08.02.2022 | 08:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kompostárna EKOLIA

Firma EKOLIA vznikla velmi brzy po změně režimu - v roce 1990, přičemž zakladatel a vlastník Ing. Vladimír Švec využil při zakládání firmy mimo jiné i zkušenosti ze své dřívější činnosti v Českém svazu ochránců přírody, kde působil během 80. let minulého století.  Zahradnická firma se i z tohoto důvodu dostala velice brzo v pomyslném žebříčku pražských zahradnických firem mezi nejlepší, takže měla předpoklady k dalším podnikatelským aktivitám.

Z výše uvedeného důvodu založil majitel firmy v roce 2003 další, nový obor podnikání – odpadové hospodářství.  Jde zejména o kompostárnu na zpracovávání biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), k čemuž posloužila původní silážní jáma po rekonstrukci v nové provozovně na jihozápadní hranici Prahy v obci Chýnice. Vzhledem k tomu, že činnost byla velmi dobře hodnocena, tak se podařilo získat finanční pomoc na strojní vybavení kompostárny z fondů EU a ČR.

Areál provozovny je poměrně rozlehlý, nachází se na ploše 1,8 hektaru, takže umožňuje provozovat a rozšiřovat řadu dalších činností – např. provozování servisních služeb v opravené budově bývalého kravína, kde vznikly dílny, sklady a garáže. Další prostory jsou využívány jako zázemí kompostárny, dále pro provozování půjčovny a prodeje zahradnického náčiní či stavební techniky.

Zpracovávané bioodpady

V kompostárně EKOLIA jsou zpracovávány výhradně biologicky rozložitelné komunální odpady - tříděný bioodpad rostlinného původu, což jsou zejména bioodpady z údržby veřejné zeleně, soukromých zahrad, domácností apod. Kompostárna přijímá zdarma zvířecí trus a kravský hnůj.

Bioodpad ke zpracování do kompostárny sváží firma Rumpold–P a výjimečně živnostníci a občané okolních obcí vlastními dopravními prostředky.

Pro stálé zájemce firma EKOLIA dlouhodobě zapůjčuje kontejner o objemu 9 m3 (5 t), který umístí na určené bezpečné místo, kde ho po jeho naplnění na telefonickou výzvu vyměňuje. Pro svoz kontejnerů je využíván nákladní automobil MAN TGL 12.220 s kontejnerovou nástavbou. Uložení obsahu jednoho kontejneru (9 m3) v kompostárně EKOLIA stojí 2540 korun včetně DPH.

Každá dodávka bioodpadů je namátkově vizuálně kontrolována a je evidována. Pro evidenci svážených BRKO a distribuovaného kompostu je využívána mostová váha, která je umístěna mimo areál kompostárny.

Technologie kompostování

            Pro zpracovávání biologicky rozložitelných surovin je využívána technologie v polouzavřeném zařízení, v bývalém silážním žlabu.

            Zpracování bioodpadu probíhá podle technologického postupu, který je složen z několika technologických operací zabezpečených vhodnými strojními prostředky.

1/ pro přepravu zpracovávaných surovin i vyrobeného kompostu jsou v kompostárně využívány vedle univerzálního nakladače Kramer Allrad 750T další dva čelní kolové nakladače stejné kategorie – UNC 061 a LOCUST 903;

 

 

 

 

2/ pro přípravu dřevnatých surovin pro založení do zakládky kompostu je využíván drtič dřevní hmoty MENART H101T;

3/ zpracovávané suroviny jsou postupně zakládány na dno silážního žlabu do plošné hromady podle ověřené surovinové skladby;

4/ z důvodu zajištění potřebné aerace zpracovávaných surovin založených do plošné hromady jsou suroviny přehazovány univerzálním nakladačem Kramer Allrad 750T; termín přehazování je určován podle průběhu kompostovacího procesu, který je monitorován dvakrát týdně zapichovacím tyčovým teploměrem, naměřené hodnoty jsou zapisovány do provozního deníku; na základě výsledků monitorování je kompostovací proces ukončen; minimální doba procesu je z důvodu nutné homogenizace zpracovávaných surovin 60 dnů;

            5/ hotový kompost, u kterého závěrečný proces dozrávání skončil, je, pokud není rovnou distribuován jako hrubý kompost, proséván pomocí bubnového třídiče PEZZOLATO typ L 3000E;

            6/ prosátý kompost je uskladněn na skladovací zpevněné ploše, kde je uložen až do doby jeho expedice.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down