09.07.2013 | 11:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kompostárna Jihlava – Henčov

Součástí areálu skládky Jihlava - Henčov je kompostárna, která byla postavena v roce 2006. Provozovatel odebírá a následně zpracovává v zařízení kompostárny tyto biologicky rozložitelné odpady: trávu, listí, slámu, seno, piliny a hobliny, zbytky ovoce a zeleniny, další zbytky z potravinářského zpracování, dřevní odpad z prořezávky keřů a stromů o průměru větví do 20 cm. Odpad nesmí obsahovat příměsi jiných druhů odpadů, zejména odpadů nerozložitelných a komunálních.

Pro zpracovávání biologicky rozložitelných odpadů je využívána technologie kompostování v pásových hromadách na volné vodohospodářsky zabezpečené ploše, která je součástí komplexu skládky odpadů. Tato skutečnost má řadu výhod, mezi které zejména patří společný střežený areál kompostárny a skládky, jedna příjmová mostová váha pro všechny přijímané a odvážené materiály, administrativní zázemí a jednotná evidence, možnost společného využívání mechanizačních prostředků včetně personálního zabezpečení.

Svoz surovin

Pro svoz surovin zpracovávaných na kompostárně, jsou používány nákladní automobily Mercedes-Benz ATEGO nebo AXOR se speciální nástavbou – nosičem kontejnerů. Nákladní automobil umožňuje převážet a manipulovat s ocelovými kontejnery o objemu 10 m3, resp. 20 m3. Pro převoz je využíván i přípojný podvalník pro 2ks kontejnerů o objemu (2 x 20)m3, který je možný připojit k nákladnímu automobilu. Po vytvoření takovéto soupravy je možno převážet biologicky rozložitelné odpady o celkovém množství 60 m3.

Vlastní technologický postup

1/ Suroviny před založením do pásových hromad jednotlivých zakládek jsou zhomogenizovány a promíchány pomocí drtiče biomasy PEZZOLATO S 10 000G.
2/ Pro manipulaci se zpracovávanými surovinami a vytvoření pásových hromad je využíván čelní kolový nakladač MANITOU 1240L turbo
3/ Hromady jsou překopávány v určitých cyklech taženým překopávačem kompostu WILLIBALD TBU 3P, který je agregovaný s kolovým traktorem LANDINI.
4/ Hotový kompost je proséván pomocí bubnového třídiče PEZZOLATO L 3000.
5/ Vyrobený kompost je expedován volně ložený.
Vyrobený produkt
Produktem kompostárny je průmyslový kompost KJH I., který lze použít při údržbě zelených ploch, výsadbě zeleně a hnojení zemědělských pozemků, nebo rekreačních a sportovních ploch. Kompost je zaregistrovaný Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským pod číslem 2964.
Kompost je možné v níže uvedených provozních hodinách zakoupit v areálu kompostárny Henčov za cenu 500 Kč za jednu tunu bez DPH. V případě zájmu o větší množství kompostu a jeho naložení nakladačem kompostárny je nutno tuto službu předem objednat, při větších odběrech společnost poskytuje významné množstevní slevy.
Pro občany města Jihlavy je možnost předávání biologicky rozložitelného odpadu ke zpracování v kompostárně zdarma.

Provozní doba kompostárny Jihlava - Henčov: 01.04. - 31.10. PO - PÁ 6:00 - 18:00, SO, NE - ZAVŘENO
01.11. - 31.03. PO - PÁ 6:00 - 15:30, SO, NE - ZAVŘENO

Výsledky publikované v tomto článku vznikly díky finanční podpoře MZe ČR v rámci řešení výzkumného projektu NAZV č. QJ1210263 „Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty“ a při řešení výzkumného projektu NAZV QJ1210263 „Agronomická opatření ke snížení vodní eroze na orné půdě s využitím zapravení organické hmoty“.

Společnost Služby Města Jihlavy s. r. o. provozuje • svoz komunálních a tříděných odpadů;
• odvoz a likvidace nebezpečných odpadů;
• přepravu a pronájem kontejnerů na různé druhy odpadů;
• skládku odpadů;
• deponii výkopových zemin;
• překladiště skleněných odpadů a pneumatik
• mezisklad nebezpečných odpadů;
• sběrné dvory včetně odběru vyřazených elektrozařízení;
• kompostárnu pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů;
• prodej a přepravu vyrobeného hnojiva (kompost KJH I).

Popisek:

Prosévání kompostu - bubnový třídič Pezzolato L 3000 pohání dieselový motor Lombardini 45kW. Výkonnost třídiče dosahuje 20/40 m3/h

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down