Kompostárna Kladno

Společnost Městský podnik služeb Kladno, spol. s r.o. vznikla roku 1996 a od svého založení zajišťovala svoz komunálního odpadu, čištění a zimní údržbu komunikací, sběr separovaného odpadu, svoz a likvidaci velkoobjemových odpadů a správu dopravního značení. Okruh služeb byl roku 2000 rozšířen o údržbu zeleně a roku 2003 o opravy komunikací a odtah vozidel.

Ve spolupráci s městem realizuje společnost již pátým rokem svoz a zpracování biologicky rozložitelného odpadu. Svoz probíhá ve všech lokalitách města Kladna. V oblastech jsou rozmístěny nádoby na bioodpad – kompostejnery, které jsou sváženy speciálním svozovým vozidlem. Odpad je zpracováván na kompost a rekultivační materiály.

Technologická linka

Energetickým prostředkem je kolový traktor Case CVX 160 s výkonem motoru 118 kW. Je vybaven plazivou rychlostí pojezdu a čelním nakladačem se lžící o objemu 1,2 m3.
Promíchávání a homogenizace surovin je řešena drticím vozem italské výroby SEKO SAM 5 500/150 GC-T agregovaným s traktorem (minimální potřebný výkon traktoru musí být 90 kW). Vůz disponuje pracovním prostorem o objemu 15 m3 a jeho výkonnost dosahuje 32 m3 zpracovaného materiálu za hodinu. Je vybaven hydraulickou rukou a pásovým vynašečem.
S kolovým traktorem Case pracuje též nesený překopávač kompostu Willibald TBU 3  – foto. Jeho výkonnost při rozměrech pracovního prostoru 4 (š) x 3 (v) m dosahuje přibližně 1200 m3/h. Je vybaven dodrcovacím bubnem s 28 kladivy.
Prosévání kompostu je řešeno bubnovým třídičem Doppstadt SM 518poháněným vlastním motorem Caterpillar s výkonem 45 kW. Násypka třídiče má kapacitu 4 m3, třídicí buben používá oka o velikosti 20 x 20 mm.
Drcení dřevní hmoty zajišťuje drtič Doppstadt AK 430 (5) poháněný spalovacím motorem o výkonu 314 kW. Drticí buben pracuje s 28 kladivy, dodrcovací síto má oka 20 x 20 cm. Veškerou dosud uvedenou techniku dodala do Kladna společnost Šípal z Tuřan u Slaného.
Monitorování kompostovacího procesu je řešeno digitálním zapichovacím teploměrem Testo 175-T1 s možností měření v rozsahu -35 až +75 stupňů Celsia.
Kompostovací plocha s celkovou rozlohou 1200 m2 využívá folii Junifol – G/G.

Databázi kompostáren vytvořili řešitelé výzkumného projektu NAZV č. QH 81200 „Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech“ finančně podporovaného MZe.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *