04.06.2021 | 07:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kompostárna Želivec v roce 2021

O kompostárně Želivec jsme psali v roce 2013. Co všechno se po téměř osmi letech v kompostárně změnilo? I nadále platí, že Kompostárna Želivec funguje personálně na bázi rodinné firmy, ovšem s tím, že složení je otec & synové, tzn. Oldřich, Michal a nově Lukáš.

V zařízení jsou zpracovávány bioodpady - nejvyšší podíl tvoří vytříděný biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO - 80 %), dále to jsou odpady z vodohospodářských zařízení – kaly z čistírny odpadních vod (ČOV), sedimenty apod. (20 %). Celkově kompostárna zpracovává 12 000 tun bioodpadů, což je třikrát více nežli v roce 2013.

Vzhledem k tomu, že v kompostárně jsou zpracovávány kaly, které je nutné ihned po příjmu promíchávat s porézními surovinami, zaměřili se majitelé kompostárny na výrobu štěpky. Poměr odpadního dřeva je zhruba 30 – 50 % z přijímaného množství BRKO, což představuje asi 2000 – 4000 tun za rok produkce vytříděné štěpky.

Pro výrobu štěpky zakoupila firma nový mobilní drtič HUSMANN HFG V s výkonností (80 – 140) m3/h.

 

Technologie kompostování                P & L, spol. s r. o. VELKÉ MEZIŘÍČÍP & L, spol. s r. o. VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Největší realizovaná změna ve výrobním procesu spočívá ve využívání nové technologie kompostování. Pro zpracovávání výše uvedených bioodpadů je nově využívána kombinace dvou typů technologie kompostování:

I/ primární fáze - řízená termofilní fermentace v uzavřených fermentorech;

II/ sekundární fáze – kompostování v pásových hromadách na volné, vodohospodářsky zajištěné, provzdušňované ploše.

Primární fáze - řízená termofilní fermentace

Uvnitř objektu kompostárny byly vybudovány tři fermentory, ve kterých probíhá termofilní aerobní fermentace. V současné době jsou dokončovány další dva, tj. fermentor č. 4 a 5.

1/ Bioodpady přivážené ke zpracování jsou umístěny do fermentorů, z nichž každý má kapacitu pro uskladnění 500 – 800 m3;

2/ Vzduchotechnický systém pro vhánění vzduchu do fermentorů zajišťuje dostatečný přívod vzdušného kyslíku, čímž dochází k lavinovitému rozvoji termofilní aerobní mikroflóry a vývoji teplot uvnitř vsádky nad 65 °C po dobu nejméně pěti dní (dochází k hygienizaci bioodpadů); součástí vzduchového systému je biofiltr, který je umístěn mimo halu a výraznou měrou snižuje únik zápašných plynů do okolí zařízení (asi o 70 %), biofiltr je naplněn čerstvou dřevní štěpkou, která je překryta mulčovací kůrou;

3/ průběh kompostovacího procesu v jednotlivých fermentorech je automaticky řízen prostřednictvím řídicího systému (zapínání a vypínání ventilátorů), úprava vlhkosti zpracovávaných surovin (zkrápění vodou ze záchytné jímky), systém současně archivuje veškerá naměřená data, zejména teploty pro kontrolu průběhu hygienizace;

4/ po ukončení kompostovacího procesu 21 – 60 dní následuje vyskladnění fermentátu (surového kompostu) čelním kolovým nakladačem z fermentorů;  fermentát je převezen na venkovní, vodohospodářsky zajištěnou, provzdušňovanou plochu, kde následuje sekundární fáze.

Sekundární fáze – pásové hromady na volné ploše

1/ Fermentát (meziprodukt výroby kompostu), je na volné ploše zakládán do pásových hromad lichoběžníkového průřezu (výška přibližně 2 m, šířka základny zhruba 4 m);

2/ provzdušňování založených pásových hromad je zajišťováno jednak překopáváním samojízdným překopávačem kompostu NEUSON sf 420, jehož pracovní prostor je - šířka 4,2 m a výška 2,1 m; nově byl v kompostovací ploše vybudován systém rozvodu vzduchu pod založenými hromadami, do kterých je pomocí trysek vháněn vzdušný kyslík; tímto opatřením se významně snížila četnost překopávání překopávačem kompostu - pásové hromady jsou překopávány většinou jedenkrát týden; četnost překopávání je závislá mimo jiné i na teplotě surovin uvnitř pásových hromad, teploty uvnitř hromad jsou měřeny ručně tyčovým zapichovacím teploměrem.*

Více v časopisu Komunální technika 6/2021.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down