13.11.2023 | 09:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kompostárna Přerov – Žeravice

V roce 2014 byla městem Přerov za prostředky získané z Fondu životního prostředí realizována výstavba kompostárny na zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO). Kompostárna sousedí se skládkou komunálního odpadu v Žeravicích.

Vlastní sběr bioodpadu z domácností v místních částech a rodinných domů z okolí v Přerově byl zahájen v polovině března 2015, k tomu se přidal sběr bioodpadů do velkoobjemových kontejnerů realizovaný v měsíci dubnu a poté následoval sběr trávy z prvních sečí ve městě Přerově. Provoz kompostárny byl spuštěn v měsíci květnu, kdy bylo nashromážděno dostatečné množství travní hmoty, která byla následně zpracována.

Technické služby města Přerova, s. r. o., které provozují kompostárnu, připravily první expedici kompostu od 17. srpna 2015.

V září roku 2019 bylo zahájeno rozšíření původní kompostárny, která se již v prvním roce provozu projevila jako kapacitně nedostatečná. Dokončení stavby včetně instalace technologie spodního provětrávání a skrápění proběhlo v září 2020. Díky tomuto rozšíření se zvýšila kapacita zařízení z 2500 t/rok na 5000 t/rok s možností zpracovávání čistírenských kalů.

            Předpokladem pro další navýšení kapacity zpracovávaných bioodpadů je využití bočního překopávače kompostu a rychloběžného drtiče s vyšší výkonností. Po splnění těchto podmínek by bylo možné zvýšit kapacitu zařízení až na 10 000 t/rok.

Technologie kompostování

            Pro zpracovávání biologicky rozložitelných surovin je využívána kombinace dvou kompostovacích technologií:

I/ kompostování v zastřešených boxech;

 II/ kompostování v plošných hromadách na volné ploše.

I/ kompostování v zastřešených boxech s automatizovaným skrápěním a provzdušňováním

Na horní ploše kompostárny byla vybudována otevřená hala s třemi boxy, ve kterých probíhá termofilní aerobní fermentace.

1/ bioodpady, které byly nadrceny rychloběžným drtičem dřeva a biomasy Husmann HFG IV, jsou vloženy do boxů, z nichž každý má kapacitu pro uskladnění 700 m3; do takto v boxech nachystané zakládky jsou aplikovány kaly z ČOV;

2/ vzduchotechnický systém pro vhánění vzduchu do boxů zajišťuje dostatečný přívod vzdušného kyslíku štěrbinami v podlaze každého boxu, čímž dochází k rozvoji termofilní aerobní mikroflóry a vývoji teplot uvnitř vsádky nad 65°C po dobu nejméně pět dní (dochází k hygienizaci bioodpadů);

3/ průběh kompostovacího procesu v jednotlivých boxech je sledován pomocí měření teploty a vlhkosti a prostřednictvím řídicího systému jsou automaticky zapínány a vypínány ventilátory a spouštěno skrápění vodou pomocí sprch umístěných pod střechou z důvodu úpravy vlhkosti zpracovávaných surovin;

4/ po ukončení kompostovacího procesu (21–60) dní následuje vyskladnění surového kompostu z boxů kolovým nakladačem Hyundai HL 940;  surový kompost je přemístěn na dolní, vodohospodářsky zajištěnou plochu, kde dochází k dozrávání kompostu.

II/ kompostování v plošných hromadách na volné, vodohospodářsky ploše

 1/ surový kompost je na dolní volné ploše zakládán do plošných hromad lichoběžníkového průřezu;

2/ provzdušňování založených plošných hromad je řešeno kolovým nakladačem; plošné hromady jsou přehazovány asi jedenkrát za týden; četnost přehazování je závislá mimo jiné i na teplotě surovin uvnitř hromad, teploty jsou měřeny ručně tyčovým zapichovacím teploměrem;

3/ hotový kompost je uskladněn na dolní zabezpečené ploše, kde je uložen až do doby jeho dalšího zpracování či expedice. Pro prosévání vyrobeného kompostu, je využíváno mobilní prosévací zařízení – rotační bubnový třídič, u něhož je velikost ok prosévacího bubnu 30 x 30 mm. Prosévání hotového kompostu je zajišťováno formou služby.

Více v časopisu Komunální technika 11/2023.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down