Kompostárna ECOWOOD Unhošť

V roce 2007 byla založena společnost ECOWOOD se záměrem provozovat kompostárnu. V roce 2009 proběhly potřebné schvalovací procesy a byl schválen provozní řád kompostárny. Přes určité potíže způsobené změnou územního plánu v nedaleké obci Pavlov zahájila kompostárna provoz v loňském roce.

Kromě kvalitních vstupních surovin je základem výroby především profesionální technické zabezpečení celého procesu. Projekt technologického dovybavení byl spolufinancován Evropskou unií, Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí České republiky v rámci operačního programu Životního prostředí. Realizací projektu (2010 – 2011) dochází ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení jejich zpracování o 4000 tun za rok.
Technologické vybavení kompostárny
Energetickým prostředkem kompostárny je kolový traktor John Deere 6230 s výkonem 74 kW a čelním nakladačem. Manipulaci s materiálem obstarává též nakladač Komatsu WA 200PZ-6 japonského výrobce Komatsu Diesel Co. Ltd. Jeho pohonnou jednotkou je dieselový motor o výkonu 95 kW. Stroj pracuje s objemem lopaty1,8 m3.
Překopávání kompostu je řešeno taženým překopávačem CMC ST 300 rakouského výrobce Compost System GmBH. Stroj s pracovním prostorem 3 x 1,6 m (š x v) pracuje v agregaci s již uvedeným traktorem John Deere. Jeho výkon dosahuje 1000 m3/h zpracovaného materiálu. Do výbavy patří také adaptér pro rozbalování kompostovací plachty nebo pro zvlhčování.
Prosévání kompostu je zajištěno rotačním válcovým prosévacím sítem MBT 3, jež vyrábí tuzemská společnost LAVYS CZ. Jde o zařízení poháněné dieselovým motorem o výkonu 5,5 kW. Používají se síta s velikostí ok 0 – 36 mm (I. síto) a 64 – 150 mm (II. síto). Podle vlhkosti prosévaného materiálu dosahuje výkonnost stroje 10 až 40 m3/h.
Svoz surovin zabezpečuje nákladní automobil IVECO EuroCargo 120E18 italského výrobce Industrial Vehicle Corporation. Motor automobilu pracuje s výkonem 134 kW. Podvozek je vybaven speciální nástavbou pro kontejnery na svoz biologicky rozložitelného odpadu o objemech 7 a 14 m3.
Zrenovovaná vodohospodářsky zajištěná plocha se svody do záchytných jímek je rozdělena na kompostovací část s velikostí 2900 m2 a dozrávací plochu 5000 m2. Dvě jímky mají objem 340 m3.
Měření teploty v pásových hromadách je řešeno zapichovacím teploměrem s bezdrátovým přenosem dat. Teploměr vyrábí společnost CODET Brno. Zařízení umožňuje měření teplot v rozsahu od – 55 do + 125 stupňů Celsia.

Databázi kompostáren vytvořili řešitelé výzkumného projektu NAZV č. QH 81200 „Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech“ finančně podporovaného MZe.

Popisek:

Energetickým prostředkem kompostárny je kolový traktor John Deere 6230 s výkonem 74 kW a čelním nakladačem

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *