22.12.2020 | 09:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kompostárna Choceň

V rámci projektu výstavby Centra nakládání s využitelnými odpady Choceň realizovaného v letech 2011–2012 byla na původním tělese zrekultivované skládky vybudována kompostárna, která slouží jako zařízení pro zpracovávání vytříděného biologického komunálního odpadu sváženého z města Choceň a přilehlých obcí (Dvořisko, Plchůvky, Podrážek).

Projekt výstavby byl spolufinancován, příjemcem dotace bylo město Choceň. Celkové uznatelné náklady činily 4 721 817 korun, z toho byl příspěvek z fondu EU 4 013 544 korun (85 %), příspěvek SFŽP ČR 236 091 korun (5 %) a příspěvek města Choceň činil 472 182 korun (10 %).

Kompostárna Choceň byla uvedena do provozu na konci roku 2012 a její předpokládaná roční kapacita byla 1900 t/rok. V současné době je v kompostárně zpracováváno 1200–1400 tun biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) za rok. Vlastníkem kompostárny je město Choceň, kompostárnu provozuje příspěvková organizace Technické služby města Choceň.

Kompostárna Choceň je umístěna v areálu Centra nakládání s využitelnými odpady Choceň, který je oplocený, se vstupní bránou, u níž je silniční nájezdová váha využívaná pro celé centrum, včetně kompostárny.

Technologie kompostování

Kompostárna Choceň využívá pro zpracovávání biologicky rozložitelných odpadů technologii kompostování v pásových hromadách na volné ploše, což znamená, že zpracovávané suroviny jsou zakládány postupně do jednotlivých pásových hromad širokých zhruba 2 m, vysokých asi 2 m a dlouhých 25 m podle ověřené surovinové skladby na kompostovací plochu.

Zpracovatelský cyklus je složen z technologických operací, které zajišťují následující stroje:

1/ suroviny přivezené ke zpracování jsou shromažďovány přímo na kompostovací ploše a do pásových hromad jsou zakládány podle receptury surovinové skladby kolovým čelním nakladačem JCB, který je vybaven nakládací čelní lopatou o objemu 1,5 m3;

2/ v případě potřeby jsou dřevěné bioodpady (dřeviny z údržby zeleně) před kompostováním drceny. Pro drcení je využíván rychloběžný drtič CARAVAGGI Bio 900 – Iveco;

3/ pro homogenizaci zpracovávaných surovin založených do hromad a pro zajištění intenzivního provzdušňování během kompostovacího procesu je používán samojízdný překopávač kompostu TAGRM M2300. Četnost překopávání je závislá na druhu zpracovávaných surovin, jejich složení a s tím související teplotě (vlhkosti) zakládky kompostu. V případě potřeby zvýšení vlhkosti kompostovaných surovin jsou při operaci překopávání (nebo těsně před překopáváním) založené suroviny zavlažovány vodou ze záchytné jímky;

4/ pokud není hotový kompost distribuován jako netříděný (např. pro potřeby skládky), je dále tříděn – proséván. Technologická operace třídění vyrobeného kompostu je zajišťována prosévací linkou, která je složená z rotačního síta ULTRA Screen  a zařízení pro předtřídění vyrobeného svépomocí.*

Více v časopisu Komunální technika 12/2020.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down