Kompostárna PITTERLING

V roce 2000 byla v Ústeckém kraji, v pánevní oblasti severočeského regionu zřízena kompostárna PITTERLING Bílina - Chudeřice na zpracování veškerých bioodpadů pro výrobu kompostu a jejich následnou aplikaci na plochy zdevastované hornickou činností a pro použití při tvorbě okrasných zahrad a parků. Tato kompostárna je jedním ze středisek firmy Ekodendra.

Na zdejší kompostárně je možno uložit ke zpracování biologicky rozložitelné odpady (BRO) a biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO). Tyto bioodpady jsou zpracovávány podle technologie vypracované VÚRV, VÚM, ÚKZUZ Praha, a dle které je fermentační proces řízen optimalizací C:N, vlhkosti a pH, zajištěním minimálního obsahu fosforu, zabezepčením aeračních a teplotních podmínek v kompostovatelných zakládkách.

Stroje a zařízení kompostárny

Jako energetický prostředek slouží v Chudeřicích kolový traktor Fendt 930 Vario s maximálním výkonem šestiválcového motoru 220 kW při 1900 ot./min a plynulou
hydromechanickou převodovkou, se dvěma jízdními rozsahy. Rozsah pojezdové rychlosti vpřed 0,02 – 34 km/h, 0,02 – 50 (60) km/h, vzad 0,02 – 20 km/h, 0,02 – 33 km/h.
Drcení hmoty zajišťuje rychloběžný drtič Doppstadt AK 230 s dieselovým motorem o výkonu 204 kW. Je vybaven rychle se otáčejícím rotorem s volně uloženými kladivy. Velikost výstupního materiálu je možné volit použitím dodrcovacích košů s různou velikostí otvorů (50 – 280 mm). Stroj s výkonem 90 až 180 m3/h je vhodný pro zpracování bioodpadů, starého dřeva, palet, zahradních a parkových odpadů, ořezů ze stromů atd.
K překopávání kompostů, kontaminovaných zemin, podrceného komunálního odpadu nebo bioodpadů je určen nesený překopávač Doppstadt DU 320. Díky hydraulickému nastavování pracovních částí jsou stroje velice rychle v provozuschopném stavu. Speciální pracovní nástroje na frézovacích kotoučích jsou velice dobře přístupné a rychle vyměnitelné. Těmito překopávači lze vytvářet kompostovací zakládky (figury) až do výšky 3,5 m. Stroj s pracovním prostorem 5,21 x 2,92 m má výkon až 500 m3/h.
Rotační třídič Doppstadt SM – 518 poháněný dieselovým motorem s velikostí oka síta 30 mm je vhodný pro třídění kompostu, bioodpadů, rozdrceného dřeva, stavebních odpadů, kamenů, písku, atd. Stroje jsou standardně montovány na podvozky, je možno je dodat jako stacionární poháněné elektromotory. Jeho výkonnost dosahuje 100 až 200 m3/h.
Kompostovací plochu o rozloze 5000 m2 dodal Compost Systems GmbH. Jde o nově vybudovanou vodohospodářsky zajištěnou betonovou plochu, do které jsou zabudovány provzdušňovací kanály (COMPOair) s možností svodu do záchytné jímky.
Také vzduchový biofiltr o rozměrech 20 x 12 x 3 m a objemu náplně 240 m3 dodala firma Compost Systems GmbH. Náplní biofiltru je kůra a kapacita průchodu činí 200 m3/h.
Od stejného dodavatele pochází též ventilační jednotka COMPOtainer. Vzduch do provzdušňovacích kanálů COMPOair, které jsou zabudovány přímo do kompostovací plochy, je dodáván z ventilační jednotky COMPOtainer, ve které jsou sestaveny všechny ventilátory do jedné centrály. COMPOtainer je dodáván kompletně, předinstalován, jeho využíváním jsou podstatně sníženy hlukové emise ventilátorů, které jsou chráněny před nepřízní počasí, zcizením apod.
Monitorování kompostovacího procesu je řešeno na třech měřicích místech zapichovacím teploměrem a systémem kontroly COMPOtemp. Měření probíhá v rozsahu 0 až 120 stupňů celsia. Naměřené hodnoty teploty jsou automaticky využívány při řízení průběhu provzdušňování (COMPOcontrol). Znázornění průběhu teplot provádí COMPOscan. Časový průběh teploty zakládky kompostu je snadno kontrolován (prokázání hygienizace, průběh rozkladu).
Proces kompostování s částečným dohříváním na požadovanou teplotu 70o C po dobu jedné hodiny probíhá v biofermentoru na ploše 14 x 6 m s kapacitou 260 m3 BRO denně. Celkovou kapacitu 600 m3 má 12 uskladňovacích boxů.
Databázi kompostáren vytvořili řešitelé výzkumného projektu NAZV č. QH 81200 „Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech“ finančně podporovaného MZe.

Komentáře ke článku 3

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *