17.07.2023 | 08:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kompostárny AGRODRUŽSTVO KLAS

Zemědělský podnik AGRODRUŽSTVO KLAS hospodaří na 3450 hektarech zemědělské půdy, z toho na 395 hektarech luk a pastvin. Nejvíce pozemků obhospodařuje v okrese Pardubice, ve 12 katastrálních území od Rohovládovy Bělé až po Opatovice nad Labem po obou stranách Opatovického kanálu.

Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování tržních plodin, jako je kvalitní potravinářská pšenice, řepka, cukrovka a v neposlední řadě sladovnický ječmen (od roku 2019 je pěstována ozimá odrůda sladovnického ječmene Casanova). Větší část sladovnického ječmene firma dodává do Plzeňského Prazdroje.

Živočišná výroba, která je soustředěna do dvou samostatně hospodařících středisek - Křičeňsko a Vítězná, zajišťuje dostatek kvalitního organického hnojiva, které přispívá k přirozené úrodnosti půdy a umožňuje snížit užívání některých průmyslových hnojiv. Zdrojem dalšího organického hnojiva je kompost, který podnik vyrábí ve svých třech kompostárnách, kde mimo zemědělské zbytkové biomasy zpracovává další bioodpad, zejména biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) sebraný v okolních obcích. Jde o bioodpad z údržby veřejné zeleně a zahrad občanů, tj. listí, větve, kořeny, posečená tráva, ale třeba i zbytky ovoce a zeleniny, dále rostlinné zbytky z přípravy jídel v domácnosti občanů apod. V kompostárnách nejsou zpracovávány odpady živočišného původu ani kaly z ČOV. Kompostovací plochy, jsou umístěny v provozovnách zemědělského podniku AGRODRUŽSTVO KLAS.  

1/  Dolany– areál VKK Dolany, kapacita kompostárny 1700 t/rok, množství vyrobeného kompostu 1450 t/rok. Vodohospodářsky zajištěná asfaltobetonová plocha 4600 m2, železobetonová jímka s objemem 1650 m3.

2/  Opatovice nad Labem – areál v lokalitě Čeperka, kapacita kompostárny 2200 t/rok, množství vyrobeného kompostu 1740 t/rok. Vodohospodářsky zajištěná plocha (betonové panely) 1865  m2, železobetonová jímka 950 m3.

3/ Vítězná – středisko Kocléřov, kapacita kompostárny 2000 t/rok, množství vyrobeného kompostu 460 t/rok. Vodohospodářsky zajištěná asfaltobetonová plocha 688 m2. Jímka železobetonové konstrukce s betonovým víkem, objem 85 m3.*

Více v časopisu Komunální technika 7/2023.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down