06.12.2012 | 01:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kompostárna Pyšely

Kompostárna navazuje na objekt čistírny odpadních vod (ČOV) a sousedící rákosová pole, která byla budována současně s kompostárnou. Rákosová pole, resp. „bioreaktor“, byla vybudována pro zpracovávání kalů z ČOV.Provozovatelem kompostárny je Městský úřad Pyšely.

Pro zpracovávání BRKO je využívána technologie kompostování na volné ploše v pásových hromadách, které jsou překopávány samojízdným překopávačem Backhus 14.28. Plocha kompostárny je složena z nově vybudované panelové kompostovací plochy (800 m2) a asfaltové plochy pro příjem surovin (400 m2). Obě plochy jsou vodohospodářsky zabezpečené.
Všechny objekty jsou vzájemně technologicky propojeny. Kaly z ČOV je možné čerpat současně do rákosových polí i do zakládaných hromad na kompostovací ploše a to jak z usazovacích jímek, tak z kalojemu. Kompostovací plocha nemá vlastní jímku. Je odvodněna do rákosového pole, kde probíhá proces provzdušňování a zrání za pomoci kořenového systému rákosu.
Projektovaná kapacita kompostárny je zhruba 4800 t/rok vstupních surovin. Předpokládaná maximální produkce kompostu je 2000 t/r. Pro naplnění kapacity kompostárny bylo předpokládáno zpracovávání veškerého kalu z ČOV. Vzhledem k tomu, že byla z důvodu technologické výhodnosti vybudována rákosová pole, uvolnila se kapacita kompostárny i pro další uživatele (pro 50% množství kalů by měla stačit kapacita rákosových polí na osm až deset let). Proto byl v roce 2011 BRKO svážen nejen z katastru města Pyšely, ale i z okolních obcí (Nespeky, Řehenice, Čerčany atd.). Občané těchto obcí svážejí odpad vlastními dopravními prostředky, v případě většího množství BRKO zajistí MÚ Pyšely odvoz vlastní dopravou.
Pro zpracovávání dřevního odpadu, zejména větví, je využíván mobilní drtič JOLI CHAMPS 620 DTS. Drtič je využíván i pro homogenizaci surovin při zakládání kompostu.
V surovinové skladbě zakládaných kompostů převažuje dřevní štěpka. Dále ji tvoří tráva a listí a to jak z údržby města, tak od občanů, zbytková biomasa od zemědělců - sláma a seno a samozřejmě kaly z ČOV.
Vyrobený kompost, který je registrovaný, je využíván zejména pro údržbu městské zeleně a je využíván i občany obce Pyšely.
Náklady na provoz kompostárny, včetně mzdových, jsou zhruba 24 000 Kč měsíčně.
Vlastní provoz zajišťuje jeden pracovník, který přejímá odpad a zajišťuje potřebné práce v kompostárně. Při přípravě odpadu a zakládce kompostu a drcení odpadů pak pomáhá další pracovník (zhruba dva dny v měsíci).
Celkové náklady na vybudování zařízení na zpracovávání BRKO včetně rákosových polí, zařízení pro přečerpávání kalů a zavlažování kompostu byly asi 8 700 000 Kč. K financování výstavby byly využity prostředky získané formou podpory z evropských fondů – 85 %, 10 % bylo získáno ze SFŽP a 5 % nákladů bylo hrazeno z vlastních zdrojů města Pyšely.
Databázi kompostáren vytvořili řešitelé výzkumného projektu NAZV č. QH 81200 „Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech“ finančně podporovaného MZe.

Ing. Petr Plíva, CSc.,
Výzkumný ústav zemědělské techniky,
Praha 

Popisek: Samojízdný překopávač kompostu Backhus 14.28 s pracovním prostorem 2,2 x 1,1 m. Stroj je vybaven zavlažovacím adaptérem. Pracuje s výkonem až 400 m3/h

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down