11.07.2022 | 08:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kompostárna Nová Ves pod Pleší

Pavel Pleiner společně se dvěma zaměstnanci hospodaří na 500 hektarech zemědělské půdy v okolí Nové Vsi pod Pleší na Dobříšsku. Vedle rostlinné výroby provozuje kompostárnu a fotovoltaickou elektrárnu. Jeho nejzásadnější příjmy pocházejí z rostlinné výroby, proto pro dosažení očekávaných výnosů v požadované kvalitě uplatňuje pestrý osevní postup a půdě dopřává přísun živin zejména z kompostu a také umělých hnojiv.

Pro zpracovávání biologicky rozložitelných surovin je využívána kombinace dvou technologií:

1/ řízená termofilní fermentace v uzavřených fermentorech;

2/ kompostování v pásových hromadách na volné, vodohospodářsky zajištěné ploše.

I/ řízená termofilní fermentace v uzavřených fermentorech

Uvnitř objektu kompostárny byla vybudována hala s třemi fermentory, ve kterých probíhá termofilní aerobní fermentace.

1/ bioodpady, které byly zhomogenizovány míchacím strojem SEKO 5 typ 500/153 GCT, jsou umístěny do fermentorů, z nichž každý má kapacitu pro uskladnění 280 m3;

2/ vzduchotechnický systém pro vhánění vzduchu do fermentorů zajišťuje dostatečný přívod vzdušného kyslíku štěrbinami v podlaze každého fermentoru, čímž dochází k lavinovitému rozvoji termofilní aerobní mikroflóry a vývoji teplot uvnitř vsádky nad 65°C po dobu nejméně pěti dní (dochází k hygienizaci bioodpadů); součástí vzduchového systému je biofiltr, který je umístěný mimo halu a výraznou měrou snižuje únik zápašných plynů do okolí zařízení (asi o 70 %), biofiltr je naplněný čerstvou dřevní štěpkou, která je překryta mulčovací kůrou;

3/ průběh kompostovacího procesu v jednotlivých fermentorech je automaticky řízen prostřednictvím řídicího systému (zapínání a vypínání ventilátorů), úprava vlhkosti zpracovávaných surovin (zkrápění vodou ze záchytné jímky), systém současně archivuje veškerá naměřená data, zejména teploty pro kontrolu průběhu hygienizace;

4/ po ukončení kompostovacího procesu 21–60 dní následuje vyskladnění fermentátu (surového kompostu) manipulátorem MERLO TURBOFARMER TF38.7-120 z fermentorů;  fermentát je převezen na venkovní, vodohospodářsky zajištěnou plochu, kde následuje druhá fáze kompostování.

II/ kompostování v pásových hromadách

 1/ fermentát (meziprodukt výroby kompostu) je na volné ploše zakládán do pásových hromad lichoběžníkového průřezu;

2/ provzdušňování založených pásových hromad je zajišťováno překopávačem kompostu TPK 300, jehož pracovní prostor je – šířka 3 m a výška 2 m; pásové hromady jsou překopávány asi jedenkrát za týden, četnost překopávání je závislá mimo jiné i na teplotě surovin uvnitř pásových hromad, teploty uvnitř hromad jsou měřeny ručně tyčovým zapichovacím teploměrem;

3/ hotový kompost je uskladněn na skladovací ploše, kde je uložen až do doby jeho expedice.

Více v časopisu Komunální technika 7/2022.*

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down