24.01.2022 | 07:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kompostárna Panenské Břežany

Farma Ondřeje Bačiny sídlí v Klíčanech u Prahy. Jde o rodinnou farmu, kdy otec, Jaroslav Bačina, předal v roce 2008 farmu Ondřejovi. V současné době je výměra farmy 1150 ha. Hlavní činností je rostlinná výroba, která je realizována s trendem optimalizace práce a minimalizace nákladu na výrobu v systému precizního zemědělství. Vedle této činnosti se podnik zabývá i živočišnou výrobou. 

Jednou z důležitých aktivit společnosti Bc. Ondřej Bačina – AGROSSyn je provozování zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů – kompostárny v Panenských Břežanech o celkové kapacitě 990 t a 150 t zpracovaného bioodpadu ročně. Kompostárna, kterou společnost vybudovala mimo jiné i na základě zájmu okolních obcí, byla postavena v rámci dotačního projektu, jehož celkové uznatelné náklady činily 5 408 000 korun a je provozována od roku 2015.

Sběr a svoz zpracovávaných bioodpadů

Kompostárna zpracovává biologicky rozložitelný odpad (BRO), svážený z okolních obcí (Panenské Břežany, Klíčany, Sedlec, Klecany, Vodochody) a zemědělskou zbytkovou biomasu. Sběrné kontejnery jsou přistavovány na různá místa podle přání v jednotlivých obcích a jsou operativně vyváženy podle potřeby na základě telefonických objednávek. Případně obce sváží BRO na deponie, kde se nasbíraný materiál několikrát ročně rozdrtí a převeze do kompostárny.

Pro sběr a svoz BRO podnik využívá pět otevřených vanových kontejnerů ABROLL o objemu 25 m3. Kontejnery jsou převáženy traktorovým přípojným nosičem kontejnerů ANNABURGER HTS 20.79 s hákovým nosičem připojitelným za kolový traktor. Dále jsou využívány vanové kontejnery o objemu 10 m3.

Vedle uvedeného BRO je v kompostárně zpracovávána zbytková zemědělská biomasa vznikající při provozování zemědělských činností na farmě.

Při větším objemu zpracovávaných surovin, jak BRO, tak zemědělské biomasy, jsou pro jejich svoz využívány traktorové návěsy Annaburger.

Plocha pro kompostování

Kompostovací plocha umístěná v zemědělském areálu, která je určená pro kompostování a pro manipulaci se surovinami, je složena ze dvou částí – zastřešené v hale a venkovní na volné ploše. Obě plochy mají asfaltobetonový povrch, jsou vodohospodářsky zabezpečené a mají rozměryzastřešená 42 x 18 m, tzn. 756 m2 a venkovní 50 x 17 m, tzn. 850 m2.

Případná voda z plochy a výluhy z kompostovaných surovin jsou patřičnými spádovými poměry svedeny z obou ploch do sběrného žlabua následně dootevřené, zastřešené záchytné jímky, která je umístěna v rovině povrchu ihned vedle kompostovací haly. Voda ze záchytné jímky o celkovém objemu 300 m3 je v případě potřeby využívána pro zvlhčování kompostovaných surovin z důvodu optimalizace průběhu kompostovacího procesu.

Technologie kompostování

Pro zpracovávání bioodpadů je využívána technologie kompostování v pásových hromadách na vodohospodářsky zajištěné ploše. Jde o klasický způsob kompostování, kdy zpracovávané suroviny jsou zakládány postupně do jednotlivých pásových hromad podle ověřené skladby zakládaných surovin.

Suroviny připravené pro zpracování (drcení hrubého dřevnatého bioodpadu je zajišťováno formou služby) jsou do pásových hromad zakládány podle receptury optimální surovinové skladby čelním teleskopickým nakladačem CLAAS  Scorpion 7055 opatřeným váhou a čelní lopatou s přidržovačem o objemu 2,5 m3.

Aerace zpracovávaných surovin je zajišťována přehazováním založených surovin nakladačem CLAAS. Zpracovávané suroviny jsou překopávány podle průběhu kompostovacího procesu, který je monitorován zapichovacím tyčovým teploměrem. Naměřené hodnoty jsou zapisovány do provozního deníku.

            Po ukončení kompostovacího procesu je vyrobený faremní kompost ponechán na kompostovací ploše až do jeho aplikace na ornou půdu. Vzhledem ke kvalitní přípravě a nadrcení na počátku procesu, je faremní kompost aplikována na zemědělskou půdu bez prosévání. Část vyrobeného faremního kompostu je prosévána pomocí rotačního třídiče PRONAR MPB 18.47, vybaveného bubnem s velikostí otvorů síta 20 x 20 mm. Nadsítná složka je vrácena do kompostovacího procesu.

Produkt kompostárny

Konečným produktem kompostárny je farmářský kompost požadovaných jakostních znaků, který však není registrovaný. Veškerá produkce kompostu je využívána pro potřeby zemědělské farmy a kompost je aplikován na zemědělskou půdu.

Pro aplikaci kompostu na obhospodařovanou půdu využívá podnik rozmetadlo hnoje ANNABURGER HTS 20.79. Kompost je dávkován v množství 20–40 t/ha v jednom roce.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down