hydrostatickou převodovkou s pohonem všech kol, disponuje zvedací kapacitou 1650 kg. Hmotnost stroje je 1820 kg a pohybuje se maximální rychlostí 22 km.h-1. Šířka stroje je 1490 mm, délka 3128 mm, výška 2312 mm.
Také nakladače francouzského výrobce PICHON lze zařadit mezi multifunkční nosiče. Model Pichon P 126 je vybaven motorem C1.1 CATERPILLAR o výkonu 26 k, hydrostatickou převodovkou s pohonem všech kol, disponuje zvedací kapacitou 1392 kg. Hmotnost stroje je 1400 kg bez příslušenství a pohybuje se maximální rychlostí 12 km/h. Šířka stroje je 880 mm. Model Pichon P 126 je vybaven motorem C2.2 CATERPILLAR o výkonu 51 k, hydrostatickou převodovkou s pohonem všech kol, disponuje zvedací kapacitou 2300 kg. Hmotnost stroje je 2800 kg bez příslušenství a pohybuje se maximální rychlostí 20 km/h. Mohli bychom jmenovat i další značky, například OEHLER nebo GIANT, které nabízejí modely obdobných parametrů s širokým využitím díky rozmanitému příslušenství.

Popisek:

Zařízení pro údržbu cest a rozmanitých prostranství v zimním období

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *