06.09.2022 | 08:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kompostárna Jaroměř

Vzhledem k tomu, že kompostárna je umístěna v těsné blízkosti bioplynové stanice, je komplex navržen v souladu s myšlenkou odpadového hospodářství o zacyklení bioodpadů – tedy dalším využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů, kalů z ČOV z přilehlých měst a obcí, dřevní štěpky, drůbežích podestýlek a další zemědělské zbytkové biomasy.

Kompostárna slouží jako koncový odběratel, který má oprávnění s těmito druhy bioodpadů nakládat. Provozovatel spolupracuje s okolními zemědělci, kteří dodávají organickou surovinu do kompostu – slámu a téměř veškerý vyrobený registrovaný kompost odebírají.

Kompostování čistírenských kalů – zajištění hygienizace

Společnost AGRO CS a. s. se dlouhodobě zaobírá otázkou nakládání s čistírenskými kaly a jejich dalším materiálovým využitím, zejména jak nejlépe tento materiál hygienizovat, aby bylo možné jeho další zacyklení. Z tohoto důvodu byl v nedávné minulosti zpracován projekt na sušení a následnou pyrolýzu kalů z ČOV. Tato inovativní technologie, na českém trhu spíše ojedinělá, se však ukázala jako velmi nákladná. Náklady na uvedený způsob zpracování by poměrně výrazně ovlivnily ceny za zpracování tohoto odpadu a následně by se projevily i v cenách stočného (není ze strany ČOV žádoucí). Také doposud není zcela vyřešeno, jak dále využívat výsledný produkt, tzv. biocharem (kalocharem). Z uvedených důvodů bylo od realizace tohoto projektu upuštěno. 

Společnost AGRO CS a. s. se rozhodla jít cestou kompostování, tento způsob nakládání s kaly z ČOV, ale zároveň i s ostatními biologicky rozložitelnými odpady, je podle mínění provozovatelů přírodě bližší, tedy ekologičtější, současně ekonomičtější a zcela naplňuje požadavky odpadového hospodářství, což znamená maximální využití všech využitelných odpadů a jejich zpětné uvedení do oběhu.

Z výše uvedených důvodů byla věnována pozornost zpracovávání kalů z ČOV s důrazem na optimální průběh hygienizace. Což bylo potvrzeno i validací, kterou provedl Státní zdravotní ústav Praha.

Zakládka kompostu je tvořena opakovaným vrstvením: štěpka, kaly, sláma, tráva, listí v poměru 30 % čistírenské kaly a 70 % organická složka. Pro zajištění úspěšné hygienizace jsou dodržovány následující podmínky kompostovacího procesu. V hromadách založených surovin, již několik málo dní po jejich založení, jsou pravidelně dosahovány teploty blížící se hodnotě 70°C.

Více v časopisu Komunální technika 9/2022.*

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down