16.01.2013 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kompostárna Městec Králové

Biofermentační středisko (kompostárna) Městec Králové vzniklo z důvodu potřeby zpracovávání organických odpadů - zvířecího trusu, zejména drůbežího trusu a podestýlky, kravského, koňského a prasečího hnoje a dalších biologicky rozložitelných odpadů, jako tráva, piliny, odpady z čištění obilovin, BRO z kuchyní a stravoven, případně v malém množství kaly z komunálních čistíren odpadních vod. V jedné z biofermentační komoře je možné zpracovávat i vedlejší živočišné produkty 2. a 3. kategorie (např. vejce, vedlejší produkty vajec, včetně skořápek, obsahy trávicích traktů a krev z jatečních zvířat).

Všechny uvedené odpady jsou zpracovávány cestou řízené termofilní aerobní fermentace prováděné v sedmi fermentačních komorách, na jejímž konci jako finální produkt vzniká organické hnojivo registrované pod názvem ORGANIC, které se používá ke hnojení zemědělských pozemků.
Hlavní složkou, která je v zařízení však zpracovávána, je drůbeží trus a podestýlka z vlastních chovů a chovů smluvních partnerů. K tomu jsou v sezóně zpracovávány tráva a listí z městské zeleně (Městec Králové). VŽP je od místních výrobců potravin a jatek ve většině případech přivážen. Svozové území, počet obyvatel a plochu udržované zeleně nelze seriozně definovat. Celková kapacita zařízení je 28 000 t/rok zpracovávaných odpadů, ze kterých je možno vyrobit až 24 000 tun kompostu ORGANIC za rok.

Popis technologie

1/ příprava fermentační směsi – míchací stůl;
2/ doprava namíchané fermentační směsi do uskladňovacích boxů – pásový dopravník
3/ navážení namíchané směsi do fermentačních komor – kolový čelní nakladač;
4/ kompostování ve fermentačních komorách - ventilační zařízení pro vhánění vzduchu do komor během aerobní fermentace zajišťuje dostatečný přívod vzduchu, čímž dochází k lavinovitému rozvoji termofilní aerobní mikroflóry a vývoji teplot uvnitř vsádky nad 65°C po dobu nejméně 5-ti dní (dochází k hygienizaci odpadů), proces zásadním způsobem mění strukturu organické hmoty, dusík volný se mění v dusík vázaný, čímž se snižují emise amoniaku a také produkce hnilobných pachových látek;
5/ vyskladnění kompostu z fermentačních komor do skladové haly – kolový čelní nakladač.

Poznámka

Skladování a manipulace se zpracovávanými odpady, vč. přípravy fermentační směsi a jejího navážení do fermentačních komor a vlastní kompostování probíhají uvnitř skladové a výrobní haly. Tekuté VŽP jsou zpracovávány ihned po jejich příjmu do zařízení. Těmito opatřeními se snižují emise pachových látek.

Některé informace uvedené v článku byly získány při řešení výzkumného projektu NAZV QJ1210263 „Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty“.

Popisek: Skladování zakládky před kompostováním – dva plnicí boxy s pásovým zařízením (délka pásu 11 m, příkon 3,5 kW). Boxy mají rozměry 3 x 5 x 4 m a objem 60 m3

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Komentáře k článku

  1. Dobrý den,
    za OBEC Okřínek poptávám spolupráci k odběru bioodpadu
    prosím o sdělení podmínek spolupráce
    děkuji Vám
    za OBEC Okřínek Alena Ešnerová, starostka obce - tel.č. 725 021 406

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down