23.05.2022 | 07:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kompostárna Libeř

Akciová společnost AGRO Jesenice u Prahy a.s., která má sídlo jižně od Prahy v obci Zlatníky - Hodkovice, se zaobírá zejména zemědělskou činností, avšak provozuje i další aktivity – je pěstitelem a producentem mražené zeleniny, nabízí techniku na zemní práce a dopravu materiálu, prodej písku, štěrku, suťového, betonového a živičného recyklátu, zakázkovou kovovýrobu, provozuje veřejnou čerpací stanici PHM ve Vestci u Prahy a tři bioplynové stanice o celkovém výkonu 2,4 MW a také provozuje kompostárnu.

Pro zpracovávání biologicky rozložitelných surovin je využívána technologie kompostování v plošných hromadách (výška hromady až 4 m) na volné vodohospodářsky zabezpečené ploše. Jde o klasický způsob kompostování, kdy zpracovávané suroviny jsou zakládány zpravidla do jedné plošné hromady podle ověřené surovinové skladby.

            Dřevní odpad, který nejde zakládat přímo do kompostovací hromady (větve, kmeny, kořeny, pařezy apod.) je uskladňován na hromadu na kompostovací ploše a ve chvíli, kdy je ho dostatečné množství, je provedeno jeho rozdrcení pomocí mobilního drtiče dřevní hmoty HUSMANN HFG V. Nadrcený bioodpad je uskladněn a v případě potřeby je zakládán do kompostu.

Zpracovávané suroviny jsou do plošné hromady zakládány podle receptury optimální surovinové skladby velkým kolovým nakladačem Liebherr L538 s čelní lopatou o objemu 3 m3. Čelní kolový nakladač je využíván i pro technologické překopávky surovin.

Aerace zpracovávaných surovin, založených do plošné hromady, je zajišťována jejich přehazováním ve směru podélné osy hromady. Četnost překopávek je závislá na průběhu kompostovacího procesu, který je monitorován denně zapichovacím tyčovým teploměrem délky 2 m (naměřené hodnoty jsou zapisovány do provozního deníku). Na základě výsledků monitorování je kompostovací proces ukončen; minimální doba procesu je z důvodu nutné homogenizace zpracovávaných surovin 60 dnů.

Poslední operací na ploše kompostárny je finalizace vyrobeného produktu – kompostu. Operace je zajištěna bubnovým třídičem Pezzolato typ L 3500E. Používán je prosévací buben s velikostí ok 20 x 20 mm. Kompost je proséván pouze pro odběratele, kteří ho využívají pro údržbu obecní zeleně, zahrad a zahrádek. Pro aplikaci na zemědělsky obdělávané plochy kompost proséván není, i když provozovatel má k dispozici síto s velikostí ok 40 x 40 mm.

 Hotový kompost je uskladněn na skladovací zpevněné ploše, kde je uložen až do doby jeho expedice.

Produkt kompostárny

Konečným produktem kompostárny je „Průmyslový kompost, organické hnojivo“, který je registrovaný (r. č. 3842). Devadesát procent vyrobeného kompostu využívá podnik AGRO Jesenice a. s. pro aplikaci na obhospodařované zemědělské plochy, zbytek kompostu odebírají občané a zahradnické firmy.

Vedle kompostu nabízí kompostárna „Zahradnický substrát“ (r. č. 428/3) vytvořený z kompostu a zeminy v poměru 1 : 1. Substrát využívají jak občané, tak i zahradnické a stavební firmy pro terénní úpravy.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down