Kompostárna Slavkov u Brna

Přibližně o 60 hektarů veřejné zeleně pečují Technické služby Města Slavkova u Brna (TSMS). V jejich kompetenci je i zpracování biologicky rozložitelného odpadu, který při údržbě těchto ploch vzniká. Další zelenou hmotu vyprodukují občané při údržbě soukromých pozemků. Na jaře roku 2009 byla za tímto účelem slavnostně otevřena nová kompostárna s roční kapacitou zpracování až 950 tun biologicky rozložitelného odpadu.

Úkolem TSMS je najít optimální systém svozu od občanů, aby byl biologicky rozložitelný odpad co nejrychleji a také efektivně odklizen. Vzniklý produkt, rekultivační kompost, mohou občané bezplatně využívat na svých pozemcích.

Technologická linka
Plošný svoz biologického odpadu zajišťuje traktor John Deere 6330 Premium spolu s míchacím vozem SEKO Samurai 5. Tuto techniku, stejně jako překopávač, prosévačku a další dodala společnost Strom Praha, a. s., divize Morava z Velkých Bílovic. Kolový traktor John Deere 6330 je osazen čtyřválcovým motorem o výkonu 90 kW, disponuje plazivou rychlostí a čelní nakládací lžící s objemem 2 m3. Ve Slavkově je traktor využíván též k pohonu překopávače kompostu.
Sběrný a míchací vůz SEKO Samurai o objemu pracovního prostoru 15 m3 zabezpečující promíchávání a homogenizaci surovin má řadu předností. Současně s nakládáním a jízdou drtí a míchá odpad, čímž podstatně snižuje objem sváženého materiálu. Vůz SEKO je vybaven integrovanou digitální váhou s možností naprogramování různých receptur vsádky.Odpad do vozu SEKO je možné naložit vlastní hydraulickou rukou s vidlicí, ručně otevřením zadního čela nebo jiným vhodným nakladačem. Odpad ze zeleně je dostatečně podrcen a promíchán již během svozu a poté vyložen integrovaným pásovým vynášecím dopravníkem, který magnety zachytí případný kovový odpad. Drtící šneky jsou uloženy podélně na dně násypky a vložený materiál se průběžně drtí a mísí. Jako energetický zdroj postačí traktor o výkonu 60 kW. Vůz má výkonnost 32 m3/h.
Překopávač kompostu SANDBERGER CMC-ST-250 má pracovní prostor o rozměrech 2,5 (š) a 1,3 (v) m. Stroj slouží k promíchávání substrátu během doby jeho zrání. Rotor má mísící i dopravní účinek a zajišťuje optimální překopávku i velmi vlhkých a soudržných materiálů při výkonu zhruba 700 m3/h.
K prosévání hotového kompostu slouží bubnový prosévací třídič NOVER s prosévacím výkonem 15 – 25 m3/h. Je vybaven vlastním elektromotorem o výkonu 2,95 kW.
Nově vybudovaná vodohospodářsky zajištěná asfaltová kompostovací plocha včetně svodů do záchytné podzemní jímky má celkovou velikost 900 m2.
Záchytná podzemní jímka má celkový objem 30 m3 (fungují dvě jímky každá s kapacitou 15 m3).
Monitorování kompostovacího procesu je řešeno digitálním zapichovacím teploměrem SUMMIT SDT 9 s rozsahem měření od – 40 až do + 150 °C.
Kromě míchacího vozu je bioodpad svážen vozidly Piaggio Porter a Piaggio Porter 2 s objemem přepravního prostoru 2 a 3 m3.
V areálu kompostárny jsou čtyři uskladňovací boxy každý s kapacitou 24 m3.
Manipulace s materiálem je řešena pomocí čelního kolového nakladače UNC 750 (10) s výkonem motoru 33,1 kW a lžící o objemu 0,43 m3.

Databázi kompostáren vytvořili řešitelé výzkumného projektu NAZV č. QH 81200 „Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech“ finančně podporovaného MZe.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *