Kompostárna Úholičky – Velké Přílepy

Kompostárna se nachází v okrese Praha – západ v nadmořské výšce 310 m n. m. Je provozována firmou Ing. Jan Švejkovský – JENA – firma služeb (JENA), a to již od roku 1998 (založení firmy v roce 1991). Pro účely kompostování byl využit bývalý armádní areál o celkové ploše 85 000 m2. S vyvíjející se legislativou firma přizpůsobovala kompostovací technologii a od té původní na malých hromadách v polních podmínkách dospěla až k současnému stavu, kdy přijímá a zpracovává 35 000 t bioodpadu ročně.

Dodavateli bioodpadu jsou jak soukromé osoby, tak i firmy zabývající se údržbou veřejných ploch a zahradnickými službami. Firma JENA rovněž provádí realizaci a údržbu soukromých zahrad, veřejných parků a zeleně, biokoridorů atd. a bioodpad, který z těchto ploch vzniká, v kompostárně Úholičky zpracovává.

Stroje a zařízení

Zpracování biologického odpadu se provádí technologií aerobního kompostování, dle požadavků normy ČSN 465735 Průmyslové komposty. Zpracování odpadu je prováděno dávkově, tzn. po naskladnění určitého množství odpadu – přibližně jedenkrát za dva měsíce.
Vlastní technologie začíná drcením materiálu mobilním drtičem DOPPSTADT AK 430.
Materiál se přivádí do plnící násypky shora pomocí nakladače, dále putuje přes podávací dopravník k bubnu osazenému kladivy, který materiál rozdrtí a promíchá. Takto upravený materiál je dopravním pásem vynášen ze stroje a zakládán do kompostovacích zakládek
o výšce 2,5 – 3 m. Výkonnost drtiče je 30 m3/hod a výkon jeho motoru 315 kW.
Manipulaci s materiálem zajišťují nakladače LIEBHERR 524, 542 a 566. Jsou vybaveny čtyřválcovým motorem o výkonu 81/105/190 kW. Obsah lopaty je 2/2,7/4 m3.
Pro zakládky kompostu byla vybudována zpevněná, vodohospodářsky zabezpečená plocha o rozloze 6000 m2.
Další etapou technologie je překopávání zakládek neseným překopávačem DOPPSTADT DU 320. Překopávač přehazuje zakládku frézovacími kotouči bočně řádek po řádku. Není závislý na formě ani výšce zakládky. Pracovní prostor překopávače je 6 x 3 m
a výkonnost 800 m3/h. Překopávání je prováděno zhruba jedenkrát týdně po dobu minimálně dvou měsíců.
Průběh kompostovacího procesu je kontrolován pomocí kombinovaného zapichovacího digitálního teploměru SUPERPRO Combi (5). Rozsah tohoto kalibrovaného přístroje je pro měření teploty -5 až +70°C a pro měření vlhkosti 9 až 60 %.
Ukončení celého technologického procesu se provádí bubnovým třídičem DOPPSTADT SM Profi 518, který odděluje hotový vyzrálý kompost od nežádoucích příměsí. Výkonnost třídiče je 70 m3/hod a výkon jeho motoru 75 kW. Průměr prosévacího bubnu je 1800 mm a délka 4700 mm. Výměnné prosévací bubny mají různou velikost ok (10, 15, 20, 30 mm). Při prosévání vzniká odpad zařazený v Katalogu odpadů jako „15 05 01 Nezkompostovaný podíl komunálního a podobného odpadu“ (lehké části z PVC, kovové příměsi, kameny), který je předáván oprávněné osobě k odstranění a nezpracovaný biologický odpad, který se vrací do další technologické zakládky.
Separace ostatních příměsí je řešena separátorem lehkých částic FARWICK Hurrikan poháněným dieselovým motorem s výkonem 50 koní a výkonností 55 m3/h.
Míchání směsí zabezpečuje míchací zařízení JENA.
Ke svozu surovin je využíván nákladní automobil – nosič výměnných nástaveb DAF FAT CF85.460, k dispozici jsou kontejnery pro biologicky rozložitelný odpad.
Uskladňování materiálu zajišťuje 23 uskladňovacích boxů s celkovou kapacitou 2300 m3.

Databázi kompostáren vytvořili řešitelé výzkumného projektu NAZV č. QH 81200 „Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech“ finančně podporovaného MZe.

Komentáře ke článku 1

  • V. Jeschkeová

    dobrý den, na stavbu Sladovny Podbaba by jsme potřebovali cenovou nabídku na dodávku zahradnického substrátu 863 m3(tl. vrstvy 30-60cm) a zahradnického substrátu pro extenzivní zeleň (tl. vrstvy 8cm) množství 24m3. vše volně ložené.
    zašlete prosím kompletní ceník vaší provozovny
    děkuji apřeji hezký den

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *