11.04.2013 | 09:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kompostárna Trhový Štěpánov

Společnost EKOSO Trhový Štěpánov provozuje skládku odpadů, mezisklad nebezpečných odpadů, sběrný dvůr vyřazených elektrozařízení, kompostárnu pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů, zabývá se přepravou nebezpečných odpadů, přepravou a pronájmem kontejnerů na různé druhy odpadů i prodejem a přepravou vyrobeného hnojiva (kompost a substrát).

Provozovatel odebírá a následně zpracovává v zařízení kompostárny tyto biologicky rozložitelné odpady: trávu, listí, slámu, seno, piliny a hobliny, zbytky ovoce a zeleniny, další zbytky z potravinářského zpracování, dřevní odpad z prořezávky keřů a stromů o průměru větví do 5 cm, hnůj od drobných chovatelů. Odpad nesmí obsahovat příměsi jiných druhů odpadů, zejména odpadů nerozložitelných a komunálních.
Pro zpracovávání biologicky rozložitelných odpadů je využívána technologie kompostování v pásových hromadách na volné vodohospodářsky zabezpečené ploše, která je součástí komplexu skládky odpadů. Tato skutečnost má řadu výhod, mezi které zejména patří společný střežený areál kompostárny a skládky, jedna příjmová mostová váha pro všechny přijímané a odvážené materiály, administrativní zázemí a jednotná evidence, možnost společného využívání mechanizačních prostředků včetně personálního zabezpečení.

Postup kompostování

Suroviny jsou před založením do pásových hromad jednotlivých zakládek zhomogenizovány a promíchány pomocí drticího vozu SAMURAI 5. Pro vytvoření pásových hromad je využíván drticí vůz SAMURAI 5 a kolový nakladač CATERPILLAR.
Hromady jsou překopávány v určitých cyklech taženým překopávačem kompostu CMC ST 250, který je agregovaný s traktorem ZETOR 16145 nebo kolovým nakladačem Caterpillar. Při překopávání v případě potřeby dochází k úpravě vlhkosti zpracovávaných surovin pomocí zavlažovacího zařízení, které je součástí kompostárny.
Hotový kompost je proséván na prosévačce substrátu. Následně je shromažďován v zastřešené hale. Jeho část je ručně pytlována do pytlů o hmotnosti 20 kg.
Část vyrobeného kompostu je využívána pro přípravu substrátu, který je míchán se zeminou v poměru 1:1 a následně pročištěn na prosévačce.

Vyráběné produkty

Provozovatel kompostárny je výrobcem kvalitního organického hnojiva EKOSO kompostu a zahradnického substrátu.
Organické hnojivo „EKOSO kompost“ je vyráběno podle Vyhlášky 341/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v platném znění. Hnojivo je vyráběno výlučně z vybraných organických odpadů způsobem aerobní fermentace bez použití jakýchkoliv dalších pomocných preparátů. EKOSO kompost lze odebrat buď volně ložený nebo balený (20 kg) - množství odběru baleného kompostu je nutno předem dohodnout.
Zahradnický substrát je homogenizovaná a tříděná směs zeminy a kompostu v poměru 1:1. Substrát je registrován rozhodnutím o registraci hnojiva č. 3628 podle zákona č.156/1998 Sb., o hnojivech v platném znění. Rozhodnutí o registraci hnojiva vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Praha. Zahradnický substrát lze odebrat buď volně ložený nebo balený (20 kg) - množství odběru baleného substrátu je nutno předem dohodnout. Dne 17. 2. 2012 byla produktu zahradnický substrát udělena ochranná známka KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘU regionální produkt.
Společnost zajišťuje přepravu vyrobeného kompostu a substrátu na místo určené zákazníkem. Za 1 km přepravy baleného kompostu nebo substrátu je účtována cena 16 Kč, vč. DPH. Za 1 km přepravy volně loženého kompostu nebo substrátu je účtována cena 25 Kč, vč. DPH.
V roce 2012 provozovatel zahájil zkušební provoz zpracovávání biologicky rozložitelných odpadů technologií „VERMIKOMPOSTOVÁNÍ“. Byla založena pásová hromada BRO o objemu 30 m3, do které byla zapravena násada kalifornských žížal v množství 7 tun. Vermikompostování patří k netradičním způsobům zpracovávání BRO a pro velké provozy si postupně nachází stále větší využití. Samotný postup kompostování je velmi šetrný k životnímu prostředí a biologický materiál, který projde trávicím ústrojím kalifornských žížal je přeměněn na velmi kvalitní hnojivo – vermikompost, který je složen z unikátní kombinace enzymů, humnových kyselin a minerálních látek.

Výsledky publikované v tomto článku vznikly díky finanční podpoře MZe ČR v rámci řešení výzkumného projektu NAZV č. QJ1210263 „Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty“.

Ing. Petr Plíva, CSc., Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha

Popisek: Vermikompostování - zkušební provoz zpracovávání BRKO technologií vermikompostování v pásových hromadách. Násadu tvoří vermikompost s kalifornskými žížalami (7 tun). Objem založeného kompostu 30 m3

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down